Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 650 anställda och 15 500 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.


Norra Sverige är en ledande europeisk rymdregion med flertalet aktörer som samarbetar inom rymdteknik och rymdvetenskap. I direkt anslutning till Luleå tekniska universitet finns Institutet för rymdfysik (IRF) som fokuserar på forskning och instrumentutveckling, och EISCAT Scientific Association med fokus på radarobservationer av olika fenomen i övre atmosfären och jonosfären. I Kiruna finns även Svenska rymdbolaget (SSC), med dess anläggning Esrange, som tillhandahåller tjänster och infrastruktur för tillträde till rymden.

Institutionen för system- och rymdteknik söker en postdoktor för att bidra till vår växande verksamhet. Befattningen är belägen vid avdelningen Rymdteknik i Kiruna. Rymdteknikavdelningen erbjuder ett antal utbildningsprogram på avancerad nivå, till exempel ett nationellt 5-årigt civilingenjörsprogram inom rymdteknik och ett internationellt SpaceMasterprogram i samarbete med flera andra universitet. Avdelningen bedriver forskning inom atmosfärvetenskap och rymdtekniska system. Inom atmosfärvetenskap ligger fokus på att studera planetatmosfärer och utveckla instrument för planetutforskning. Gruppen inom rymdtekniska system bedriver forskning, forskarutbildning samt utbildning med fokus på design, konstruktion, test och verifiering, kontroll och kommunikation för rymdtekniska system, ex raketer, ballonger och satelliter. Gruppen är central inom institutionens utbildningsprogram och särskilt för de internationella masterutbildningarna. Till gruppen finns två laboratorier knutna. Det första, NanoSat Lab, som etablerades 2016 har fokus på utveckling, test, integrering och kommunikation med små satelliter. Labbet användes vid framtagningen av en 2U cubesat i det internationella projektet QB50. Det andra, Asteroid Engineering Lab, är under utveckling och skall möjliggöra studier av teknologier för utforskning och bearbetning av små himlakroppar.

Luleå tekniska universitet söker en postdoktor som vill bidra till forskning inom säkerhet och banmodellering vid uppsändningar av raketer till omloppsbana, främst applicerat på uppsändningar från Esrange Space Center i Kiruna. Vid Esrange utvecklas just nu förmågan att genomföra sådana uppsändningar vilket blir unikt i Europa. Säkerheten kommer alltid främst vid raketuppsändningar varvid denna forskning får en direkt praktisk tillämpning. Forskaren kommer att ha ett nära samarbete både med andra forskare och medarbetare på Luleå tekniska universitet, samt med experter inom flygsäkerhet och banmodellering på Esrange samt internationellt.

Arbetsuppgifter
Positionen innebär 80% forskning inom forskargruppen rymdtekniska system och 20% undervisning inom det specificerade området.

Kvalifikationer
För att bli anställd som postdoktor måste du ha en doktorsexamen eller utländsk examen motsvarande en doktorsexamen inom rymdteknik eller närliggande områden, främst med fokus på raketflygdynamik och banoptimering eller rymdsäkerhetsanalys. Sökande som är mycket nära att avsluta sin doktorsexamen uppmuntras också att ansöka.

Bedömningsgrunder
Bedömningen bygger på kandidatens potential för forskning, undervisning och externa projekt. Dock ska tyngdpunkten läggas på de kvaliteter som gör det möjligt för kandidaten att bidra till den framtida utvecklingen av flygsäkerhet och flygdynamik vid Luleå tekniska universitet. Sökande bör också ha god kommunikationsförmåga.

En bakgrund inom raketflygdynamik och banmodellering, statistisk analys och programmeringsfärdigheter (Matlab, C ++, Python, etc.) är meriterande. Kunskap om europeisk eller amerikansk (FAA) handbok för flygsäkerhetsanalyser är också meriterande.

Information
Tjänsten är tidsbegränsad till 2 år.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta avdelningschef Victoria Barabash, 0980-67532 victoria.barabash@ltu.se eller vice rektor för Rymd Olle Norberg, 0980-67578 olle.norberg@ltu.se

Fackliga företrädare; SACO-S Christer Gardelli 0920-49 1809 Christer.Gardelli@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 579-2020          
Sista ansökningsdag: 13 mars, 2020