Finansdepartementet
Är du nyfiken på hur en politiskt styrd organisation fungerar och är i slutskedet av din utbildning eller deltar i något arbetsmarknadspolitiskt program? Som praktikant på Finansdepartementet får du möjlighet till en spännande praktiktjänstgöring i händelsernas centrum.

Uppgifter under praktiken
Som praktikant ges du en unik möjlighet till inblick i Regeringskansliets och Finansdepartementets uppgifter och processer. Vanligtvis följer du som praktikant en handläggare i dennes vardag med allt vad det innebär och du får sätta dig in i frågor av varierande karaktär och svårighetsgrad inom handledarens och enhetens område. Under höstterminen 2019 erbjuder vi 4-7 praktikplatser med följande inriktningar: 

Finansmarknadsfrågor
Finansmarknadsavdelningen ansvarar för frågor som rör stabilitet i det finansiella systemet, konsumentskydd på finansmarknaderna, statsskuldspolitik, pensionssparande samt reglering av företag, handel och tjänster på finansmarknaderna. Stabsenheten på Finansmarknadsavdelningen söker en praktikant som vill hjälpa enhetens handläggare och delta i enhetens arbete. Du kommer bland annat att arbeta med olika typer av analyser och kartläggningar, omvärldsanalys samt samordning av beställningar och beredningar. Du har akademisk utbildning i nationalekonomi eller företagsekonomi med en inriktning mot finansiell ekonomi.

Ekonomiska och finansiella frågor i ett internationellt perspektiv
Internationella avdelningen arbetar med att ta fram underlag för svenska positioner inför den politiska ledningens deltagande i samarbetet i EU och olika internationella organisationer på det ekonomiska området. Vi söker 1-2 praktikanter till avdelningens enheter; enheten för internationella finansiella institutioner och enheten för EU-samordning och internationell ekonomisk politik. Under praktiken får du följa och bistå sin handledare i det dagliga arbetet på enheten. Du har en akademisk utbildning inom nationalekonomi och vi ser gärna att du också har studerat kurser inom internationell ekonomi och offentlig förvaltning. Du har intresse för ekonomiska och finansiella frågor i ett internationellt perspektiv.

Samhällsekonomisk analys och utredning
Ekonomiska avdelningen bevakar, analyserar och bedömer den svenska ekonomins reala och offentlig-finansiella utveckling samt hur samhällets resurser används och fördelas. Vi söker 2 praktikanter som vill arbeta med samhällsekonomiskt utredningsarbete. Du kommer exempelvis arbeta med att skriva kortare eller mer fördjupade underlag och arbeta med statistisk analys. Du har en akademisk utbildning inom nationalekonomi eller statistik. Grundläggande kunskaper i svenska är tillräckligt förutsatt att du har goda kunskaper i engelska.

Effektivitetsanalys av offentlig sektor
Kansliet för effektivitetsanalys är en del av Strukturenheten och Budgetavdelningen. Vi söker 1-2 praktikanter som vill delta i kansliets arbete med att ta fram underlag för effektiviseringar inom offentlig sektor. Arbetet kan innebära att sammanställa och strukturera datamaterial, läsa och kommentera rapportutkast, samt skriva underlag om effektivisering inom offentlig sektor. Du har en akademisk utbildning inom exempelvis nationalekonomi, statsvetenskap, företagsekonomi eller annan relevant samhällsvetenskaplig inriktning.

Utredningsarbete i Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (Fi 2007:03) ska genom sitt arbete ge underlag för samhällsekonomiska och finanspolitiska beslut. ESO genomför aktuella studier genom att identifiera viktiga frågor i samhällsdebatten och hålla ett öga på samhällsutvecklingen. Vi söker 1-2 praktikanter som vill delta i ESO:s arbete med att på vetenskaplig grund formulera och besvara frågor av central samhällsekonomisk betydelse. Du kommer bland annat att läsa och kommentera rapportutkast, skriva underlag om samhällsekonomiskt viktiga frågor, göra mediebevakning samt bistå vid arrangemang. Du har akademisk utbildning inom nationalekonomi eller annan samhällsvetenskap och får gärna ha erfarenhet av databearbetning.

Läs mer om departementets och avdelningarnas verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund och kompetens
Du är student vid högskola/universitet och är i slutskedet av din utbildning. Alternativt har du tidigare studerat med den inriktning som efterfrågas och deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Vi söker dig som är nyfiken, samhällsintresserad och vill veta mer om Finansdepartementets frågor och verksamhet. Du är strukturerad och har en god förmåga av att analysera och bearbeta data och sammanställa texter. Du är social och samarbetar bra med andra. För att kunna tillgodogöra dig praktiken på ett bra sätt bör du kunna kommunicera bra på svenska i både tal och skrift.

Övrigt
Praktikperioden omfattar ca 20 veckor under höstterminen 2019. Normalt genomförs praktiken på heltid under kontorsarbetstid. Ekonomisk ersättning utgår inte. Som praktikant hos oss ska du vara antagen till och försäkrad via, praktikkurs eller program på högskola/universitet eller Arbetsförmedlingen.

Fördelningen av praktikplatser görs efter intervju, och vi hoppas kunna ge besked i början av maj om du blir en av dem som får en praktikplats hos oss för hösten 2019. Säkerhetsprövning med kommer att genomföras innan slutlig överenskommelse om praktik träffas.

Är du intresserad?
Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev där du beskriver vad du själv vill få ut av praktiken samt varför du söker praktik på Finansdepartementet. Bifoga intyg över dina studieresultat och antagningsbesked eller kursbekräftelse för praktiken. Vill du veta mer om praktiken kontakta personalspecialist Berit Snapp på telefon 08-405 15 51. Välkommen med din ansökan senast den 24 mars 2019.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Finansdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för finanspolitiken och frågor som rör finansmarknad, internationellt ekonomiskt samarbete, förvaltningspolitik, län, kommuner och landsting, prognoser och nyckeltal, skatter, spelfrågor, konsumentfrågor samt statens budget.