På grund av COVID-19 kan vi inte säkert lova några praktikplatser under våren 2022. 

Region Östergötland har en ambition att ordna VFU/praktikplatser för dig som läser till läkare utanför Sverige. Som Freemover är du särskilt intressant för Region Östergötland eftersom du är en framtida rekryterbar läkare.

Utbildning och erfarenhet
Du är läkarstuderande på ett universitet utanför Sverige och har genomfört 4 terminer av din utbildning och har som krav från ditt lärosäte om praktik.
Du har goda kunskaper och färdigheter i svenska språket, motsvarande C1 på den europeiska skalan.

Information
VFU/Klinisk praktik är oftast mellan 2-8 veckor och placeringar sker inom varierande specialiteter.

Upplysningar om freemovers lämnas av:
Mrs Elin Bergström

Ansökan
I din ansökan inkluderar du, förutom CV och Personligt brev:

  • Ett intyg på att du för närvarande är registrerad som student på ett läkarprogram och vilken termin
  • En betygssammanställning från universitetet
  • Ett språkintyg i svenska. (C1-nivå)
  • En kopia på ditt pass eller en kopia på svensk ID-handling

För praktik under våren 2022 ska ansökan vara oss tillhanda senast 31 oktober

Om du erhåller en VFU/klinisk praktikplats på annan ort under samma tidsperiod du sökt till Region Östergötland, vänligen meddela detta snarast.

Om du du behöver registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och Service , 010-103 60 00, under kontorstid.

Region Östergötland