Tjänst Sista ansökningsdag Referens nr Ort Yrkeskategori
Sjuksköterska till Vuxenpsykiatriska mottagningen i Fagersta 2017-07-31 20170445 Fagersta Sjuksköterskeyrken
Tandläkare till Folktandvården Fagersta 2017-07-31 20170491 Fagersta Tandläkare
Barnmorska till Herrgärdets vårdcentral 2017-08-13 20170478 Västerås Barnmorska
Obduktionstekniker/undersköterska till Laboratoriemedicin 2017-07-16 20170508 Västerås Undersköterska
Psykolog till Habiliteringscentrum i Fagersta 2017-08-10 20170470 Fagersta Psykolog
Kurator till Habiliteringscentrum i Fagersta 2017-08-10 20170482 Fagersta Socialsekreterare och kuratorer
Enhetschef till Kultur och ideell sektor 2017-07-07 20170510 Västerås Enhetschef
Medarbetare med legitimationsyrke inom sjukvård till Bäckby Vårdcentral 2017-07-23 20170481 Västerås Sjuksköterskeyrken
Måltidsvärd - Avdelningskök - Västmanlands Sjukhus - Västerås 2017-07-19 20170486 Västerås Köksbiträde
Tandhygienist till Folktanvården Hallstahammar/Virsbo 2017-09-30 20170496 Hallstahammar Tandhygienist
Bemanningsassistent till Akutmottagningen 2017-07-09 20170493 Västerås Receptarie
Tandläkare till Folktandvården Västmanland AB, Herrgärdet Västerås 2017-08-31 20170507 Västerås Tandläkare
Verksamhetschef Hållbarhet och samhälle 2017-08-06 20170494 Västerås Ekonomichefer och administrativa chefer
Administrativ assistent till Resursenheten 2017-07-06 20170504 Västerås Administrativa assistenter
Sektionsledare till vårdavdelningarna vid Västmanlands sjukhus Köping 2017-08-06 20170466 Köping Sjuksköterskeyrken
Enhetschef till avdelning 1 Köpings sjukhus 2017-08-06 20170465 Köping Enhetschef
Röntgensköterska natt till Röntgenkliniken 2017-08-10 20170468 Västerås Röntgensjuksköterska
Dietist till Primärvården 2017-07-12 20170498 Västerås Dietist
Tandläkare till Folktandvården Västmanland AB, Folktandvården Vallby 2017-08-31 20170281 Västerås Tandläkare
Tandläkare till Folktandvården Hallstahammar/Virsbo 2017-09-30 20170400 Hallstahammar Tandläkare
Medicinsk sekreterare till Allmänpsykiatrin i Västerås 2017-07-24 20170495 Västerås Medicinsk sekreterare
Tandläkare till Folktandvården Västmanland AB, Oxbacken Västerås 2017-07-15 20170487 Västerås Tandläkare
Ambulans/akutsjuksköterskor till Akutkliniken 2017-08-13 20170490 Västerås Sjuksköterskeyrken
Enhetschef Ambulanssjukvården Sala 2017-08-13 20170480 Västerås Enhetschef
Underläkarchef till Medicinkliniken 2017-06-28 20170469 Västerås Enhetschef
Arbetsterapeut till Rättspsykiatri Västmanland 2017-08-06 20170449 Sala Arbetsterapeut
Verksamhetschef till Barn- och ungdomshälsan Västmanland 2017-07-05 20170456 Västerås Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m.
Medicinsk sekreterare till Allmänpsykiatriska mottagningen 2 2017-07-02 20170474 Västerås Medicinsk sekreterare
Företrädesrätt 2017-12-31 20140311
Tandhygienist till Folktandvården Västmanland, Surahammar 2017-07-31 20170446 Surahammar Tandhygienist
Sjuksköterskor till Köpings sjukhus 2017-06-30 20170454 Köping Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterska till Ortopedkliniken 2017-06-30 20170441 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterska till MIMA - Medicinsk Intermediärvårdsavdelning 2017-08-31 20170435 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterskor till Avancerad hemsjukvård, Västmanlands sjuhus Köping 2017-06-30 20170213 Köping Sjuksköterskeyrken
Urologkliniken avd 30 söker nattsjuksköterska 2017-07-03 20160910 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterska till Urologkliniken, avdelning 30/Urologmottagningen 2017-07-03 20170274 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterska till Urologkliniken, avdelning 30 2017-07-03 20160911 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterska till Kärlkirurgiska kliniken 2017-08-06 20170429 Västerås Sjuksköterskeyrken
Specialistläkare/överläkare i urologi till Urologikliniken 2017-07-31 20170420 Västerås Läkaryrken
Sjuksköterskor till Kirurgkliniken 2017-08-31 20170419 Västerås Sjuksköterskeyrken
Tandhygienist till Folktandvården AB i Arboga 2017-08-31 20170405 Arboga Tandhygienist
Sjuksköterskor till Gastro- och Hematologisektionen 2017-06-30 20170299 Västerås Sjuksköterska, medicin och kirurgi