Här presenteras samtliga lediga tjänster på Chalmers. Du ansöker genom att välja aktuell tjänst ur listan nedan. Välj sedan ”Ansök” längst ner på annonssidan, och följ instruktionerna.

Första gången du ansöker registreras ett användarkonto. Genom att logga in på ditt konto kan du uppdatera en ansökan som inte passarat sista ansökningsdag, här kan du även se vilka tjänster som du tidigare har sökt. Prenumerera gärna på Chalmers matchmail så blir du meddelad när det finns tjänster som passar dig.

Kontakt: För frågor om en specifik tjänst vänligen kontakta rekryterande chef. Kontaktuppgifterna hittar du i annonsen.
För support av systemet kontakta rekryteringsenheten rekr.stodet@chalmers.se

OBS! Vi kan tyvärr inte hantera ansökningshandlingar som saknar referensnummer till de utannonserade tjänsterna. Ansökningar utan referensnummer kommer därför inte att beaktas.

Lediga tjänster på Chalmers

Lista på tillgängliga jobb. Rubrikerna kan sorteras genom att klicka på dem.
Ref nr Tjänst Sista ansökningsdag Välj institution här Välj yrkesområde här
20240250 PhD student in Neuro-symbolic AI for Mathematical Discovery Sista ansökningsdag:2024-05-31 2024-05-31 Data- och informationsteknik Doktorander
20240255 PhD student position in X-ray-based in situ characterization of CVD coatings Sista ansökningsdag:2024-05-19 2024-05-19 Fysik Doktorander
20240252 Instruktör/timlärare inom juridik Sista ansökningsdag:2024-05-16 2024-05-16 Mekanik och maritima vetenskaper Lärare och forskare
20240246 Postdoc position in Food Science - Marine collagens Sista ansökningsdag:2024-05-15 2024-05-15 Life sciences Doktorstjänster
20230616 Post-doc in energy systems modeling Sista ansökningsdag:2024-06-06 2024-06-06 Rymd-, geo- och miljövetenskap Doktorstjänster
20230520 PhD position in New Materials Concepts for Stable Organic Solar Cells Sista ansökningsdag:2024-05-31 2024-05-31 Kemi och kemiteknik Doktorander
20240248 Postdoc position in aviation noise and emissions prediction Sista ansökningsdag:2024-05-12 2024-05-12 Mekanik och maritima vetenskaper Doktorstjänster
20240245 PhD student position in developing methods for climate optimal flying Sista ansökningsdag:2024-05-21 2024-05-21 Mekanik och maritima vetenskaper Doktorander
20240244 Project assistant algorithm research Sista ansökningsdag:2024-04-30 2024-04-30 Data- och informationsteknik Teknisk och administrativ personal
20240243 Project assistant autograding Sista ansökningsdag:2024-04-30 2024-04-30 Data- och informationsteknik Teknisk och administrativ personal
20240242 PhD position in bioinformatics and artificial intelligence Sista ansökningsdag:2024-06-07 2024-06-07 Matematiska vetenskaper Teknisk och administrativ personal
20240185 Postdoc position in far-infrared semiconductor electronics Sista ansökningsdag:2024-05-01 2024-05-01 Mikroteknologi och nanovetenskap Doktorstjänster
20240236 Postdoc position in yeast metabolic engineering Sista ansökningsdag:2024-05-12 2024-05-12 Life sciences Doktorstjänster
20240235 PhD position in Circularization of the Construction Industry Sista ansökningsdag:2024-05-15 2024-05-15 Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik Doktorander
20240233 Summer positions at The Microwave Electronics Laboratory Sista ansökningsdag:2024-04-30 2024-04-30 Mikroteknologi och nanovetenskap Teknisk och administrativ personal
20240212 Assistant in High Capacity Vehicles with ELectrically PropellEd Dolly Sista ansökningsdag:2024-05-12 2024-05-12 Mekanik och maritima vetenskaper Teknisk och administrativ personal
20240215 Postdoc position in Charge transport in Topological Insulator quantum dot devices Sista ansökningsdag:2024-05-08 2024-05-08 Mikroteknologi och nanovetenskap Doktorstjänster
20240213 Open rank: Associate Professor - Full Professor in Timber Structures Sista ansökningsdag:2024-05-12 2024-05-12 Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik Lärare och forskare
20240238 Ekonom Sista ansökningsdag:2024-04-30 2024-04-30 Data- och informationsteknik Teknisk och administrativ personal
20240201 Postdoc position within the WWSC: circular production of biomaterials Sista ansökningsdag:2024-04-26 2024-04-26 Life sciences Doktorstjänster
20240232 PhD student position in Organic Chemistry Sista ansökningsdag:2024-05-07 2024-05-07 Kemi och kemiteknik Doktorander
20240228 PhD student position in neutron scattering studies of 2D hybrid organic-inorganic perovskites for energy applications. Sista ansökningsdag:2024-05-20 2024-05-20 Kemi och kemiteknik Doktorander
20240219 PhD student position in Graph Modification Sista ansökningsdag:2024-05-21 2024-05-21 Data- och informationsteknik Doktorander
20230590 Postdoctoral fellow in optical transport network security Sista ansökningsdag:2024-06-01 2024-06-01 Elektroteknik Doktorstjänster
20240221 Postdoktortjänst i teknik- och vetenskapsstudier Sista ansökningsdag:2024-05-08 2024-05-08 Teknikens ekonomi och organisation Doktorstjänster
20240227 PhD position in Marine Technology - Crashworthy Ship Structures Sista ansökningsdag:2024-05-13 2024-05-13 Mekanik och maritima vetenskaper Doktorander
20240229 Amanuenser i matematik Sista ansökningsdag:2024-04-28 2024-04-28 Matematiska vetenskaper Teknisk och administrativ personal
20240220 Kursassistent inom programmering och datavetenskap Sista ansökningsdag:2024-05-01 2024-05-01 Data- och informationsteknik Teknisk och administrativ personal
20240225 Administratör på LIFE Sista ansökningsdag:2024-04-19 2024-04-19 Life sciences Teknisk och administrativ personal
20240211 PhD student position in Safety Engineering for Trustworthy Autonomy Sista ansökningsdag:2024-05-15 2024-05-15 Data- och informationsteknik Doktorander
20240208 Amanuens, Studio Manager Sista ansökningsdag:2024-04-25 2024-04-25 Data- och informationsteknik Teknisk och administrativ personal
20240224 Avdelningsekonom Sista ansökningsdag:2024-04-19 2024-04-19 Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik Teknisk och administrativ personal
20240222 Project assistant in water quality analysis and water treatment Sista ansökningsdag:2024-05-05 2024-05-05 Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik Teknisk och administrativ personal
20230295 PhD Student Position in Generative models for Inverse Molecular Design Sista ansökningsdag:2024-04-25 2024-04-25 Data- och informationsteknik Doktorander
20240223 Amanuens/teaching assistant, one or more Sista ansökningsdag:2024-04-23 2024-04-23 Data- och informationsteknik Teknisk och administrativ personal
20240205 PhD student position in the biomathematics/biomechanics of insect flight Sista ansökningsdag:2024-06-01 2024-06-01 Mekanik och maritima vetenskaper Doktorander
20240216 Vaktmästare Sista ansökningsdag:2024-04-21 2024-04-21 Chalmers verksamhetsstöd Teknisk och administrativ personal
20230787 Postdoctoral positions in Quantum Nanophotonics Sista ansökningsdag:2024-04-30 2024-04-30 Mikroteknologi och nanovetenskap Doktorstjänster
20230786 PhD positions in Quantum Nanophotonics Sista ansökningsdag:2024-04-30 2024-04-30 Mikroteknologi och nanovetenskap Doktorander
20240157 PhD student position in Dynamics of spins and chiral phonons Sista ansökningsdag:2024-04-30 2024-04-30 Fysik Doktorander
20240207 Research engineer position – development of TSV nano-process for quantum computing Sista ansökningsdag:2024-04-27 2024-04-27 Mikroteknologi och nanovetenskap Lärare och forskare
20240182 Postdoktor i kunskaps-/organisationssociologi med fokus på nyttiggörande Sista ansökningsdag:2024-04-30 2024-04-30 Teknikens ekonomi och organisation Doktorstjänster
20240167 PostDoc position in AM alloy performance in high-temperature water Sista ansökningsdag:2024-05-02 2024-05-02 Kemi och kemiteknik Doktorstjänster
20230396 Postdoc position in development of green separation methods Sista ansökningsdag:2024-04-25 2024-04-25 Kemi och kemiteknik Doktorstjänster
20240199 Postdoc position in Electrochemical Doping of Conjugated Polymers Sista ansökningsdag:2024-04-30 2024-04-30 Kemi och kemiteknik Doktorstjänster
20240194 Associate Professor or Assistant Professor in Heat Transfer Sista ansökningsdag:2024-05-31 2024-05-31 Mekanik och maritima vetenskaper Lärare och forskare
20240204 PhD student position in Formal Verification of Autonomous Cyber-Physical Systems Sista ansökningsdag:2024-04-30 2024-04-30 Data- och informationsteknik Doktorander
20240210 Postdoc Position in Computational Catalysis Sista ansökningsdag:2024-05-01 2024-05-01 Fysik Doktorstjänster
20240206 PhD Position: Metallic materials for green hydrogen production Sista ansökningsdag:2024-04-30 2024-04-30 Kemi och kemiteknik Doktorander
20240200 Postdoc position in Energy and the SDGs in LDCs - interdisciplinary approaches Sista ansökningsdag:2024-04-30 2024-04-30 Rymd-, geo- och miljövetenskap Doktorstjänster
20240078 Postdoc in 2 dimensional materials based composites for pressure sensor Sista ansökningsdag:2024-04-28 2024-04-28 Industri- och materialvetenskap Doktorstjänster
20240159 Tekniklektorer i data- och informationsteknik Sista ansökningsdag:2024-04-24 2024-04-24 Data- och informationsteknik Lärare och forskare
20240132 Assistant Professor in integrated photonics Sista ansökningsdag:2024-04-22 2024-04-22 Mikroteknologi och nanovetenskap Lärare och forskare
20240197 PhD student positions in Semiconductor devices for future terahertz electronics Sista ansökningsdag:2024-05-01 2024-05-01 Mikroteknologi och nanovetenskap Doktorander
20230628 Postdoc position in Machine Learning Sista ansökningsdag:2024-04-22 2024-04-22 Data- och informationsteknik Doktorstjänster
20240195 PhD student on drive systems for vehicle applications Sista ansökningsdag:2024-04-21 2024-04-21 Elektroteknik Doktorander
20240187 PhD student position – Future of Work and Artificial Intelligence Sista ansökningsdag:2024-04-22 2024-04-22 Industri- och materialvetenskap Doktorander
20240192 PhD student position in THz and Microwave electronics Sista ansökningsdag:2024-04-18 2024-04-18 Rymd-, geo- och miljövetenskap Doktorander
20240188 Postdoc position in physics-informed ML / AI Sista ansökningsdag:2024-04-30 2024-04-30 Kemi och kemiteknik Doktorstjänster
20240196 PhD student position - Elastocapillary phenomena in 2D materials Sista ansökningsdag:2024-04-21 2024-04-21 Fysik Doktorander
20240174 PhD student position in Data-driven methods for evaluating thermal resilience in buildings Sista ansökningsdag:2024-04-30 2024-04-30 Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik Doktorander
20240175 PhD student position in Building Design and Occupant Practices for Climate Adaptation Sista ansökningsdag:2024-04-30 2024-04-30 Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik Doktorander
20240173 PhD student position in Climate adaptation design and modelling for thermally resilient housing Sista ansökningsdag:2024-04-30 2024-04-30 Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik Doktorander
20230749 Ph.D. student position in privacy-preserving federated learning Sista ansökningsdag:2024-04-20 2024-04-20 Elektroteknik Doktorander
20240156 PhD student position in Urban Design and Planning Sista ansökningsdag:2024-04-30 2024-04-30 Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik Doktorander
20230597 Postdoctoral position, ML-assisted design of optomechanical devices Sista ansökningsdag:2024-04-30 2024-04-30 Fysik Doktorstjänster
20240146 PhD student in AI / Machine Learning - Reinforcement Learning Sista ansökningsdag:2024-06-10 2024-06-10 Data- och informationsteknik Doktorander
20230438 Associate professor or Assistant professor in Automatic Control Sista ansökningsdag:2024-04-28 2024-04-28 Elektroteknik Lärare och forskare