Rättsmedicinalverket ansvarar för rättspsykiatrisk, rättskemisk, rättsmedicinsk och rättsgenetisk verksamhet i den mån sådana frågor inte ska handläggas av någon annan myndighet. Myndigheten ansvarar särskilt för rättspsykiatriska undersökningar i brottmål, rättsmedicinska obduktioner och andra rättsmedicinska undersökningar, utfärdande av rättsintyg samt rättskemiska och rättsgenetiska undersökningar. Sedan maj 2016 har myndigheten i uppdrag att genomföra medicinska åldersbedömningar inom ramen för ansökningar om uppehållstillstånd.

Myndigheten har cirka 470 anställda. Huvudkontoret är lokaliserat i Stockholm och verksamhet finns även i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå och Uppsala.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
• Erfarenhet av att leda genom andra chefer.
• Erfarenhet av att leda en komplex organisation.
• God kännedom om statlig förvaltning och dess beslutsprocesser.
• God kännedom om rättsväsendet.
• Akademisk utbildning eller motsvarande.

Du ska också ha förmåga att 
• Företräda myndigheten på ett professionellt och förtroendefullt sätt, även internationellt.
• Driva och vidareutveckla myndighetens verksamhet strategiskt och med kraft.
• Prioritera i en verksamhet med flera verksamhetsinriktningar och som bedrivs på flera håll i landet.
• Få genomslag för god service gentemot beställarna.
• Samverka och initiera samarbete med myndigheter, företag och andra organisationer.
• Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.
• Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
• Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att leda en verksamhet i förändring.
• Erfarenhet av att företräda verksamhet i media.
• Förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom.

Övrigt
Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till generaldirektör och chef för Rättsmedicinalverket. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Mer information
Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Catharina Espmark. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Frida Ragnhäll, kansliet för chefsförsörjning av myndighetschefer. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan
Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive cv senast den 9 mars 2018 till Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer Ju2018/01094/Å. Ange din postadress och ditt telefonnummer i intresseanmälan.

En bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.