Sjuksköterskeassistenter till Psykiatriska kliniken Linköping

Psykiatriska kliniken ingår i psykiatricentrum i Östergötland som bedriver hälso- sjukvård inom området psykiatrisk specialistvård, med uppdrag att erbjuda huvuddelen av den vuxna befolkningen en god och säker specialistvård med hög tillgänglighet i samverkan med patienten liksom med andra vårdgivare och samhällsaktörer. Kliniken har cirka 300 medarbetare och bedriver öppen- och slutenvård inom psykiatri och beroendevård. Verksamheten är konkurrensutsatt. Till uppdraget hör också att bedriva forskning, utveckling och undervisning i samverkan med främst Medicinska fakulteten, Linköpings universitet. Välkommen till vårt nya hus, Tinnerbäckshuset som vi flyttar in i februari 2021. Vi erbjuder en unik möjlighet att arbeta i Sveriges största passivhus. Vi har fyra vårdavdelningar med 6-10 vårdplatser per enhet där vi vårdar patienter med affektiva sjukdomar, psykossjukdomar, beroendesjukdomar, personlighetssyndrom med mera. Utöver avdelningsarbete får du möjlighet att hospitera på vår akutenhet och ECT-enheten (elektrokonvulsiv terapi). Att arbeta inom psykiatrisk heldygnsvård är en merit för framtida sjuksköterskeyrket. Hos oss ser vi till hela människan ur ett psykiatriskt såväl som somatiskt perspektiv. Att lära sig att bemöta människor med psykiatrisk problematik är utvecklande och fördjupar dina färdigheter i att möta människor i svåra situationer.
Se mer hur vi arbetar på denna film

Arbetsbeskrivning
Sjuksköterskeassistent är en förberedande tjänstgöring inför rollen som sjuksköterska där du under handledning assisterar sjuksköterskan i olika arbetsmoment. Arbetsuppgifterna är individuellt anpassade till dig efter introduktion och sker i samråd med den sjuksköterska du assisterar. Din främsta uppgift är att assistera sjuksköterskan men liksom sjuksköterskan deltar du i mån av tid också i den personliga omvårdnaden tillsammans med övrig omvårdnadspersonal. Du arbetar i team tillsammans med sjuksköterskor, skötare, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut och psykolog. Arbetet sker i samverkan med anhöriga, vårdgrannar och klinikens öppen- och slutenvård. Du bedömer patientens psykiatriska och somatiska mående samt funktion. Dina bedömningar tillsammans med andra medarbetares bedömningar diskuteras och i samspel med patienten utformas vårdplaner. 

Arbetsuppgifter som kan komma att bli aktuella är:

  • Psykiatriskt omvårdnadsarbete
  • Journalföring inklusive rondanteckningar, omvårdnadsplaner, omvårdnadsepikriser
  • Provtagning
  • Sätta PVK
  • Borttagning av infusion i PVK samt spolning av PVK
  • Sätta sond, ge sondmat
  • Ge iordningsställd dos läkemedel enligt Delegering Läkemedelshantering

Utbildning och erfarenhet
Då du ska assistera sjuksköterskan med läkemedelsadministrering behöver du ha avslutat termin 5 i sjuksköterskeprogrammet med godkända resultat.

Personliga egenskaper
Som person är du ansvarsfull och har lätt för att kommunicera och ta instruktioner i samarbetet med andra. Det är viktigt att du god självinsikt när det gäller dina förmågor och begränsningar och vågar fråga när det behövs.

Anställning och information
Det här är ett sommarvikariat 100% med möjlighet att börja redan i vår. Kan även bli aktuellt med förlängning med allmän visstidsanställning där arbetstiden anpassas efter dina förutsättningar och arbetsplatsens behov.

Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Vårdenhetschef Hanna Linder 072-227 82 60.

Ansökan
Sista ansökningsdag inför sommarjobb är den 10 juni 2021. Vi arbetar även med löpande urval så välkommen med din ansökan så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem.

Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid. Tjänsten har ID-nummer 20210090

Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som Region Östergötland inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser.

Region Östergötland

Ansök

Tillbaka