Finansmarknadsavdelningen, Finansdepartementet

Är du en samhällsintresserad akademiker med ett par års erfarenhet av att samordna finansmarknadsfrågor inom EU? Gillar du förhandling och samordning och vill stötta den politiska ledningen och avdelningsledningen i EU-arbetet? 

Din arbetsdag, Sveriges morgondag

Finansmarknadsavdelningen ansvarar för att ta fram underlag för regeringens finansmarknadspolitik. Avdelningen arbetar för att förbättra finansmarknadens funktionssätt så att företag och privatpersoner får tillgång till efterfrågade tjänster till bra villkor, samtidigt som den finansiella stabiliteten värnas och högt konsumentskydd upprätthålls. Avdelningen präglas i hög grad av EU:s regleringsagenda och den snabba tekniska utvecklingen på området. Det EU-relaterade arbetet kommer även att vara i särskilt fokus under de närmaste åren, eftersom Sverige kommer att vara ordförande i EU:s ministerråd under första halvåret 2023.

Stabsenheten på avdelningen ansvarar för att samordna enhetsöverskridande frågor, politiska beställningar och avdelningens frågor inför internationella möten. Enheten är också ansvarig för att förse avdelningschefen med underlag för ledning och planering av verksamheten. Stabsenheten ansvarar också för frågor kopplade till det Finansiella stabilitetsrådet.

Vi söker nu en kollega som bland annat kan samordna avdelningens bidrag till och deltagande i internationella förhandlingar och möten i EU. I rollen ingår att samordna och skriva underlag och talepunkter till möten. Rollen innebär också att resa med den politiska ledningen på mötena. Det handlar också om att delta i planering och koordinering av ordförandeskapet samt inte minst föreslå lösningar på olika utmaningar som dyker upp.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund

Vi söker dig som har en avslutad akademisk utbildning inom nationalekonomi, juridik eller annan relevant inriktning och minst ett par års erfarenhet av att ha arbetat med EU-frågor. Har du erfarenhet av att samordna EU-frågor inom finansmarknadsområdet, av förhandling inom EU eller om du har arbetat inom någon av EU:s myndigheter är det meriterande. Det är också meriterande om du har arbetat i Regeringskansliet eller någon annan statlig myndighet.

Dina egenskaper

För att fungera i rollen behöver du vara en flexibel och självgående person som tar ansvar för, strukturerar och driver processer framåt.  Du behöver också snabbt kunna sätta dig in i och lösa komplexa frågeställningar och sammanfatta, åskådliggöra och presentera dessa på ett pedagogiskt sätt på såväl svenska som engelska. Vi lägger stor vikt på din förmåga att samarbeta och dina personliga egenskaper.   

Övrigt

Vi tillämpar sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?

Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta tillträdande stabschef Fredrika Lindsjö Hermelin på 08-405 16 19. Du är också välkommen att kontakta personalhandläggare Fredrik Sydstrand på 08-405 33 89. Fackliga kontaktpersoner är Mikaela Nilsson, Saco och Lotta Nordqvist, ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Finansdepartementet, som är ett av elva departement, ansvarar för finanspolitiken och frågor som rör finansmarknad, internationellt ekonomiskt samarbete, förvaltningspolitik, län, kommuner och regioner, prognoser och nyckeltal, skatter, spelfrågor, konsumentfrågor samt statens budget.