Annons Yrkeskategori Sista Ansökningsdag Ort
Specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Ryd Läkare 2021-01-31 2021-01-31 Linköping
BMA/Medicinsk biolog till Laboratoriemedicin sjukhus Biomedicinsk analytiker 2020-12-20 2020-12-20 Linköping
Övertandläkare i Käkortopedi, Käkkliniken Tandläkare 2020-12-31 2020-12-31 Linköping
Psykolog till Råd, stöd och hälsa Psykolog 2020-12-13 2020-12-13 Linköping
Legitimerad psykolog/socionom med minst grundutbildning i psykoterapi, Traumamottagningen, BUP Kurator, Socionom 2020-12-13 2020-12-13 Linköping
Legitimerad psykolog/socionom med minst grundutbildning i psykoterapi, Traumamottagningen, BUP Psykolog 2020-12-13 2020-12-13 Linköping
Fysioterapeut till primärvård, Rehab Väst Fysioterapeut/Sjukgymnast 2020-12-13 2020-12-13 Motala
Sjuksköterska med intresse för forskning till Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena Sjuksköterska 2021-01-31 2021-01-31 Vadstena
Arbetsterapeut till Rättspsykiatriska regionkliniken Arbetsterapeut 2020-12-13 2020-12-13 Vadstena
Transportinstruktör 50% till Vreta utbildningscentrum Läraryrken 2020-12-14 2020-12-14 Linköping
Undersköterska till Kirurgiska kliniken Undersköterska 2021-02-25 2021-02-25 Linköping
Badmästare till Ortopeden Undersköterska 2020-12-19 2020-12-19 Norrköping
Arbetsterapeut till Ortopedkliniken Arbetsterapeut 2021-01-06 2021-01-06 Norrköping
Vårdadministratör till Ögonkliniken Vårdadministratör 2020-12-20 2020-12-20 Linköping
Vårdadministratör till Nygatans vårdcentral Vårdadministratör 2020-12-06 2020-12-06 Linköping
Undersköterska till Geriatriska akutavdelningen Undersköterska 2020-12-01 2020-12-01 Norrköping
Verksamhetschef till Vårdcentralen Skärblacka Verksamhetschef 2020-12-06 2020-12-06 Norrköping
Sjuksköterska till Geriatrisk akutvårdsavdelning Sjuksköterska 2020-12-31 2020-12-31 Norrköping
ST-läkare till Röntgenkliniken Norrköping Läkare 2020-12-13 2020-12-13 Linköping
Socionom/Kurator till Psykiatriska mottagningen Kurator, Socionom 2020-12-23 2020-12-23 Linköping
Sjuksköterska till Kärlavdelning 78 på Thorax-Kärlkliniken Sjuksköterska 2021-01-07 2021-01-07 Linköping/Motala
Vårdadministratör till Vårdcentralen Mjölby Vårdadministratör 2021-01-15 2021-01-15 Mjölby
Sjuksköterska till Akutgeriatriken GAVA, Medicinska specialistkliniken Sjuksköterska 2020-12-05 2020-12-05 Motala
Vårdadministratör till Öron-, Näsa- och halskliniken Vårdadministratör 2020-12-13 2020-12-13 Linköping
Tandhygienist till Folktandvården Lilla torget Tandhygienist 2020-12-06 2020-12-06 Linköping
Tandläkare till Folktandvården Östergötland Tandläkare 2020-12-06 2020-12-06 Finspång
Kontaktsjuksköterska till Bröstenheten kirurgi Sjuksköterska 2020-12-13 2020-12-13 Linköping
Tandhygienist, Folktandvården Vidablick Tandhygienist 2020-12-06 2020-12-06 Norrköping
Vårdadministratör till Psykiatriska kliniken Vårdadministratör 2020-12-18 2020-12-18 Motala
Sjuksköterska till Behandlingsmottagningen, Onkologiska kliniken Sjuksköterska 2020-12-13 2020-12-13 Linköping
Distriktssköterska/sjuksköterska till Vårdcentralen Boxholm Sjuksköterska 2020-12-04 2020-12-04 Boxholm
Rehabkoordinator till Vårdcentralen Boxholm Rehabiliteringskoordinator 2020-12-09 2020-12-09 Boxholm
Tandsköterska till Käkkliniken Tandsköterska 2020-12-06 2020-12-06 Linköping
Specialistläkare till nytt uppdrag, Närsjukvården i centrala Östergötland Läkare 2021-01-10 2021-01-10 Linköping
Vårdenhetschef till Kvinnohälsan, Kvinnokliniken Vårdenhetschef 2020-12-06 2020-12-06 Linköping
Tandsköterska till Centrum för orofacial medicin Tandsköterska 2020-12-06 2020-12-06 Linköping
BVC-sköterska till Vårdcentralen Finspång Sjuksköterska 2020-12-10 2020-12-10 Finspång
Undersköterska till avdelning B192, Urologiska kliniken Undersköterska 2020-12-06 2020-12-06 Linköping
Sjuksköterska till Nattorganisationen, Närvårdskliniken Finspång Sjuksköterska 2020-12-10 2020-12-10 Finspång
Kompetenssamordnare/sektionsledare till Brännskadecentrum, Hand- och plastikkirurgiska kliniken Sjuksköterska 2020-12-20 2020-12-20 Linköping
Tandläkare till Folktandvården Östergötland Tandläkare 2020-12-06 2020-12-06 Linköping
Specialistläkare/överläkare, Njurmedicinska kliniken Läkare 2021-01-15 2021-01-15 Linköping
Lönechef till Region Östergötland Lönechef 2020-12-08 2020-12-08 Linköping
Sjuksköterska/distriktssköterska, Vårdcentralen Kolmården Sjuksköterska 2020-12-15 2020-12-15 Norrköping
Tandläkare till Folktandvården Resurscentrum Tandläkare 2020-12-06 2020-12-06 Linköping
Arbetsterapeut till Rehab Väst Arbetsterapeut 2020-12-06 2020-12-06 Motala
Vårdenhetschef till Kvinnoklinikens mottagning Vårdenhetschef 2020-11-30 2020-11-30 Motala
Kurator/Psykolog till Vårdcentralen Nygatan Kurator, Socionom 2020-11-29 2020-11-29 Linköping
Skötare till Akutenheten Psykiatriska kliniken Skötare 2020-12-20 2020-12-20 Linköping
Skötare till Psykiatriska kliniken Skötare 2020-12-20 2020-12-20 Linköping
Skötare, Psykiatriresurs på slutenvården Skötare 2020-12-20 2020-12-20 Linköping
Fysioterapeuter med inriktning mot psykisk ohälsa till Rörelse och hälsa Fysioterapeut/Sjukgymnast 2020-12-13 2020-12-13 Linköping
Specialistläkare till Klinisk farmakologi Läkare 2020-12-16 2020-12-16 Linköping
Utvecklingsledare till Energikontoret i Östergötland Utvecklingsansvarig 2020-12-15 2020-12-15 Linköping
Distriktssköterskor/sjuksköterskor till Vårdcentralen Nygatan Sjuksköterska 2020-12-13 2020-12-13 Linköping
Vårdadministratör till Onkologkliniken Vårdadministratör 2020-12-09 2020-12-09 Linköping
Sjuksköterska till Vårdcentralen Åtvidaberg Sjuksköterska 2020-12-20 2020-12-20 Åtvidaberg
Undersköterska till avdelning för onkologi och lungsjukvård Undersköterska 2020-11-29 2020-11-29 Linköping
Anestesisjuksköterska till Barnsmärtenheten i Linköping Sjuksköterska 2020-12-06 2020-12-06 Linköping
Specialistläkare till Hudkliniken Läkare 2020-12-15 2020-12-15 Linköping
Fysioterapeut till Rehab Finspång Fysioterapeut/Sjukgymnast 2020-12-09 2020-12-09 Finspång
Systemtekniker till Systemförvaltning vårdsystem Systemtekniker 2020-12-06 2020-12-06 Linköping
Sjuksköterska till LAH-verksamheten vid Närsjukvården i Finspång Sjuksköterska 2020-12-06 2020-12-06 Finspång
Undersköterska till Vårdcentralen Finspång Undersköterska 2020-12-05 2020-12-05 Finspång
Steriltekniker/instrumenttekniker till Sterilteknisk enhet Steriltekniker 2020-11-30 2020-11-30 Norrköping
Enhetschef till Akutkliniken Enhetschef 2020-12-06 2020-12-06 Norrköping
Undersköterska till Kirurg avdelning Undersköterska 2020-12-06 2020-12-06 Norrköping
Kurator till Rehabenheten MC Kurator, Socionom 2020-11-29 2020-11-29 Linköping
Specialistläkare/ST-läkare till Arbets- och miljömedicin Läkare 2020-12-07 2020-12-07 Linköping
Biomedicinsk analytiker/biolog till Klinisk mikrobiologi Biomedicinsk analytiker 2020-12-06 2020-12-06 Linköping
Enhetschef till Klinisk transfusionsmedicin och immunologi Enhetschef 2020-12-06 2020-12-06 Linköping
Sjuksköterska till avdelning 1 Medicinkliniken Sjuksköterska 2021-01-25 2021-01-25 Norrköping
Timvikarier till Lokalvård på Service US Lokalvårdare 2020-11-27 2020-11-27 Linköping
Sjuksköterska till Habiliteringen Sjuksköterska 2020-11-30 2020-11-30 Linköping
Timvikarier till Inre Logistik på Service Universitetsjukhuset Övriga servicearbetare 2020-11-27 2020-11-27 Linköping
Undersköterska till Vårdcentralen Lyckorna Undersköterska 2020-11-29 2020-11-29 Motala
Fysioterapeut till primärvård, Rehab Väst Fysioterapeut/Sjukgymnast 2020-11-29 2020-11-29 Motala
Arbetsterapeut till lipödem,- lymfödemmottagning och LAH Arbetsterapeut 2020-11-29 2020-11-29 Motala
Enhetschef till Kvinnoklinikens sekretariat Enhetschef 2020-11-29 2020-11-29 Norrköping
Dietist, Vårdcentralen Åby Dietist 2020-11-29 2020-11-29 Norrköping
Praktikplats, LIA Lönespecialist inom Region Östergötland (våren 2021) LiA-praktik/Lönespecialist 2020-11-30 2020-11-30 Linköping
Sjuksköterska till Hjärtmottagningen på mottagningsenheten Sjuksköterska 2020-11-29 2020-11-29 Motala
HR-chef till Folktandvården Östergötland HR-chefer 2020-11-25 2020-11-25 Linköping
Sjuksköterska, hos oss hinner du med - Rehabiliteringsmedicinska kliniken Sjuksköterska 2021-01-31 2021-01-31 Linköping
Distriktsläkare till Vårdcentralen Kungsgatan Läkare 2020-12-01 2020-12-01 Linköping
Enhetschef till Klinisk mikrobiologi Enhetschef 2020-11-29 2020-11-29 Linköping
Sjuksköterska till Avdelning B192, Urologiska kliniken Sjuksköterska 2020-12-31 2020-12-31 Linköping
Fysioterapeut till Habiliteringen Fysioterapeut/Sjukgymnast 2020-12-04 2020-12-04 Motala
Sjuksköterska till Habiliteringen Sjuksköterska 2020-12-04 2020-12-04 Motala
Legitimerad logoped till Habiliteringen Logoped 2020-12-04 2020-12-04 Motala
Administratör till Rehab Öst Reception 2021-11-22 2021-11-22 Norrköping
Sjuksköterskor till Magtarmmedicin, som utökar med nya vårdplatser Sjuksköterska 2020-11-27 2020-11-27 Linköping
BMA/Medicinsk biolog till Klinisk patologi Biomedicinsk analytiker 2020-11-25 2020-11-25 Linköping
Vårdenhetschef till Anestesi-, operations- och intensivvårdskliniken Vårdenhetschef 2020-11-29 2020-11-29 Linköping
Psykolog till Habiliteringen i Norrköping Psykolog 2020-11-25 2020-11-25 Norrköping
Astma-KOL-sjuksköterska till Vårdcentralen Cityhälsan Norr Sjuksköterska 2020-11-29 2020-11-29 Norrköping
Distriktssköterska/sjuksköterska till Vårdcentralen Cityhälsan Norr Sjuksköterska 2020-11-29 2020-11-29 Norrköping
Region Östergötland och Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet söker en klinisk adjunkt med stort intresse för undervisning, handledning av studenter och utveckling av verksamhetsförlagd utbildning Klinisk adjunkt 2020-11-25 2020-11-25 Linköping
Diabetessjuksköterska till Vårdcentralen Cityhälsan Norr Sjuksköterska 2020-11-29 2020-11-29 Norrköping
Sjuksköterska till Vårdcentralen Finspång Sjuksköterska 2020-11-25 2020-11-25 Finspång
Vårdadministratör till Magtarmmedicinska kliniken Vårdadministratör 2020-12-13 2020-12-13 Linköping
Rekryteringssamordnare till International office Personal/HR 2020-11-30 2020-11-30 Linköping
Undersköterskor till Magtarmmedicin utökar med nya vårdplatser Undersköterska 2020-11-27 2020-11-27 Linköping
ST-läkare till Mag-tarmmedicinska kliniken Läkare 2020-11-30 2020-11-30 Linköping
ST-läkare till Medicinska specialistkliniken Läkare 2020-11-29 2020-11-29 Motala
Psykolog till könsdysforiteamet Psykolog 2020-12-02 2020-12-02 Linköping
Vårdpersonal (heltid), provtagningsenheter för covid-19, Region Östergötland Undersköterska 2020-11-30 2020-11-30 Linköping
Timanställd vårdpersonal, provtagningsenheter för Covid-19, Region Östergötland Undersköterska 2020-11-30 2020-11-30 Linköping
Sektionsledare med intresse för akut hjärtsjukvård till Hjärtenheten Sjuksköterska 2020-12-01 2020-12-01 Motala
Biomedicinsk analytiker/biolog till Klinisk mikrobiologi Biomedicinsk analytiker 2020-11-30 2020-11-30 Linköping
Skötare till Psykiatriska mottagningen Skötare 2020-11-29 2020-11-29 Linköping
Arbetsterapeut till Beroendemottagningen Arbetsterapeut 2020-11-30 2020-11-30 Linköping
Vårdadministratör, Akutkliniken Vårdadministratör 2021-01-17 2021-01-17 Linköping
Sveriges bästa psykiatri behöver Sveriges bästa sjuksköterskor! Sjuksköterska 2020-11-30 2020-11-30 Linköping
Sjuksköterskor till Avdelning 1 på Medicinkliniken Sjuksköterska 2021-01-15 2021-01-15 Norrköping
Skötare till Avdelning 34/TNE, Beroendeenheterna Skötare 2020-11-30 2020-11-30 Linköping
Bionformatiker/Biolog till Molekylärbiologiska enheten Biomedicinsk analytiker 2020-11-30 2020-11-30 Linköping
Sjuksköterska till Vårdcentralen Cityhälsan Söder Sjuksköterska 2020-11-25 2020-11-25 Norrköping
Vårdadministratör till Vårdcentralen Cityhälsan Söder Vårdadministratör 2020-11-25 2020-11-25 Norrköping
Sjuksköterska till Njurmedicin Sjuksköterska 2021-01-30 2021-01-30 Linköping
Operationssjuksköterska Hand- och Plastikoperation, Anestesi-, operation- och intensivvårdskliniken Sjuksköterska 2020-11-29 2020-11-29 Linköping
Operationssjuksköterska Öronoperation, Anestesi-, operation- och intensivvårdskliniken Sjuksköterska 2020-11-29 2020-11-29 Linköping
Operationssjuksköterska Ortoped- Ryggoperation, Anestesi-, operation- och intensivvårdskliniken Sjuksköterska 2020-11-29 2020-11-29 Linköping
Operationssjuksköterska Neurooperation, Anestesi-, operation- och intensivvårdskliniken Sjuksköterska 2020-11-29 2020-11-29 Linköping
Operationssjuksköterska Kirurgoperation, Anestesi-, operation- och intensivvårdskliniken Sjuksköterska 2020-11-29 2020-11-29 Linköping
Sjuksköterska till heldygnsvården på Psykiatriska kliniken Sjuksköterska 2020-11-29 2020-11-29 Norrköping
Sjuksköterska till nattjänst, Hematologiska kliniken Sjuksköterska 2020-11-30 2020-11-30 Linköping
Välkommen till oss - Sjuksköterska se hit, bli en del av vårt team! Sjuksköterska 2020-11-30 2020-11-30 Linköping
Specialisttandläkare i oral protetik, Folktandvården Östergötland Tandläkare 2020-11-30 2020-11-30 Linköping
Specialisttandläkare i parodontologi till Folktandvården Östergötland Tandläkare 2020-11-30 2020-11-30 Linköping
Sjuksköterskor, LAH Norrköping Sjuksköterska 2020-11-30 2020-11-30 Norrköping
Sjuksköterska till Brännskadecentrum, Hand- och plastikkirurgiska kliniken Sjuksköterska 2021-01-23 2021-01-23 Linköping
Sjuksköterska till avdelning för onkologi och lungsjukvård, Cancer- och lungsjukvårdsenheten Sjuksköterska 2021-01-31 2021-01-31 Linköping
Nu söker vi en sjuksköterska till vårt härliga gäng på Kirurgiska akutvårdsavdelningen Sjuksköterska 2020-12-01 2020-12-01 Linköping
Sjuksköterska till Ortopediska kliniken Sjuksköterska 2021-02-01 2021-02-01 Linköping
Sjuksköterska med intresse för akut hjärtsjukvård, Hjärtenheten Sjuksköterska 2020-11-29 2020-11-29 Motala
Sjuksköterska till Kardiologiska kliniken Sjuksköterska 2020-11-30 2020-11-30 Norrköping
Sjuksköterskor till MOA, MAVA, MAVA/STROKE, Medicinska specialistkliniken Sjuksköterska 2021-02-28 2021-02-28 Motala
Sjuksköterskor, MAVA/MIMA Sjuksköterska 2020-11-30 2020-11-30 Linköping
Sjuksköterska till avdelning 25 på Psykiatriska kliniken Sjuksköterska 2020-12-31 2020-12-31 Norrköping
Sjuksköterska, Kardiologiska kliniken Sjuksköterska 2020-11-30 2020-11-30 Linköping
Blocktjänstgöring sjuksköterskor Neurosjukvård Sjuksköterska 2020-12-31 2020-12-31 Linköping
Sjuksköterska till Kirurgiska kliniken Sjuksköterska 2021-01-31 2021-01-31 Norrköping
Sjuksköterska till avdelning B191, Kirurgiska kliniken Sjuksköterska 2020-12-01 2020-12-01 Linköping
Specialistläkare till Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Läkare 2020-12-31 2020-12-31 Linköping
Vårdadministratör till Infektionskliniken Vårdadministratör 2020-12-15 2020-12-15 Linköping
Sjuksköterskor, MAVA/Stroke, Medicinska specialistkliniken Sjuksköterska 2020-12-31 2020-12-31 Motala
Teknikrelaterade samt samhälls- och beteendevetenskapliga examensarbeten, uppsatser och kursprojekt Övriga ingenjörer och tekniker 2021-01-04 2021-01-04 Linköping
Praktik inom teknik, samhällsvetenskap och beteendevetenskap Övriga ingenjörer och tekniker 2021-01-04 2021-01-04 Linköping
Provtjänstgöring för läkare med examen utanför EU/EES Läkare 2023-12-31 2023-12-31 Östergötland
Praktisk tjänstgöring efter kunskapsprov för läkare med examen utanför EU/EES Läkare 2023-12-31 2023-12-31 Östergötland