Annons Yrkeskategori Sista Ansökningsdag Ort Organisatorisk enhet nivå 3
Tandsköterska till Folktandvården Skarptorp Tandsköterska 2021-07-01 2021-07-01 Norrköping
Kliniksamordnare till Folktandvården Skarptorp Kliniksamordnare 2021-07-01 2021-07-01 Norrköping
Vårdenhetschef till öppenvårdsmottagning Spiran Psykiatriska kliniken Vårdenhetschef 2021-07-05 2021-07-05 Norrköping Vuxenpsykiatriska kliniken i Norrköping
Tandsköterska till Folktandvården Vidablick Tandsköterska 2021-07-01 2021-07-01 Norrköping
Vårdadministratör till Ortopedkliniken Vårdadministratör 2021-08-01 2021-08-01 Norrköping Ortopedkliniken i Norrköping
Sjuksköterska till kombinationstjänst vårdavdelning/dialysmottagning Sjuksköterska 2021-08-01 2021-08-01 Linköping Njurmedicinska kliniken
Vårdutbildad och vill hjälpa till med vaccineringen mot Covid-19? Vaccinatör 2021-08-31 2021-08-31 Östergötland
Interna sökanden - Intresseanmälan för arbete med vaccination för covid-19 Sjuksköterska 2021-08-31 2021-08-31 Linköping
Vårdadministratör till Anestesi- Operation- och intensivvårdskliniken Vårdadministratör 2021-07-04 2021-07-04 Linköping Anopiva i Linköping
Verksamhetsutvecklare/Ledningsstöd på Cancer och lungsjukvårdsenheten Sjuksköterska 2021-07-18 2021-07-18 Linköping Cancer- och lungsjukvårdsenheten
PTP- Psykolog till Rättspsykiatriska Regionkliniken i Vadstena PTP-psykolog 2021-07-11 2021-07-11 Vadstena Rättspsykiatriska regionkliniken - RPR
Sjuksköterska till Psykiatriska kliniken Sjuksköterska 2021-07-25 2021-07-25 Linköping Vuxenpsykiatriska och beroendekliniken i Linköping
Fysioterapeut till Rehabiliteringsmedicinska avdelningen Fysioterapeut/Sjukgymnast 2021-07-04 2021-07-04 Finspång Finspångs Nya Vårdcentrum
Undersköterska till avdelning för onkologi och lungsjukvård, Cancer- och lungsjukvårdsenheten Undersköterska 2021-07-18 2021-07-18 Linköping Cancer- och lungsjukvårdsenheten
Vårdadministratör till Vårdcentralen Ekholmen Vårdadministratör 2021-08-08 2021-08-08 Linköping Vårdcentralen Ekholmen
Vårdadministratör till Vårdcentralen Tannefors Vårdadministratör 2021-06-27 2021-06-27 Linköping Vårdcentralen Tannefors
Vårdenhetschefer till LAH Norrköping Enhetschef/vårdenhetschef 2021-07-04 2021-07-04 Norrköping
Verksamhetsutvecklare till Käkkliniken Vårdutvecklare 2021-07-04 2021-07-04 Linköping Käkkliniken
Arbetsterapeut med intresse för psykisk hälsa Arbetsterapeut 2021-07-04 2021-07-04 Motala
PTP – psykolog till Vårdcentralen Lambohov PTP-psykolog 2021-06-24 2021-06-24 Linköping Vårdcentralen Lambohov
IT-samordnare HSS till Enheten för vårdsystem och E-hälsa IT-samordnare 2021-07-31 2021-07-31 Linköping Verksamhetsutveckling
Beredningskunnig farmaceut till Läkemedelsenheten, Regionledningskontoret Apotekare 2021-06-27 2021-06-27 Linköping Läkemedelsenheten
ST-läkare till Klinisk kemi Läkare 2021-06-27 2021-06-27 Linköping Klinisk kemi
Bemanningsansvarig till Medicinska och Geriatriska akutkliniken Bemanningsansvarig 2021-06-23 2021-06-23 Linköping Medicinska och geriatriska akutkliniken
Arbetsterapeut till vårt vuxenteam på Habiliteringen i Linköping Arbetsterapeut 2021-06-24 2021-06-24 Linköping Habiliteringen
Steriltekniker/instrumenttekniker till Sterilteknisk enhet Steriltekniker 2021-06-27 2021-06-27 Linköping Anopiva i Linköping
Underläkare till Vårdcentralen Vadstena Läkare 2021-07-05 2021-07-05 Vadstena Vårdcentralen Vadstena
Distriktsläkare till Vårdcentralen Vadstena Läkare 2021-07-05 2021-07-05 Vadstena Vårdcentralen Vadstena
Vårdadministratör till Vårdcentralen Borensberg Vårdadministratör 2021-07-11 2021-07-11 Borensberg Vårdcentralen Borensberg
Specialist i allmänmedicin/medicinskt ledningsansvarig, Vårdcentralen Borensberg Läkare 2021-07-04 2021-07-04 Borensberg Vårdcentralen Borensberg
Specialistläkare geriatrik/närliggande specialitet till Medicinska- och Geriatriska akutkliniken Läkare 2021-07-04 2021-07-04 Linköping Medicinska och geriatriska akutkliniken
ST-läkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Åtvidaberg Läkare 2021-06-23 2021-06-23 Åtvidaberg Vårdcentralen Åtvidaberg
Undersköterska till behandlingsmottagning, Onkologiska kliniken Undersköterska 2021-07-18 2021-07-18 Linköping Onkologkliniken
Distriktssköterska/Sjuksköterska till Vårdcentralen Åby Sjuksköterska 2021-06-23 2021-06-23 Norrköping Vårdcentralen Åby
Vårdadministratör till Endokrinmedicinska mottagningen Vårdadministratör 2021-06-30 2021-06-30 Linköping
Vårdadministratör till Vårdcentralen Vadstena Vårdadministratör 2021-07-07 2021-07-07 Vadstena Vårdcentralen Vadstena
Specialistläkare i pediatrik, H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus, Universitetssjukhuset i Linköping/Motala Läkare 2021-08-31 2021-08-31 Linköping
Sjuksköterska till Kirurgiska kliniken Sjuksköterska 2021-10-31 2021-10-31 Norrköping Kirurgiska kliniken i Norrköping
Två psykologer med utredningsuppdrag till Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Psykolog 2021-06-22 2021-06-22 Linköping Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping
Vikarierande underläkare till Hudkliniken Läkare 2021-06-23 2021-06-23 Linköping
Pedagog, till Mellanvårdsteamet vid Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Barn -- och ungdomspedagog 2021-06-27 2021-06-27 Norrköping Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Norrköping
Tandläkare till Folktandvården med kombinerad meriteringstjänstgöring i orofacial medicin Tandläkare 2021-08-15 2021-08-15 Norrköping
Legitimerad psykolog till behandlingsteam med inriktning Autism, BUP-mottagningen Psykolog 2021-06-22 2021-06-22 Linköping Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping
HR-rådgivare till Kundtjänst, Region Östergötland Personal/HR 2021-07-25 2021-07-25 Linköping
Sjuksköterska till Specialistenheten, Lungmedicinska kliniken Sjuksköterska 2021-06-27 2021-06-27 Linköping Lungmedicinska kliniken
Arbetsterapeut till Mellanvårdsteamet vid Barn- och ungdomspsykiatrin i Norrköping Arbetsterapeut 2021-06-27 2021-06-27 Norrköping Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Norrköping
Sjuksköterska till Endoskopienheten Sjuksköterska 2021-07-04 2021-07-04 Norrköping Dagkirurgin CKOC i Norrköping
Legitimerad Biomedicinsk analytiker till Neurofysiologiska kliniken Biomedicinsk analytiker 2021-09-03 2021-09-03 Linköping Neurofysiologiska kliniken
Sjuksköterskor till vårdavdelning på Neurologiska kliniken Sjuksköterska 2021-08-31 2021-08-31 Linköping Neurologiska kliniken
Bibliotekschef till Hälso- och sjukvården Bibliotekschef 2021-07-07 2021-07-07 Linköping
Tandsköterska till Folktandvården Lilla torget Tandsköterska 2021-06-20 2021-06-20 Linköping
Tandsköterska till Centrum för ortodonti och pedodonti Tandsköterska 2021-06-20 2021-06-20 Norrköping
Intensivvårdssjuksköterska till IVA - ANOPIVA Sjuksköterska 2021-06-30 2021-06-30 Linköping
Tandläkare till Folktandvården i Motala Tandläkare 2021-07-04 2021-07-04 Motala
Verksamhetschefer till Vårdcentralen och Närvårdskliniken, Finspång Verksamhetschef 2021-08-02 2021-08-02 Finspång Finspångs Nya Vårdcentrum
HR-konsult till Regionledningskontoret, Region Östergötland Personal/HR 2021-06-20 2021-06-20 Linköping
Tandhygienist till Folktandvården Motala Tandhygienist 2021-07-04 2021-07-04 Motala
Sjuksköterska till Dagavdelning/Pre -PostOp, Ögonkliniken Sjuksköterska 2021-07-21 2021-07-21 Linköping Ögonkliniken
Praktisk tjänstgöring i 6 månader för tandläkare med utbildning utanför EU och EES Tandläkare 2021-06-20 2021-06-20 Linköping
Undersköterska/Specialistundersköterska till Ögonkliniken Undersköterska 2021-07-21 2021-07-21 Linköping Ögonkliniken
Socionom till Ätstörningsmottagningen, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Kurator, Socionom 2021-06-27 2021-06-27 Linköping Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping
Sjuksköterskor till Centrala Postop samt Intermediärvårdsenhet (IMA) på ANOPIVA Sjuksköterska 2021-06-30 2021-06-30 Linköping Anopiva i Linköping
Sjuksköterska till LAH-verksamheten, Närvårdskliniken Sjuksköterska 2021-07-04 2021-07-04 Finspång Finspångs Nya Vårdcentrum
Distriktssköterska till Vårdcentralen Vikbolandet Sjuksköterska 2021-08-18 2021-08-18 Norrköping Vårdcentralen Vikbolandet
Sjuksköterska till Nattorganisationen, Närvårdskliniken Sjuksköterska 2021-07-04 2021-07-04 Finspång Finspångs Nya Vårdcentrum
Sjuksköterska/Operationssjuksköterska till Dagavdelning och Operation Sjuksköterska 2021-07-21 2021-07-21 Linköping Ögonkliniken
Operationssjuksköterska till Ögonkliniken Sjuksköterska 2021-07-21 2021-07-21 Linköping Ögonkliniken
Sjuksköterskor till postop, Dagkirurgin CKOC Sjuksköterska 2021-06-30 2021-06-30 Linköping Dagkirurgin CKOC i Linköping
Anestesisjuksköterska till Dagkirurgin CKOC Sjuksköterska 2021-06-30 2021-06-30 Linköping Dagkirurgin CKOC i Linköping
Tandsköterska till Folktandvården Rimforsa Tandsköterska 2021-06-20 2021-06-20 Kinda
Dietist till Medicinska specialistkliniken Dietist 2021-07-18 2021-07-18 Motala Medicinska specialistkliniken
Forskningssjuksköterska till Onkologiska kliniken Sjuksköterska 2021-06-20 2021-06-20 Linköping Onkologkliniken
Vårdenhetschef till Vårdcentralen Ekholmen Vårdenhetschef 2021-08-29 2021-08-29 Linköping Vårdcentralen Ekholmen
Sjuksköterska/specialistsjuksköterska till Vårdcentralen Cityhälsan Söder Sjuksköterska 2021-06-27 2021-06-27 Norrköping Vårdcentralen Cityhälsan Söder
Distriktssköterska/sjuksköterska till Vårdcentralen Valdemarsvik Sjuksköterska 2021-06-30 2021-06-30 Valdemarsvik Vårdcentralen Valdemarsvik
Röntgensjuksköterska till Mammografienheten Röntgensjuksköterska 2021-06-27 2021-06-27 Linköping Röntgenkliniken i Linköping
Sjuksköterska till Mammografienheten Sjuksköterska 2021-06-27 2021-06-27 Linköping Röntgenkliniken i Linköping
Geriatriker till Geriatriska kliniken Läkare 2021-06-30 2021-06-30 Norrköping Geriatriska kliniken i Norrköping
BVC-sjuksköterska till Vårdcentralen Cityhälsan Söder Sjuksköterska 2021-06-20 2021-06-20 Norrköping
Distriktsläkare till Vårdcentralen Cityhälsan Söder i Norrköping Läkare 2021-08-15 2021-08-15 Norrköping Vårdcentralen Cityhälsan Söder
Sjuksköterska till avdelning S102 på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Sjuksköterska 2021-06-27 2021-06-27 Linköping Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping
Vårdadministratör till Ögonkliniken Vårdadministratör 2021-07-02 2021-07-02 Linköping Ögonkliniken
Biomedicinsk analytiker/Biolog till Klinisk patologi Biomedicinsk analytiker 2021-06-30 2021-06-30 Linköping Klinisk patologi
Fysioterapeut med inriktning mot psykisk ohälsa, Rörelse och hälsa Fysioterapeut/Sjukgymnast 2021-06-20 2021-06-20 Linköping Rörelse och Hälsa
Dietist till Barn- och ungdomskliniken Dietist 2021-07-02 2021-07-02 Norrköping Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Diabetessköterska till Vårdcentralen Ryd Sjuksköterska 2021-07-30 2021-07-30 Linköping Vårdcentralen Ryd
Läkarchef till Medicinska och geriatriska akutkliniken Läkare 2021-06-23 2021-06-23 Linköping Medicinska och geriatriska akutkliniken
Enhetschef till Administrativa enheten, Medicinkliniken Enhetschef 2021-06-16 2021-06-16 Norrköping Medicinkliniken i Norrköping
Junior sjuksköterska till Rehabiliteringsmedicinska kliniken Sjuksköterska 2021-06-20 2021-06-20 Linköping Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Sjuksköterska till Akutgeriatriken på Medicinska specialistkliniken Sjuksköterska 2021-08-31 2021-08-31 Motala Medicinska specialistkliniken
Sjuksköterska/Undersköterska till Brännskadecentrum Sjuksköterska 2021-06-26 2021-06-26 Linköping Hand- och plastikkirurgiska kliniken
Logoped till Rehabiliteringsmedicinska kliniken Logoped 2021-06-20 2021-06-20 Linköping Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Distriktsläkare till Vårdcentralen Mantorp Läkare 2021-06-20 2021-06-20 Mjölby Vårdcentralen Mantorp
Vårdenhetschef till Mag- tarmmedicinska kliniken, avdelning B194 Vårdenhetschef 2021-08-15 2021-08-15 Linköping Mag- tarmmedicinska kliniken
Distriktssköterska/sjuksköterska till Distriktsköterskemottagningen i Rejmyre Sjuksköterska 2021-06-20 2021-06-20 Finspång Närsjukvården i Finspång
Barnmorskor till Förlossningen/BB, Obstetriska enheten Barnmorska 2021-08-31 2021-08-31 Linköping
Skyltansvarig till Region Östergötland Projektledare 2021-06-20 2021-06-20 Linköping Regionfastigheter
Geriatriker till Geriatriska kliniken Läkare 2021-06-20 2021-06-20 Norrköping Geriatriska kliniken i Norrköping
ST-läkare anestesi och intensivvård till Anestesi- operation- och intensivvårdskliniken Läkare 2021-08-22 2021-08-22 Linköping Anopiva i Linköping
Sjuksköterska kombination mottagning/avdelning till Infektionskliniken Sjuksköterska 2021-08-15 2021-08-15 Linköping Infektionskliniken
Sjuksköterska till Dialysmottagningen Sjuksköterska 2021-06-21 2021-06-21 Linköping Njurmedicinska kliniken
Sjuksköterska, vårdavdelning Sjuksköterska 2021-08-31 2021-08-31 Linköping Ortopedkliniken i Linköping
Dietist till Medicincentrum i Region Östergötland Dietist 2021-08-22 2021-08-22 Linköping
Vårdadministratör till Kirurgiska kliniken Vårdadministratör 2021-06-20 2021-06-20 Linköping Kirurgiska kliniken i Linköping
Distriktsläkare till Vårdcentralen Vikbolandet Läkare 2021-06-16 2021-06-16 Norrköping Vårdcentralen Vikbolandet
Administratör/IT-resurs till Onkologiska kliniken Systemadministratör 2021-06-19 2021-06-19 Linköping Onkologkliniken
Allergisjuksköterska till Barn- och ungdomsmottagningen Sjuksköterska 2021-06-18 2021-06-18 Norrköping Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Sjuksköterska till Alkohol-teamet på Beroendemottagningen Sjuksköterska 2021-06-20 2021-06-20 Linköping
Sjuksköterskor till MAVA, MAVA/STROKE och MOA. Sjuksköterska 2021-08-31 2021-08-31 Motala Medicinska specialistkliniken
Sjuksköterska sökes som samordnare till Fristående vårdlotsen Sjuksköterska 2021-06-21 2021-06-21 Linköping
Ledare inom arkitektur och IT-strategi till Region Östergötland IT-strateg 2021-06-18 2021-06-18 Linköping IT-utveckling
Vårdadministratör till Medicinkliniken Vårdadministratör 2021-06-20 2021-06-20 Norrköping Medicinkliniken i Norrköping
Skötare till Akutenheten, Psykiatriska kliniken Skötare 2021-06-20 2021-06-20 Linköping Vuxenpsykiatriska och beroendekliniken i Linköping
Sjuksköterska till Närvårdskliniken Sjuksköterska 2021-06-20 2021-06-20 Linköping Närvårdskliniken
Uroterapeut till Barn och ungdomskliniken Sjuksköterska 2021-06-18 2021-06-18 Norrköping Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
BVC-sköterska till Vårdcentralen Ekholmen Sjuksköterska 2021-06-30 2021-06-30 Linköping Vårdcentralen Ekholmen
Sjuksköterska till Avdelning.10, Hjärtenheten Sjuksköterska 2021-06-16 2021-06-16 Motala Medicinska specialistkliniken
Specialistläkare/överläkare till Hematologiska kliniken Läkare 2021-07-15 2021-07-15 Linköping Hematologiska kliniken
Freemoverstudenter - internationella läkarstudenter våren 2022 Läkare 2021-10-31 2021-10-31 Linköping
Sjuksköterska, Närvårdsavdelningen, Vårdcentrum Finspång Sjuksköterska 2021-08-29 2021-08-29 Finspång
Sjuksköterskor till Intensivrehabilitering, Finspångs Nya Vårdcentrum Sjuksköterska 2021-08-29 2021-08-29 Finspång Finspångs Nya Vårdcentrum
Sjuksköterska till Avdelning 25 Psykiatriska kliniken Sjuksköterska 2021-08-30 2021-08-30 Norrköping Vuxenpsykiatriska kliniken i Norrköping
Distriktsköterska/Sjuksköterska till Vårdcentralen Ekholmen Sjuksköterska 2021-06-30 2021-06-30 Linköping Vårdcentralen Ekholmen
Sjuksköterska till BOND, H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Sjuksköterska 2021-08-31 2021-08-31 Linköping
Sjuksköterska till LAH Sjuksköterska 2021-06-30 2021-06-30 Motala Medicinska specialistkliniken
Sjuksköterska till avdelning B151, Barnkirurgi, H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Sjuksköterska 2021-08-31 2021-08-31 Linköping
Sjuksköterska till Avdelning B192, Urologiska kliniken Sjuksköterska 2021-08-31 2021-08-31 Linköping Urologiska kliniken
Sjuksköterska till Lungsektionen på Cancer- och lungsjukvårdsenheten Sjuksköterska 2021-08-31 2021-08-31 Linköping Cancer- och lungsjukvårdsenheten
Sjuksköterska till Onkologsektionen på Cancer- och lungsjukvårdsenheten Sjuksköterska 2021-08-31 2021-08-31 Linköping Cancer- och lungsjukvårdsenheten
Vårdutbildad och vill hjälpa till med vaccineringen mot Covid-19? Vaccinatör 2021-06-30 2021-06-30 Östergötland
Röntgensjuksköterskor till Röntgenkliniken Röntgensjuksköterska 2021-06-30 2021-06-30 Linköping Röntgenkliniken i Linköping
Praktisk tjänstgöring efter kunskapsprov för läkare med examen utanför EU/EES Läkare 2023-12-31 2023-12-31 Östergötland
Provtjänstgöring för läkare med examen utanför EU/EES Läkare 2023-12-31 2023-12-31 Östergötland
Praktik inom teknik, samhällsvetenskap och beteendevetenskap Övriga ingenjörer och tekniker 2022-01-04 2022-01-04 Linköping Medicinsk teknik
Teknikrelaterade samt samhälls- och beteendevetenskapliga examensarbeten, uppsatser och kursprojekt Övriga ingenjörer och tekniker 2022-01-04 2022-01-04 Linköping Medicinsk teknik