Är du intresserad av ledarskapsfrågor och vill du utveckla och leda vår straffrättsenhet, tillsammans med kvalificerade och professionella medarbetare i en kunskapsorienterad organisation? Har du erfarenhet av lagstiftningsprocessen och trivs med att verka i en dynamisk miljö med hög förändringstakt? Som chef hos oss hjälper du regeringen att förverkliga sin politik. Vi erbjuder dig en variationsrik roll i händelsernas centrum.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som enhetschef för straffrättsenheten kommer du att axla de tre roller som chefskapet i Regeringskansliet bjuder. Du får möjlighet att både leda medarbetare, agera verksamhetsföreträdare och verka som arbetsgivarföreträdare med målet att fortsätta utveckla myndighetens förmåga att vara ett enhetligt, effektivt och kompetent instrument till regeringen i dess strävan att styra riket och förverkliga sin politik. I det dagliga arbetet kommer du  att leda, stärka, utveckla och inspirera medarbetare samtidigt som du verkar för en tydlig och transparent arbetsgivarpolitik och hållbar arbetsmiljö i planering, prioritering och uppföljning av verksamheten.

Enheten ansvarar för lagstiftning som rör central straffrätt, främst brottsbalken, och för lagstiftning som rör kriminalvård och brottsoffer. En stor del av enhetens verksamhet upptas av samarbetet när det gäller materiell straffrätt inom EU och internationellt, i bland annat Europarådet och FN.

Enheten består av ett tjugotal medarbetare varav en enhetschef och en biträdande enhetschef. På enheten finns det också ett antal särskilda huvudmän och kvalificerade handläggare. Som enhetschef kommer du att ha personalansvar för samtliga medarbetare.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se
 
Din bakgrund
Du har juristexamen och även domarutbildning. Du har gedigen erfarenhet av arbete i Regeringskansliet. Du har även mycket goda kunskaper om och stor erfarenhet av lagstiftningsprocessen samt god förståelse för den politiska dimensionen vilket innebär att du har stor förståelse för politiskt styrda processer och tjänstemannarollen. Vidare vill vi att du som söker denna tjänst har ledarerfarenhet som du nu vill fördjupa ytterligare hos oss tillsammans med chefskollegiet och dina medarbetare. I en informations- och mötesrik verksamhet som vår, förutsätter vi att du är bekväm med både svenska och engelska som arbetsspråk och är en skicklig skribent.

Dina egenskaper
Utöver dina formella meriter och din utpräglade analytiska förmåga är du genuint intresserad av ledarskapsfrågor och vill bidra till att skapa engagemang och delaktighet i arbetet med de medarbetare du möter. Du är utvecklingsorienterad och har intresse av att driva organisations- och ledningsfrågor och är en mycket god verksamhetsföreträdare även i externa sammanhang. Du har en god förmåga till samverkan med olika aktörer. Det är naturligt för dig att på ett ordnat sätt strukturera, organisera, planera och prioritera i arbetet samt sätta mål och tidsramar och följa upp såväl ditt eget som andras och verksamhetens arbete. Du har hög integritet och stor personlig mognad och trivs i en dynamisk miljö med hög förändringstakt. I ditt arbete behöver du vara en mycket skicklig skribent, med synnerligen god språklig analytisk förmåga, som kan svara mot högt ställda krav på förmåga att uttrycka sig även muntligt.

Med utgångspunkt i statsanställdas gemensamma värdegrund tänker du strategiskt inom kompetensförsörjning och kan med kraft leda och organisera verksamheten för att nå uppsatta mål. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Tillsammans med dina medarbetare, övriga enheter och departement utför du ett meningsfullt arbete som bidrar till samhällsutvecklingen. Varje dag.

Övrigt
Vi erbjuder en tillsvidareanställning som departementsråd och ett tidsbegränsat chefsförordnande på 5 år med möjlighet till förlängning.

För denna befattning måste du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. En säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs innan vi fattar beslut om anställning.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta rättschef Katrin Hollunger Wågnert. Fackliga kontaktpersoner är Anna Fridh Welin för Saco och Catarina de Grad för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 28 augusti 2022

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Justitiedepartementet, som är ett av elva departement, ansvarar för rättsväsendets myndigheter, migrations- och asylfrågor samt samordning av samhällets krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar också för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.