Tjänst Sista ansökningsdatum Ort
Handläggare inom ekonomisk tillsyn 2019-05-01 2019-05-01 Norrköping
Formsäker kommunikatör 2019-05-12 2019-05-12 Flera orter, se annonstext
Nyfiken kommunikatör 2019-05-12 2019-05-12 Flera orter, se annonstext
Strateg inom Beslutsstöd 2019-05-12 2019-05-12 Örebro
Sektionschef Utveckling 2019-05-05 2019-05-05 Örebro
Specialist, It-Säkerhet 2019-05-05 2019-05-05 Örebro
Sektionschef - Enhetsstöd 2019-05-05 2019-05-05 Örebro
Fartygsinspektör, Göteborg /Malmö 2019-05-15 2019-05-15 Göteborg
Telefonist/Receptionist 2019-04-21 2019-04-21 Borlänge
Inspektör flygtrafiktjänster 2019-05-05 2019-05-05 Flera orter, se annonstext
Teknisk utredare – inriktning infrastruktur/spårteknik 2019-05-05 2019-05-05 Borlänge
Teknisk utredare - inriktning signalteknik 2019-05-05 2019-05-05 Borlänge
Ekonomicontroller 2019-04-29 2019-04-29 Örebro
Engagerad systemutvecklare som vill skapa samhällsnytta 2019-04-24 2019-04-24 Örebro
Sektionschef fordonsregler 2019-05-05 2019-05-05 Borlänge
Inspektör cybersäkerhet 2019-05-05 2019-05-05 Norrköping
Verksamhetscontroller 2019-04-22 2019-04-22 Örebro
Handläggare miljö - Tidsbegränsad anställning 2019-04-25 2019-04-25 Norrköping
Sektionschef till Utredningsenheten 2019-04-23 2019-04-23 Örebro
It-arkitekt 2019-04-22 2019-04-22 Borlänge
Sektionschef 2019-04-23 2019-04-23 Umeå
Fartygsinspektör 2019-05-01 2019-05-01 Stockholm
Verksamhetsarkitekt 2019-04-22 2019-04-22 Örebro
Teknisk handläggare för typgodkännande inom vägtrafik 2019-04-22 2019-04-22 Flera orter, se annonstext