Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Som huvudregel gäller sekretess i anställningsärendet för uppgift om enskild kandidats identitet.

Finanspolitiska rådets uppgifter är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och i den ekonomiska politik som regeringen föreslår och riksdagen beslutar om och därmed bidra till en ökad öppenhet och tydlighet kring den ekonomiska politikens syften och effektivitet.

Rådet ska, med utgångspunkt i den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen, bedöma om finanspolitiken är förenlig med långsiktigt hållbara offentliga finanser och de budgetpolitiska målen, särskilt överskottsmålet och utgiftstaket. Rådet ska även bedöma hur finanspolitikens inriktning förhåller sig till konjunkturutvecklingen.

Rådet ska även utvärdera regeringens prognoser för ekonomins utveckling samt redovisningen till riksdagen av de offentliga finanserna och kostnaderna för reformförslag.

Rådet ska vidare verka för en ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken.

Finanspolitiska rådets analyser presenteras bl.a. i en årlig rapport i maj varje år. Rapporten lämnas till regeringen, men utgör även underlag för Riksdagens arbete med att granska måluppfyllelsen i regeringens politik.

Riksdagens finansutskott håller i anslutning till att rådet överlämnar rapporten en offentlig utfrågning av rådets ordförande och finansministern.

Vid myndigheten finns ett särskilt råd som beslutar om inriktningen av granskningen.

Myndigheten har fyra anställda utöver kanslichefen och är lokaliserad till Stockholm.


Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
- Akademisk examen samt forskarutbildning företrädesvis inom nationalekonomi.
- Stor praktisk erfarenhet av finanspolitik med kunskaper om offentliga finanser.
- Kunskap om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser.
- Gedigna erfarenheter av att arbeta med ekonomisk politik.
- Goda kunskaper i svenska och engelska.

Du ska också ha 
- Integritet och oberoende
- Företräda myndigheten på ett professionellt och förtroendefullt sätt nationellt och internationellt.
- Engagera och motivera medarbetare.
- Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
- Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Övrigt
Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till kanslichef och chef för Finanspolitiska rådet. 

Mer information

Mer information lämnas av statssekreterare Max Elger och Thomas Bergman, enhetschef. Information av anställningsvillkor och rekryteringsprocessen lämnas av Karin Hjalmarsson, kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel tel: 08-405 10 00.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive CV senast den 28 februari 2020. Skicka din anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer Fi2020/00470 Finansdepartementet, 103 33 Stockholm. 

Ange din postadress och ditt telefonnummer i din intresseanmälan.

En bekräftelse på att vi tagit emot din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.