Studenter från sjuksköterske- och läkarprogrammet Linköping

Region Östergötland ska erbjuda befolkningen vaccination mot covid-19 i den takt som vaccin levereras med utgångspunkt från Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring prioriteringar.

Vi vaccinerar på flera ställen runt om i länet - på vårdcentralerna och i stora vaccinationscentraler på Saab Arena i Linköping, Mässhallarna i Norrköping, Luxor center i Motala, Gallerian i Mjölby samt i gamla lasarettet i Finspång. Planen är att vaccinationerna, som redan har startat, ska pågå fram till sommaren.

För att kunna klara uppdraget söker vi dig som kan tänka dig att ställa upp som vaccinatör eller värd. Du får utbildning och introduktion om hur vaccinationen ska gå till och en handledare på plats som stöttar dig.

Vi söker dig som med godkänd tentamen har slutfört:

  • Termin 4 i sjuksköterskeprogrammet
  • Termin 7 på läkarprogrammet

Du kan jobba hel- eller deltid till en verksamhet som kommer vara öppen från cirka 07.00-20.00 veckans alla dagar. Du kan lägga din tid tillgänglig i vårt schemaplaneringssystem och välja om du vill jobba kortare eller längre arbetspass.

Anställning och information
Du får ta anställning i vaccinationsorganisationen vid sidan av heltidsstudier i mån av tid och möjlighet. Detta får dock inte medföra att du inte kan följa schemalagd VFU eller andra obligatoriska moment i utbildningen. Du får individuell lön utifrån hur långt du har kommit i din utbildning + ob-ersättning om det är kväll eller helg samt semesterersättning. För att vårdstudenter ska kunna gå in och arbeta i vården utan att studiemedlet minskas har regeringen föreslagit att fribeloppet för alla som får studiemedel tillfälligt slopas under 2021. Läs mer på CSN:s webbplats.

Registrering
Du registrerar din intresseanmälan genom att svara på urvalsfrågorna i formuläret. Komplett ansökan skall innehålla intyg och betyg som verifierar godkänd tentamen enligt ovan. Vi hanterar alla intresseanmälningar löpande. Tack för ditt stöd!

Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid. 

Kontaktpersoner

Ansök

Tillbaka