Är du intresserad av att göra praktik inom något av Kulturdepartementets ansvarsområden och är i slutskedet av dina studier? Som praktikant på Kulturdepartementet får du möjlighet till en spännande praktiktjänstgöring i händelsernas centrum.

Kulturdepartementet erbjuder praktik
Som praktikant ges du en unik möjlighet till inblick i Regeringskansliets uppgifter och processer. Vanligtvis följer du som praktikant en handläggare i dennes vardag med allt vad det innebär och får sätta dig in i frågor av varierande karaktär och svårighetsgrad. Under höstterminen 2019 kommer sex praktikplatser att erbjudas under följande sakområden:

Medie- och demokratifrågor: (1 plats) Frågor inom politiken som rör radio, television och dagspress samt demokratifrågor såsom val och valdeltagande, delaktighet och att värna demokratin. Kontaktperson Daniel Wohlgemuth, telefonnummer 08-405 81 79.

Folkrörelser, nationella minoriteter och urfolk: (2 platser) Politiska frågor för det civila samhället som bl.a. svarar för att förbättra för civilsamhället som en central del i demokratin och för dialog med organisationerna inom det civila samhället. Även politik som bl.a. svarar för ungdomsfrågor, idrottsfrågor, trossamfund och begravningsfrågor. Kontaktperson Mattias Ludvigsson, telefonnummer 08-405 40 73.

Konstarter: (1 plats) Frågor som rör film, scenkonst, bild och form, litteratur, bibliotek, ersättningar och bidrag till konstnärer, stöd till regional kulturverksamhet samt nordiskt samarbete inom kulturområdet. Kontaktperson Matilda Berggren, telefonnummer 08-405 16 22.

Internationell samordning: (1 Plats) Samordning och utveckling av det internationella arbetet, t.ex. i frågor som rör EU, UNESCO, Agenda 2030 och internationella besök och resor. Kontaktperson Karin Stenson, telefonnummer 08-405 11 28.

Kommunikationsgruppen: (1 plats) Ansvar för departementets interna och externa kommunikation, inklusive sociala medier, samt stöd till ministerns pressekreterare. Praktikanten kommer i huvudsak arbeta med presskommunikation. Kontaktperson Boris Vasic, telefonnummer 08-405 51 48.

Läs mer om departementets verksamhet på  www.regeringen.se.

Din bakgrund och kompetens
Du är student vid universitet eller högskola och är i slutskedet av din utbildning där praktik ingår som en del av utbildningen. För att kunna tillgodogöra dig praktiken på ett bra sätt bör du kunna kommunicera på svenska och vara samarbetsinriktad, engagerad och nyfiken. Du bör även ha goda kunskaper i engelska.

Övrigt
Praktikperioden omfattar 10–20 veckor med start under hösten 2019 och bestäms utifrån varje enhets möjlighet att ta emot en praktikant och dina egna önskemål. Någon ersättning utgår inte under praktikperioden.

Är du intresserad?
Välkommen med CV och brev där du kort berättar om varför du vill praktisera på Kulturdepartementet och gärna något om vilket område som är mest lockande för dig. Vill du veta mer om praktiken kan du kontakta respektive kontaktperson. Ansökan sker via vårt rekryteringsverktyg ReachMee. Vi vill ha din ansökan senast den 25 mars 2019.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, det civila samhället och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för frågor som de nationella minoriteterna, ungdomspolitik, idrott , trossamfund och begravningsverksamhet.