Tjänst Sista ansökningsdag Referens nr Ort Yrkeskategori
Sjuksköterska till Hudkliniken, Västerås 2017-06-18 20170393 Västerås Sjuksköterskeyrken
Köksbiträde till avdelning 1 Västmanland sjukhus Sala 2017-06-04 20170432 Sala Köksbiträde
Barnmorska till Oxbacken-Skultuna vårdcentral, Västerås 2017-06-04 20170438 Västerås Psykolog
Psykolog/Psykoterapeut/Kurator till Oxbacken-Skultuna Vårdcentral 2017-06-11 20170437 Västerås Psykolog
Sjuksköterska till MIMA - Medicinsk Intermediärvårdsavdelning 2017-08-31 20170435 Västerås Sjuksköterskeyrken
Medarbetare till Röntgenklinikens kundtjänst 2017-06-11 20170421 Västerås Medicinsk sekreterare
Sjuksköterskor till Avancerad hemsjukvård, Västmanlands sjuhus Köping 2017-06-30 20170213 Köping Sjuksköterskeyrken
Tandhygienist till Specialisttandvårdskliniken 2017-06-15 20170355 Västerås Tandhygienist
Biträdande verksamhetschef till Medicinkliniken 2017-06-04 20170434 Västerås Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m.
Undersköterskor till Akutmottagningen 2017-06-11 20170385 Västerås Undersköterska
Verksamhetschef till Resursenheten 2017-06-04 20170349 Västerås Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m.
Urologkliniken avd 30 söker nattsjuksköterska 2017-07-03 20160910 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterska till Urologkliniken, avdelning 30 2017-07-03 20160911 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterska till Urologkliniken, avdelning 30/Urologmottagningen 2017-07-03 20170274 Västerås Sjuksköterskeyrken
Forskningssköterska/sjuksköterska till Urologkliniken 2017-07-03 20170345 Västerås Sjuksköterskeyrken
Dietist till Kirurgmottagningen 2017-06-01 20170424 Västerås Dietist
Verksamhetschef Kost 2017-06-04 20170426 Västerås Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m.
Sjuksköterska / distriktssköterska till Viksäng-Irsta vårdcentral 2017-06-11 20170433 Västerås Distriktssköterska
Sjuksköterska till BUP öppenvårdsmottagning, Sala 2017-06-09 20170417 Sala Sjuksköterska inom akutsjukvård
Verksamhetschef/överläkare till Fysiologkliniken Västerås 2017-06-10 20170413 Västerås Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m.
Kontaktsjuksköterska/Mottagningssjuksköterska till Urologmottagningen i Västerås 2017-07-03 20170414 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterskor till Ortopedklinikens elektiva enhet 2017-06-11 20170430 Västerås Sjuksköterskeyrken
Underläkare sökes till Rehabiliteringsmedicinska Kliniken i Västerås 2017-06-07 20170427 Västerås Läkare
Sjuksköterska till Kärlkirurgiska kliniken 2017-08-06 20170429 Västerås Sjuksköterskeyrken
Enhetschef till Psykosmottagning Öster i Västerås 2017-06-06 20170416 Västerås Enhetschef
Förvaltningsledare till Enheten för beslutsstöd/BI 2017-06-06 20170378 Länsövergripande Systemförvaltare
Specialistläkare/överläkare i urologi till Urologikliniken 2017-07-31 20170420 Västerås Läkaryrken
Sjukgymnast/Fysioterapeut till Habiliteringscentrum 2017-05-31 20170367 Fagersta Fysioterapeut
Undersköterska/rehabassistent till Rehabenheten 2017-05-24 20170406 Sala Undersköterska
Arbetsterapeut till Primärvården 2017-06-05 20170418 Länsövergripande Arbetsterapeut
Bemanningsplanerare/Undersköterska till Urologkliniken i Västerås 2017-05-30 20170423 Västerås Undersköterska
Undersköterska till Urologkliniken 2017-05-26 20170425 Västerås Undersköterska
Medicinsk sekreterare till Ullvi-Tuna vårdcentral i Köping 2017-05-31 20170290 Köping Medicinsk sekreterare
Sjuksköterskor till Kirurgkliniken 2017-08-31 20170419 Västerås Sjuksköterskeyrken
Vårdutvecklare till Vuxenpsykiatrin i Västmanland 2017-05-24 20170407 Västerås Organisationsutvecklare
Sjuksköterska/företagssköterska till Regionhälsan 2017-06-07 20170415 Västerås Företagssköterska
Enhetschef för Diabetes- och Njuravdelningen 2017-06-04 20170412 Västerås Sjuksköterskeyrken
Arbetsterapeut till Kirurgklinikens rehabenhet 2017-05-28 20170409 Västerås Arbetsterapeut
Sjuksköterska/operationskoordinator till Kirurgmottagningen 2017-06-09 20170403 Västerås Sjuksköterskeyrken
Fysioterapeut till Reumatologkliniken 2017-05-31 20170408 Västerås Fysioterapeut
Hälsovägledare till Hälsocentrum i Västmanland 2017-06-01 20170377 Sala Friskvårdskonsulent
Psykolog till Habiliteringscentrum Köping 2017-05-31 20170410 Köping Psykolog
Förvaltningsledare IT, Centrum för IT 2017-05-28 20170404 Västerås Systemförvaltare
Medicinsk sekreterare till Allmänpsykiatriska mottagningen 3 2017-05-28 20170411 Västerås Medicinsk sekreterare
Kurator till Habiliteringscentrum 2017-05-31 20170399 Västerås Socialsekreterare och kuratorer
Tandhygienist till Folktandvården AB i Arboga 2017-08-31 20170405 Arboga Tandhygienist
Sjuksköterska till avdelning 94, Vuxenpsykiatri 2017-05-31 20170328 Västerås Sjuksköterskeyrken
Fysioterapeut till Habiliteringscentrum Köping 2017-05-28 20170392 Köping Fysioterapeut
Logoped till Habiliteringscentrum Köping 2017-05-28 20170391 Köping Logoped
Distriktssköterska/sjuksköterska till Sala-Väsby vårdcentral 2017-05-28 20170395 Sala Distriktssköterska
Tandläkare till Folktandvården Köping 2017-06-09 20170398 Köping Tandläkare
Två sjuksköterskor till Vuxenpsykiatriska Mottagningen i Sala 2017-05-29 20170401 Sala Sjuksköterskeyrken
Tandläkare till Folktandvården Västmanland AB, Folktandvården Vallby 2017-06-11 20170281 Västerås Tandläkare
Administratör Driftcenter 2017-05-31 20170396 Västerås Advokater och åklagare
Tandläkare till Folktandvården Hallstahammar/Virsbo 2017-06-30 20170400 Hallstahammar Tandläkare
Lärare till Tärna folkhögskola, två tjänster 2017-05-28 20170389 Sala Läraryrken
Tandläkare för meriteringstjänstgöring inom Tandreglering 2017-05-24 20170246 Västerås Tandläkare
Sjuksköterska Barn- och ungdomspsykiatrin, avdelning 99 2017-05-26 20170296 Västerås Sjuksköterskeyrken
Kurator till Allmänpsykiatriska mottagningen 2 2017-05-28 20170384 Västerås Socialsekreterare och kuratorer
Arbetsterapeut till Rehabenheten Västmanlands sjukhus Sala 2017-05-24 20170189 Västerås Arbetsterapeut
Logoped till Rehabenheten Västmanlands sjukhus Västerås 2017-05-24 20170386 Västerås Logoped
Sjuksköterska natt till Hjärtavdelningen 2017-06-17 20170078 Västerås Sjuksköterskeyrken
Arkivarie till Regionarkivet 2017-06-01 20170359 Västerås Administratörer i offentlig förvaltning
Överläkare/specialistläkare till Västmanlands sjukhus Köping 2017-05-31 20170382 Köping Läkaryrken
Enhetschef till Logistikenheten Hjälpmedelscentrum 2017-05-28 20170360 Västerås Enhetschef
Enhetschef till Barn- och ungdomspsykiatrins öppenvårdsmottagning i Köping 2017-05-28 20170375 Köping Enhetschef
Sjuksköterska till Stroke- och neurologisektionen, Västerås 2017-05-31 20170091 Västerås Sjuksköterskeyrken
Tandläkare till Folktandvården Västmanland AB, Råby Västerås 2017-05-25 20170329 Västerås Tandläkare
Sjuksköterska till Enheten för Psykosomatisk Medicin 2017-05-26 20170339 Västerås Sjuksköterskeyrken
KULT - Kompletterande underläkartjänstgöring för dig med examen inom EU 2017-06-15 20170275 Länsövergripande Läkaryrken
Sjuksköterskor natt till Onkologkliniken, avdelning 80 2017-05-31 20170306 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterska till Onkologkliniken, avdelning 80 2017-05-31 20170307 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterskor till Gastro- och Hematologisektionen 2017-06-30 20170299 Västerås Sjuksköterska, medicin och kirurgi
Sjuksköterskor till Resursenheten i Västerås 2017-05-31 20170233 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterskor till Resurslaget, Köping 2017-06-01 20170227 Västerås Sjuksköterskeyrken
Traineesjuksköterskor för introduktionsår, medicinkliniken Köping 2017-06-01 20170100 Köping Sjuksköterskeyrken
Företrädesrätt 2017-12-31 20140311