Tjänst Sista ansökningsdatum Ort
Registrator 2020-08-30 2020-08-30 Norrköping
Inspektör 2020-08-30 2020-08-30 Göteborg
Inspektör - Kista 2020-08-30 2020-08-30 Stockholm
It-strateg 2020-08-28 2020-08-28 Flera orter, se annonstext
Ledningsstrateg 2020-08-23 2020-08-23 Borlänge
It-arkitekt Integrationer 2020-08-24 2020-08-24 Flera orter, se annonstext
Sektionschef Servicedesk 2020-08-30 2020-08-30 Örebro
Sektionchef Användarnära it-tjänster 2020-08-30 2020-08-30 Örebro
Lokal Informationssäkerhetssamordnare sektion Stab 2020-08-23 2020-08-23 Borlänge
Tjänsteförvaltare identitet - inom it-säkerhet 2020-08-23 2020-08-23 Örebro
Tjänsteförvaltare e-autentisering - inom it-säkerhet 2020-08-23 2020-08-23 Örebro
Junior systemutvecklare 2020-08-16 2020-08-16 Örebro
IT-arkitekt 2020-08-15 2020-08-15 Örebro
Systemutvecklare .Net för fordon och körkort 2020-08-15 2020-08-15 Örebro
Kravanalytiker 2020-08-16 2020-08-16 Norrköping
Kravanalytiker 2020-08-16 2020-08-16 Örebro
Läkare Trafikmedicin 2020-08-31 2020-08-31 Borlänge