Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. En myndighet leds av en myndighetschef som anställts av regeringen. För vissa myndigheter utser regeringen också en ställföreträdande chef som benämns överdirektör.

En befattning som överdirektör innebär en anställning tills vidare vid myndigheten, som överdirektör dock längst till en viss tidpunkt. Vanligtvis är den första perioden som överdirektör sex år. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och den enskildes kvalifikationer och erfarenheter.

Arbetsförmedlingen ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen och dess arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Arbetsförmedlingens verksamhet utgör en stor del av det offentliga åtagandet inom arbetsmarknadspolitiken. Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft, prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden och bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt. Arbetsförmedlingen ska utifrån den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, reformeras i grunden. 

Arbetsförmedlingen leds av en styrelse. Myndigheten har idag ca 10 500 medarbetare. Huvudkontoret är lokaliserat till Solna Strand.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
• God kunskap om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser.
• Förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom.
• Erfarenhet av strategiskt arbete med lednings- och styrningsfrågor i en större organisation inom offentlig sektor.
• Erfarenhet av utvecklings- samt förändringsarbete på ledningsnivå.
• Goda kunskaper i svenska och engelska.
 Akademisk examen eller motsvarande.
 
Du ska också ha förmåga att
• Prioritera, leda och organisera verksamheten strategiskt så att myndighetens mål uppnås.
Skapa engagemang och motivera personalen.
Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.
Driva utvecklings- och förändringsarbete för att skapa effektivt resursutnyttjande.
Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
Företräda myndigheten på ett professionellt sätt och stärka förtroendet för myndigheten internt och externt.
Samarbeta, samverka och skapa förtroendefulla relationer med myndigheter, arbetsmarknadens parter och andra aktörer.
 
 Det är meriterande om du har
• Kunskap om kommunal och regional organisation och verksamhet.
• Erfarenhet av arbete i statlig myndighet.
• Kunskaper om Regeringskansliet.
• Kunskap och erfarenhet av näringslivet och det föränderliga arbetsmarknadsområdet.
 
Övrigt
Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till överdirektör för Arbetsförmedlingen. Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före beslut om anställning som överdirektör.
 
Mer information
Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Roger Mörtvik och enhetschef Jasmina Hopstadius. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Frida Ragnhäll eller Michael Östervall, Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.
 

Välkommen att registrera din intresseanmälan inklusive cv i Regeringskansliets rekryteringsverktyg senast den 27 februari 2020.