Revisionsrättens uppgift är att granska räkenskaperna över EU:s samtliga inkomster och utgifter och pröva om inkomsterna och utgifterna har varit lagliga och korrekta och om den ekonomiska förvaltningen har varit sund. Regeringen söker nu en svensk ledamot till revisionsrätten med tillträde den 1 mars 2018. Mandatperioden är sex år och kan förnyas. Ledamöterna utses formellt av rådet efter att Europaparlamentet har hörts.

Arbetsuppgifter
Europeiska revisionsrätten leds av ett kollegium med en ledamot från varje medlemsstat. Ledamöterna är uppdelade på fem revisionsgrupper som utarbetar revisionsrapporter och yttranden som sedan antas av kollegiet. Kollegiet fattar även beslut i generella strategiska frågor samt förvaltningsfrågor. Varje ledamot ansvarar för ett eget område inom revisionsrätten och har ett eget kansli bestående av fyra medarbetare. Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska ledamöterna utses bland de personer som i sina respektive stater hör till eller har hört till externa revisionsorgan eller som är kvalificerade för detta ämbete. Ledamöternas oavhängighet får inte kunna ifrågasättas.

Din bakgrund och kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet från ledande befattning på central nivå inom statsförvaltningen eller vid ett EU-organ och har erfarenhet av EU-samarbete. Vidare har du erfarenhet av eller aktivt intresse för revisionsarbete och erfarenhet av ekonomiskt eller juridiskt arbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av effektiviseringsarbete inom offentlig förvaltning. En förutsättning för att vara framgångsrik i rollen är goda kunskaper i engelska samt goda kunskaper om EU-samarbete.

Egenskaper
Du har mycket goda chefs- och ledaregenskaper samt god samarbetsförmåga. Du är en god kommunikatör och har en mycket stark personlig integritet. Vi vill att du har ett mycket gott omdöme och vi ser även gärna att du har god förmåga att fungera i en internationell miljö och är bra på att skapa och upprätthålla goda relationer.

Övrigt
Tillträde den 1 mars 2018. Mandatperioden är sex år och kan förnyas. Ledamöterna utses formellt av rådet efter att Europaparlamentet har hörts. Tjänsteort Luxemburg.

Är du intresserad?
Mer information om anställnigen lämnas av budgetchef Åke Nordlander 08-405 15 54.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 6 oktober 2017.