Tjänst Sista ansökningsdag Referens nr Ort Yrkeskategori
Sjuksköterska till barn och ungdomspsykiatrins öppenvård i Fagersta 2017-11-05 20170804 Fagersta Barnsjuksköterska
Processledare inom histopatologi till Laboratoriemedicin Västmanland 2017-11-12 20170765 Västerås Biomedicinsk analytiker
Uroterapeut till Barnmottagningen i Västerås 2017-11-05 20170802 Västerås Barnsjuksköterska
Office 365 specialist till Centrum för digitalisering 2017-11-02 20170808 Västerås IT-support
HR direktör Region Västmanland 2017-11-03 20170761 Västerås Personalchefer
Sjuksköterska till Allmänpsykiatrisk mottagning 1 2017-11-19 20170806 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterska till Ögonoperation 2017-10-27 20170805 Västerås Sjuksköterskeyrken
Psykolog till Psykosmottagning Väster 2017-11-12 20170803 Västerås Psykolog
Enhetschef till Psykiatriska akutmottagningen 2017-11-05 20170776 Västerås Enhetschef
Sjuksköterskor till AH-teamet, Västmanlands sjukhus Köping 2017-11-30 20170801 Köping Sjuksköterskeyrken
Förvaltningsledare Systemstöd Ekonomi 2017-11-05 20170774 Västerås Systemförvaltare
Fysioterapeut/sjukgymnast till Habiliteringscentrum Köping 2017-11-12 20170771 Köping Fysioterapeut
Sjuksköterskor till Ambulanssjukvården 2017-11-19 20170797 Västerås Enhetschef
Servicetekniker Lås- och Passagesystem till Regionservice Drift, Västerås 2017-11-05 20170800 Västerås Övriga ingenjörer och tekniker
Sjuksköterskor till Infektionskliniken 2017-11-05 20170799 Västerås Sjuksköterskeyrken
Medicinsk sekreterare till Oxbacken/Skultuna Vårdcentral 2017-10-31 20170796 Västerås Medicinsk sekreterare
Sjuksköterska till Psykiatriska akutmottagningen 2017-10-29 20170794 Västerås Sjuksköterskeyrken
Legitimerad Sjuksköterska med inriktning mot hjärtsjukvård till Medicinmottagningen i Köping 2017-10-29 20170785 Köping Sjuksköterskeyrken
Kurator till Barn- och ungdomspsykiatrin Köping 2017-11-05 20170772 Köping Socialsekreterare och kuratorer
Medicinsk sekreterare till Urologmottagningen 2017-11-30 20170598 Västerås Medicinsk sekreterare
Specialistläkare / överläkare inom lungmedicin till Medicinkliniken 2017-11-12 20170683 Västerås Läkaryrken
Regiondirektörens chefssekreterare vid Regionkontoret 2017-11-02 20170745 Västerås Enhetschef
Diabetessjuksköterska till Medicinmottagningen med rotation mot avd 3 i Köping 2017-10-29 20170779 Köping Sjuksköterskeyrken
Till Medicinkliniken söker vi en biträdande verksamhetschef med läkarbakgrund 2017-10-31 20170619 Västerås Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m.
Underläkare till Oxbackens Vårdcentral 2017-11-30 20170786 Västerås Läkaryrken
Tandläkare till Folktandvården Hallstahammar/Virsbo 2017-11-30 20170767 Hallstahammar Tandläkare
Sjuksköterska till Allmänpsykiatrisk mottagning 3 2017-10-31 20170788 Västerås Sjuksköterskeyrken
Specialist i allmänmedicin till Viksäng-Irsta vårdcentral, Västerås 2017-10-31 20170790 Västerås Läkare
Arbetsterapeuter till Rehabenheten Medicin 2017-11-03 20170723 Västerås Arbetsterapeut
Systemtekniker till Kollektivtrafikförvaltningen 2017-11-10 20170733 Västerås Systemtekniker
Barnmorska till Oxbacken-Skultuna vårdcentral, Västerås 2017-10-29 20170782 Västerås Barnmorska
Kurator till Allmänpsykiatrisk mottagning 2 2017-11-05 20170780 Västerås Socialsekreterare och kuratorer
Sjuksköterskor till Köpings sjukhus 2017-11-30 20170781 Köping Sjuksköterskeyrken
Medicinsk sekreterare till Allmänpsykiatrisk mottagning 2 2017-10-31 20170778 Västerås Medicinsk sekreterare
Tandsköterska till Folktandvården i Fagersta 2017-10-31 20170783 Västerås Tandsköterska
Sjuksköterska till Ortopedkliniken 2017-10-31 20170777 Västerås Sjuksköterskeyrken
Psykologer till Barn- och ungdomspsykiatrin Köping 2017-10-22 20170749 Köping Psykolog
Sektionsledare till avdelning 2 Västmanlands sjukhus Köping 2017-10-29 20170711 Köping Sjuksköterskeyrken
Enhetschef till Barn- och ungdomspykiatriska mottagningen Västerås 2017-11-05 20170732 Västerås Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m.
Tandsköterska till Sterilcentralen 2017-10-22 20170760 Västerås Tandsköterska
Sjuksköterska till barn- och ungdomspsykiatrin avdelning 99, natt 2017-10-29 20170766 Västerås Sjuksköterskeyrken
Medicinsk sekreterare till Öron-, Näs-, Halsmottagningen i Sala 2017-10-22 20170770 Sala Medicinsk sekreterare
Lekterapeut till Barnkliniken 2017-10-22 20170748 Västerås Förskollärare
Ekonomiassistent till Ekonomiservice 2017-10-22 20170743 Västerås Ekonomiassistenter m.fl.
Specialistläkare/Överläkare inom anestesi- och intensivvård till Operationskliniken 2017-11-01 20170709 Västerås Läkaryrken
Miljösamordnare/projektledare till Centrum för regional utveckling 2017-10-27 20170741 Västerås Administratörer i offentlig förvaltning
Sjuksköterska/distriktssköterska till Sala Väsby vårdcentral 2017-10-31 20170694 Sala Distriktssköterska
Hälsovägledare till Hälsocentrum Västmanland 2017-10-29 20170710 Köping Friskvårdskonsulent
Psykolog till Allmänpsykiatriska mottagningen 2, Västerås 2017-10-29 20170740 Västerås Psykolog
Erfaren kock till Kost i Västerås 2017-10-29 20170687 Västerås Kock
Kock med goda kunskaper i specialkost till Kost i Västerås 2017-10-29 20170676 Västerås Kock
Medicinsk sekreterare till Vuxenpsykiatriska mottagningen i Fagersta 2017-11-03 20170552 Fagersta Medicinsk sekreterare
Hälsoutvecklare till Kompetenscentrum för hälsa 2017-10-25 20170751 Västerås Organisationsutvecklare
Tandläkare till Folktanvården Västmanland AB, Oxbacken, Västerås 2017-10-23 20170756 Västerås Tandläkare
Tandsköterska till Folktandvården Västmanland AB med placering Folktandvården Sala 2017-10-29 20170763 Västerås Tandsköterska
Onkologikliniken söker Medicinsk sekreterare 2017-10-22 20170764 Västerås Medicinsk sekreterare
Sjuksköterska till Onkologens dagvårdsavdelning 2017-10-29 20170762 Västerås Sjuksköterskeyrken
Medicinsk sekreterare till Reumatologmottagningen Västerås 2017-10-22 20170759 Västerås Medicinsk sekreterare
Kurator till Habiliteringscentrum Köping 2017-10-22 20170632 Västerås Socialsekreterare och kuratorer
Fysioterapeut till Habiliteringscentrum 2017-10-22 20170738 Västerås Fysioterapeut
Sjuksköterska till Barnkliniken avdelning 69 2017-10-31 20170758 Västerås Sjuksköterskeyrken
Medicinsk sekreterare till Allmänpsykiatriska mottagningen 3 2017-10-22 20170755 Västerås Medicinsk sekreterare
Psykolog till Allmänpsykiatriska mottagningen 3, Västerås 2017-10-22 20170753 Västerås Psykolog
Biomedicinsk analytiker för nattjänstgöring i Köping 2017-11-05 20170752 Västerås Biomedicinsk analytiker
Specialistläkare till Psykiatrin Region Västmanland 2017-11-30 20170725 Länsövergripande Läkaryrken
Psykolog till Habiliteringscentrum i Fagersta 2017-10-31 20170754 Fagersta Psykolog
Bröstradiolog till Bröstenheten mammografi vid Västmanlands sjukhus Västerås 2017-10-22 20170693 Västerås Läkare
Tandläkare till Folktandvården Viksäng Västerås 2017-10-27 20170744 Västerås Tandläkare
Medicinska sekreterare till Västmanlands sjukhus, Fagersta 2017-10-31 20170629 Fagersta Medicinsk sekreterare
Sjuksköterskor till Stroke- och neurologisektionen, Västerås 2017-11-30 20170567 Västerås Sjuksköterskeyrken
Dietist till Medicinklinikens njursektion 2017-10-29 20170742 Västerås Dietist
Psykologer till Barn - och Ungdomspsykiatrin Västerås 2017-10-22 20170734 Västerås Psykolog
Sektionsledare till Ortopedkliniken 2017-10-22 20170737 Västerås Sjuksköterskeyrken
Tandläkare till Folktandvården Västmanland AB, Kungsör 2017-10-27 20170739 Kungsör Tandläkare
Urologkliniken avd 30 söker sjuksköterska 2017-10-22 20170696 Västerås Sjuksköterskeyrken
Rehabassistent Fagersta sjukhus 2017-11-05 20170717 Fagersta Arbetsterapeut
Arbetsterapeuter Fagersta sjukhus 2017-11-05 20170713 Fagersta Arbetsterapeut
Kurator Fagersta sjukhus 2017-11-05 20170715 Fagersta Arbetsterapeut
Dietist Fagersta och Köpings sjukhus 2017-11-05 20170716 Fagersta Dietist
Fysioterapeuter Fagersta sjukhus 2017-11-05 20170714 Fagersta Arbetsterapeut
Sjuksköterskor till vårdavdelning 80 2017-10-31 20170679 Västerås Sjuksköterskeyrken
Tandläkare till Folktandvården Västmanland AB, Vallby, Västerås 2017-10-22 20170691 Västerås Tandläkare
Sjuksköterskor till Kirurgkliniken 2017-10-31 20170601 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterskor till Gastro- och Hematologisektionen 2017-10-30 20170591 Västerås Sjuksköterska, medicin och kirurgi
Sjuksköterskor till Diabetes- och njuravdelningen 2017-12-17 20170580 Västerås Sjuksköterskeyrken
Företrädesrätt 2017-12-31 20140311