Tjänst Sista ansökningsdatum Ort
Internrevisor 2020-01-02 2020-01-02 Flera orter, se annonstext
Läkare trafikmedicin, tidsbegränsad anställning 2020-01-09 2020-01-09 Borlänge
Sektionschef - 1 års chefsuppdrag inom ramen för en tillsvidareanställning som utredare 2019-12-12 2019-12-12 Borlänge
Förvaltningsledare FO EP 2020-01-10 2020-01-10 Norrköping
Handläggare flygcertifikat 2019-12-08 2019-12-08 Norrköping
Inspektör flygtrafiktjänster 2020-01-06 2020-01-06 Norrköping
Inspektör flygtrafiktjänster 2020-01-06 2020-01-06 Norrköping
Flygteknisk inspektör 2019-12-08 2019-12-08 Norrköping
Internationell samordnare Luftfart 2019-12-15 2019-12-15 Norrköping
Utredare Yrkestrafik 2019-12-15 2019-12-15 Umeå
Handläggare inom flygmedicin 2019-12-08 2019-12-08 Norrköping
Handläggare inom tillsyn och tillstånd 2019-12-11 2019-12-11 Borlänge
Utredare till sektion gods och buss 2019-12-08 2019-12-08 Göteborg