Chef för Utbildnings- och forskningsavdelningen

Ref 20/669

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, KMH, är Sveriges enda fristående högskola inom musikområdet. Vi utbildar studenter på högsta internationella nivå i olika musikgenrer, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt inom olika lärarutbildningar med inriktning mot musik. KMH bedriver även forskning och forskarutbildning i musik och musikpedagogik, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt.

Anställningen är tillsvidare och omfattar heltid. KMH tillämpar sex månaders provanställning.

Utbildnings- och forskningsavdelningen

Utbildnings- och forskningsavdelningen är en del av högskoleförvaltningen och består idag av fem medarbetare inklusive chef. Utbildnings- och forskningsavdelningen ansvarar för all utbildnings- och forskningsadministration med undantag för den administration som utförs inom ramen för studierektorers och lärares anställningar.

Utbildnings- och forskningsavdelningen utgör stödfunktion för utbildnings- och forskningsfrågor gentemot Utbildnings- och forskningsnämnden, högskoleledning och högskolestyrelsen. Avdelningen stöttar KMH:s akademier i kvalitetsfrågor gällande utbildning och forskning samt i implementering av beslut som fattas av Utbildnings- och forskningsnämnden och högskolestyrelsen. Avdelningen har också en strategisk roll i att förmedla nyheter på utbildnings- och forskningsområdet till Utbildnings- och forskningsnämnden, högskoleledningen och till akademierna.

Arbetsuppgifter

Som chef för Utbildnings- och forskningsavdelningen ansvarar du för organisering samt strategisk och operativ ledning av det utbildnings- och forskningsadministrativa stödet vid KMH.

Du är huvudföredragande i Utbildnings- och forskningsnämnden och ansvarar för det operativa och strategiska stödet till nämndens arbete med kvalitet och kvalitetssäkring i utbildnings- och forskningsfrågor.

Du ska också fungera som expertstöd till KMH:s ledning och akademier. I denna roll ingår bl.a. att hålla i internutbildningar. Som chef för Utbildnings- och forskningsavdelningen representerar du KMH nationellt och internationellt i kontakter med organisationer.

Du har personal- och budgetansvar för Utbildnings- och forskningsavdelningens verksamhet och förväntas arbeta med ett närvarande, tydligt och stöttande ledarskap. Som avdelningschef vid KMH är det viktigt att du trivs med att växla mellan strategiska frågor och löpande administration.

Du ingår i högskoleförvaltningens chefsgrupp och rapporterar direkt till högskoledirektören. Tillsammans med övriga avdelningschefer bidrar du till utvecklingen av hela högskoleförvaltningens och KMH:s verksamhet.

Kvalifikationer 

Vi söker dig som har

  • En akademisk examen från universitet/högskola på minst grundnivå (kandidatexamen/motsv.).
  • God kunskap om högskolesektorns förordningar, organisation och struktur.
  • Erfarenhet av kvalificerat operativt och strategiskt arbete inom det utbildnings- och forsknings­administrativa området från universitets- och högskolesektorn.
  • Vitsordad ledarerfarenhet som chef.
  • Förmåga att skapa delaktighet och engagera medarbetarna mot gemensamma mål.
  • Väl utvecklad kommunikativ förmåga och god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i såväl tal som skrift.
  • Vitsordad förmåga att lösa problem, organisera och åstadkomma goda resultat.

 

Vi lägger särskilt stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, lyhördhet och ett gott omdöme.

KMH kommer i denna rekrytering främst att beakta den som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av förtjänst, skicklighet, personliga egenskaper och lämplighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Såsom landets främsta företrädare för högre musikutbildning, bedriver KMH sin verksamhet i förvissningen om att musik är en av människans primära uttrycksformer och en av de viktigaste identitetsskapande kommunikationsformerna. Vi förutsätter därför att den sökande har ett genuint intresse för KMH:s verksamhet och som genom sitt bidrag till KMH vill fortsätta utvecklingen och förmedlingen av musik som kunskapsområde och konstnärligt uttryck.

Ytterligare information

Kontakta högskoledirektör Peter Liljenstolpe, Peter.Liljenstolpe@kmh.se, tfn 073-707 88 52.

Facklig information: Bengt Stark (SACO-S), Bengt.Stark@kmh.se, Vladimir Spasic (ST), Vladimir.Spasic@kmh.se .

 

Välkommen med din ansökan!

Ansökan (cv + personligt brev) ska vara inkommen till KMH senast den 1 december, ansök via knappen nedan. Märk din ansökan med dnr 20/669.

 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Kontaktpersoner