Tjänst Sista ansökningsdag Referens nr Ort Yrkeskategori
Enhetschef till Allmänpsykiatrisk mottagning 1 2018-01-07 20170966 Västerås Enhetschef
Systemförvaltare till Centrum för digitalisering - enheten för beslutstöd och e-tjänster 2018-01-01 20170898 Västerås Systemförvaltare
Utvecklingssjuksköterska till Medicinkliniken i Köping 2018-01-07 20171010 Köping Sjuksköterskeyrken
Färdtjänsthandläggare till Kollektivtrafikförvaltningen 2018-01-07 20170999 Västerås Administratörer i offentlig förvaltning
Sjuksköterska till Bröst- och plastikenheten, Kirurgi Västerås 2018-01-07 20170996 Västerås Sjuksköterskeyrken
IT-Controller till Centrum för digitalisering 2018-01-14 20170993 Västerås IT-strateg
Sjukhusfysiker till Röntgenkliniken 2018-01-31 20171000 Västerås Sjukhusfysiker
Röntgensköterska natt till Röntgenkliniken 2018-01-31 20170928 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterska till Kärlkirurgen 2018-01-07 20170868 Västerås Sjuksköterskeyrken
Nattundersköterska till Onkologkliniken avdelning 80 2018-01-07 20170983 Västerås Undersköterska
Psykolog till Herrgärdets vårdcentral 2018-01-10 20170915 Västerås Psykolog
Sjuksköterska Rehabiliteringsmedicinska mottagningen, Västerås 2018-01-07 20171006 Västerås Sjuksköterskeyrken
Företrädesrätt 2018-01-14 20140311
Folkhälsochef till Kompetenscentrum för hälsa 2018-01-17 20170750 Västerås Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m.
Medicinsk sekreterare till Urologen 2018-01-21 20171001 Västerås Medicinsk sekreterare
Informatiker till Centrum för digitalisering 2018-01-07 20170912 Västerås Användbarhetsexpert
IT-arkitekt till Centrum för digitalisering 2018-01-07 20170911 Västerås Systemerare och programmerare
Kurator till Allmänpsykiatriska mottagningen 1 2018-01-15 20170997 Västerås Socialsekreterare och kuratorer
BVC-Sköterska till Oxbacken-Skultuna vårdcentral 2018-01-07 20171017 Västerås Sjuksköterskeyrken
Meriteringstandläkare till Specialisttandvården 2018-01-21 20170925 Västerås Tandläkare
Sjuksköterska till Akutmottagningen och HIA i Köping 2018-01-10 20171009 Köping Sjuksköterskeyrken
Introduktionstjänst i Västmanland - för dig med läkarexamen inom EU 2018-02-11 20171016 Västerås Läkaryrken
Logoped till Västmanlands sjukhus Fagersta och Köping 2018-01-31 20171004 Fagersta Logoped
Enhetschef till Kirurgklinikens avdelning 7 2017-12-22 20171015 Västerås Enhetschef
Tandläkare till Folktandvårdens IT-grupp, Västerås 2018-01-31 20171003 Västerås Tandläkare
Diabetessjuksköterska till Medicinmott. med rotation mot avd 3 i Köping 2017-12-31 20170994 Köping Sjuksköterskeyrken
Logoped till Habiliteringscentrum 2018-01-14 20171008 Fagersta Logoped
Fysioterapeut till Reumatologkliniken 2018-01-10 20171002 Västerås Fysioterapeut
Sjuksköterska till Reumatologmottagningen i Västerås 2018-01-07 20170995 Västerås Sjuksköterskeyrken
Dietist Fagersta och Köpings sjukhus 2018-01-31 20170716 Fagersta Dietist
Tandläkare till Folktandvården Västmanland AB, Folktandvården Adelsö 2018-01-15 20170976 Västerås Tandläkare
Sjuksköterskor till Kirurgklinikens avdelning 8 2018-01-07 20170987 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterskor till Kirurgklinikens avdelning 6 – kolorektalsektionens avdelning 2018-01-07 20170989 Västerås Sjuksköterskeyrken
Undersköterskor till Resursenheten 2017-12-31 20170887 Västerås Undersköterska
Sjuksköterskor till Kirurgklinikens avdelning 7 2018-01-07 20170991 Västerås Sjuksköterskeyrken
Fysioterapeuter Fagersta sjukhus 2018-01-31 20170714 Fagersta Arbetsterapeut
Psykolog till Habiliteringscentrum i Fagersta 2018-01-14 20171007 Fagersta Psykolog
Arbetsterapeuter Fagersta sjukhus 2018-01-31 20170713 Fagersta Arbetsterapeut
Medicinska sekreterare till Kirurgkliniken 2018-01-07 20170990 Västerås Medicinsk sekreterare
Tandhygienist till Folktandvården AB Kungsör 2018-01-15 20170988 Västerås Tandhygienist
Barnmorska till Oxbacken-Skultuna vårdcentral, Västerås 2017-12-28 20170992 Västerås Barnmorska
Sjuksköterska till Intensivvårdsavdelningen 2018-01-14 20170974 Västerås Sjuksköterskeyrken
Biomedicinska analytiker till Laboratoriemedicin 2018-01-07 20170869 Västerås Biomedicinsk analytiker
Sjuksköterska eller biomedicinsk analytiker till Laboratoriemedicin - Transfusionsmedicin 2018-01-07 20170881 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterskor till hjärt- och lungavdelningen, Köpings sjukhus 2018-01-11 20170958 Köping Sjuksköterskeyrken
Undersköterska natt till Förlossningen 2018-01-07 20170978 Västerås Undersköterska
Erfaren kock till Kost i Västerås 2017-12-24 20170984 Västerås Kock
Måltidspersonal till Kost Bigarrå 2017-12-24 20170851 Västerås Köksbiträde
Tandhygienist till Folktandvården AB, Adelsö Västerås 2018-01-15 20170979 Västerås Tandhygienist
Tandhygienist till Folktandvården Västmanland AB, Vallby Västerås 2018-01-21 20170985 Västerås Tandhygienist
Undersköterskor till laboratoriemedicin, Fagersta 2017-12-26 20170981 Västerås Undersköterska
Kurator till Onkologikliniken 2018-01-07 20170889 Västerås Socialsekreterare och kuratorer
Nattsjuksköterska till vårdavdelning 80 2018-01-21 20170959 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterska till Öron-, Näsa-, Halsmottagningen 2017-12-22 20170980 Västerås Sjuksköterskeyrken
Klinikchef till Folktandvården Västmanland AB, Folktandvården Vallby 2018-01-07 20170982 Västerås Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m.
Tandsköterska till Folktandvården Västmanland AB, Folktandvården Adelsö 2018-01-15 20170977 Västerås Tandsköterska
Sjuksköterskor till vårdavdelning 80 2018-01-21 20170967 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterska till Rättspsykiatri Västmanland, Sala 2017-12-31 20170968 Sala Sjuksköterskeyrken
Länsmuseichef till Västmanlands läns museum 2018-01-07 20170847 Västerås Museitjänsteman
Enhetschef till infektionskliniken 2017-12-22 20170952 Västerås Enhetschef
Tandsköterska till Folktandvården Västmanland AB med placering Folktandvården Viksäng 2017-12-31 20170972 Västerås Tandsköterska
Musikterapeut till Barn- och ungdomspsykiatri Västmanland 2018-01-07 20170890 Köping Socialsekreterare och kuratorer
Sjukgymnast/fysioterapeut till Viksäng-Irsta Vårdcentral 2017-12-31 20170971 Västerås Fysioterapeut
Skötare / Undersköterskor till Rättspsykiatri Västmanland, Sala 2018-01-25 20170970 Sala Skötare
Sjuksköterska till Urologiklinken vårdavdelning 30 2018-01-08 20170864 Västerås Sjuksköterskeyrken
Röntgensjuksköterska/sjuksköterska, Röntgenkliniken Bröstenheten Mammografi 2018-01-07 20170954 Västerås Röntgensjuksköterska
Psykolog till Barn- och ungdomspsykiatrin Köping 2018-01-07 20170956 Köping Psykolog
Nattsjuksköterska till Urologkliniken, vårdavdelning 30 2018-01-08 20170862 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterskor till Ambulanssjukvården i Västmanland 2018-01-01 20170953 Västerås Enhetschef
ST-läkare till Kvinnokliniken, Västerås 2018-01-07 20170949 Västerås Läkaryrken
Undersköterska till Ögonmottagningen i Köping 2017-12-24 20170955 Köping Undersköterska
Medicinska sekreterare till Allmänpsykiatrisk mottagning 1 2018-01-07 20170927 Västerås Medicinsk sekreterare
Medicinsk sekreterare till Västmanlands sjukhus Fagersta/Köping 2018-01-09 20170920 Köping Medicinsk sekreterare
Medicinsk sekreterare till Västmanlands sjukhus Köping Vuxenpsykiatri 2018-01-07 20170946 Köping Medicinsk sekreterare
Onkologiklinken söker en kontaktsjuksköterska 2017-12-26 20170924 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterska natt, alternativt rotation mot natt 2017-12-21 20170938 Västerås Sjuksköterskeyrken
Tandläkare till Folktandvården Västmanland AB, Herrgärdet Västerås 2017-12-20 20170926 Västerås Tandläkare
Måltidspersonal till Kost Bigarrå 2017-12-18 20170894 Västerås Köksbiträde
Arbetsterapeut till Ortopedklinikens rehabenhet 2017-12-20 20170895 Västerås Arbetsterapeut
Sjuksköterska/Distriktssköterska till Sala Väsby vårdcentral 2017-12-19 20170936 Sala Distriktssköterska
Distriktssköterska/sjuksköterska till Norbergs vårdcentral 2017-12-18 20170935 Norberg Sjuksköterskeyrken
Tandhygienist till Folktandvården Västmanland AB med placering i Surahammar 2018-01-07 20170940 Surahammar Tandhygienist
Tandsköterska till Folktandvården Västmanland AB med placering Hallstahammar/Virsbo 2017-12-20 20170942 Hallstahammar Tandsköterska
Tandhygienist till Folktandvården Västmanland AB, Hallstahammar 2017-12-31 20170921 Hallstahammar Tandhygienist
Tandhygienist till Folktandvården AB, Oxbacken Västerås 2017-12-31 20170922 Västerås Tandhygienist
Specialistläkare/Överläkare till Ögonkliniken 2018-01-31 20170897 Västerås Läkaryrken
Bemanningsplanerare/Undersköterska till Urologkliniken i Västerås 2018-01-08 20170919 Västerås Undersköterska
Bröstradiolog till Bröstenheten mammografi vid Västmanlands sjukhus Västerås 2018-01-15 20170904 Västerås Läkaryrken
Sjuksköterskor till Stroke- och neurologisektionen, Västerås 2018-01-15 20170909 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterska till Diabetes-, njur- och lungavdelningen 2018-01-31 20170854 Västerås Sjuksköterskeyrken
Traineesjuksköterska för introduktionsår till Medicinkliniken, Västmanlands sjukhus Köping 2018-01-15 20170832 Köping Sjuksköterskeyrken