Provtjänstgöring genomförs under sex månader och är ett led i att du som läkare har möjlighet att ansöka om svensk legitimation via Socialstyrelsen. Det är alltså ingen tillsvidareanställning, utan en tidsbegränsad period då dina medicinska kunskaper och färdigheter bedöms.
Din ansökan är aktuell i ett år från att du har sökt.

Formella krav för att få söka provtjänstgöring
Du som söker provtjänstgöring är läkare med utländsk utbildning utanför EU/EES.

Följande dokument ska bifogas ansökan:

  • Beslut från Socialstyrelsen om 6 månader provtjänstgöring
  • Betyg/intyg i svenska språket motsvarande Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk(GERS) eller kurs/prov som ger behörighet till högskolestudier
  • CV
  • Personligt brev

Om du befinner dig i Sverige och har någon form av arbetstillstånd/uppehållstillstånd för studier från Migrationsverket ber vi dig informera oss om detta i din ansökan.

Genomförande
International Office tar emot alla intresseanmälningar och tar därefter kontakt med lämplig klinik/vårdcentral för att undersöka om de har möjlighet att erbjuda plats för provtjänstgöring. International Office har inga egna platser att förfoga över. Tillgången på platser inom Region Östergötland varierar över tid. Det innebär att vi tyvärr inte kan erbjuda provtjänstgöring till alla som söker. Vi rekommenderar dig därför att även söka hos andra regioner.

Om kliniken/vårdcentralen har möjlighet att ta emot en läkare för provtjänstgöring kallas du till intervju. Därefter fattar verksamhetschefen beslut om provtjänstgöring kan erbjudas.

Har du frågor kring provtjänstgöring är du välkommen att maila till internationaloffice@regionostergotland.se

Region Östergötland