Tjänst Sista ansökningsdatum Ort
Flygöverläkare 2019-07-14 2019-07-14 Norrköping
Utredare 2019-07-21 2019-07-21 Borlänge
Flygplatsinspektör 2019-07-31 2019-07-31 Norrköping
Inspektörer 2019-06-30 2019-06-30 Umeå
Flygteknisk inspektör 2019-06-27 2019-06-27 Norrköping
Handläggare - fartygstekniska frågor 2019-08-05 2019-08-05 Norrköping