Tjänst Sista ansökningsdag Referens nr Ort Yrkeskategori
Distriktssköterska/ sjuksköterska till Hemdal vårdcentral, Västerås 2018-06-10 2018-06-10 20180478 Västerås Distriktssköterska
Undersköterska med laboratorievana till Sala Väsby vårdcentral, Sala 2018-06-13 2018-06-13 20180480 Sala Undersköterska
Verksamhetschef till Onkologikliniken Västmanlands sjukhus Västerås 2018-06-03 2018-06-03 20180461 Västerås Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m.
Tandsköterska till Folktandvården AB, Vallby, Västerås 2018-06-24 2018-06-24 20180479 Västerås Tandsköterska
Röntgensköterska angiografi/intervention till Röntgenkliniken 2018-06-30 2018-06-30 20180474 Västerås Röntgensjuksköterska
Medicinsk sekreterare till Hudkliniken 2018-06-10 2018-06-10 20180436 Västerås Medicinsk sekreterare
Forskningssjuksköterska till Onkologikliniken 2018-06-13 2018-06-13 20180429 Västerås Sjuksköterskeyrken
Kontaktsjuksköterska till Onkologikliniken 2018-06-13 2018-06-13 20180428 Västerås Sjuksköterskeyrken
Dietist till Västmanlands sjukhus Köping 2018-08-31 2018-08-31 20180473 Fagersta Dietist
Barnmorska till Herrgärdet vårdcentral 2018-07-15 2018-07-15 20180074 Västerås Barnmorska
Tolksamordnare till Habiliteringscentrum 2018-06-03 2018-06-03 20180347 Västerås Administratörer i offentlig förvaltning
Enhetschef till Barnklinikens neonatalavdelning 2018-06-10 2018-06-10 20180383 Västerås Enhetschef
Enhetschef Vårdnära service Fagersta och Sala 2018-06-10 2018-06-10 20180465 Västerås Kostekonom
Enhetschef Vårdnära service Köping 2018-06-10 2018-06-10 20180466 Västerås Kostekonom
Övertandläkare inom Endodonti till Specialisttandvården i Västerås 2018-06-20 2018-06-20 20180464 Västerås Tandläkare
Måltidspersonal till avdelningskök 2018-07-01 2018-07-01 20180468 Västerås Köksbiträde
Barnmorska till Asyl- och integrationshälsan 2018-06-03 2018-06-03 20180432 Västerås Barnmorska
Administrativ koordinator till Kultur och ideell sektor 2018-06-01 2018-06-01 20180458 Västerås Administratörer i offentlig förvaltning
Sjuksköterska till Klinisk undervisningsavdelning på Ortopedkliniken 2018-07-31 2018-07-31 20180240 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterska/Distriktssköterska, vikariat, till Skultuna vårdcentral 2018-06-17 2018-06-17 20180463 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterskor till hjärt- och lungavdelningen, Köpings sjukhus 2018-06-18 2018-06-18 20170958 Köping Sjuksköterskeyrken
Hälsovägledare till Hälsocentrum Västmanland 2018-06-17 2018-06-17 20180427 Västerås Friskvårdskonsulent
IT-samordnare till Medicinkliniken 2018-06-03 2018-06-03 20180454 Västerås IT-samordnare
Distriktssköterska - Sjuksköterska till Hallstahammar-Kolbäck vårdcentral 2018-06-07 2018-06-07 20180460 Hallstahammar Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterska till Öron-, Näsa-, Halsmottagningen 2018-05-31 2018-05-31 20180457 Västerås Sjuksköterskeyrken
Enhetschef till Kirurgklinikens avdelning 8 2018-05-30 2018-05-30 20180440 Västerås Enhetschef
Arbetsterapeut till Rehabenheten Medicin 2018-06-10 2018-06-10 20180444 Västerås Arbetsterapeut
Medicinsk sekreterare till Vuxenpsykiatriska mottagningen i Sala 2018-06-06 2018-06-06 20180459 Sala Medicinsk sekreterare
Tandhygienist till Folktandvården AB, Fagersta 2018-05-30 2018-05-30 20180445 Fagersta Tandhygienist
Sjuksköterska till Barnmottagningen/Dagsjukvården 2018-05-28 2018-05-28 20180439 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterska till vårdavdelning 30, Urologkliniken 2018-08-31 2018-08-31 20180449 Västerås Sjuksköterskeyrken
Kurator till Habiliteringscentrum i Västerås 2018-06-03 2018-06-03 20180438 Västerås Socialsekreterare och kuratorer
Laboratorieingenjör till Laboratoriemedicin 2018-06-03 2018-06-03 20180316 Västerås Ingenjörer o. tekniker, hälso- o. sjukvård
ST-läkare Barnmedicin 2018-06-05 2018-06-05 20180455 Västerås Läkare
Barnmorska till Viksäng-Irsta Vårdcentral 2018-06-18 2018-06-18 20180452 Västerås Barnmorska
Sjuksköterska natt till vårdavdelning 30, Urologkliniken 2018-08-31 2018-08-31 20180448 Västerås Sjuksköterskeyrken
Samordnare för DBT-verksamheten, Vuxenpsykiatri Västmanland 2018-06-10 2018-06-10 20180321 Västerås Psykolog
Sjuksköterskor till Infektionskliniken 2018-06-04 2018-06-04 20180447 Västerås Sjuksköterskeyrken
Enhetschef till Vuxenpsykiatriska mottagningen 1 i Västerås 2018-05-31 2018-05-31 20180409 Västerås Enhetschef
Servicetekniker till Hjälpmedelscentrum, område elrullstolar 2018-06-17 2018-06-17 20180426 Västerås Hjälpmedelstekniker
Servicetekniker till Hjälpmedelscentrum, område medicinska behandlingshjälpmedel 2018-06-17 2018-06-17 20180431 Västerås Hjälpmedelstekniker
Distriktssköterska till Jour-och Akutmottagningens sorteringsfunktion 2018-05-29 2018-05-29 20180272 Västerås Distriktssköterska
Sjuksköterska till Gastro, Hematologi- och Reumatologisektionen (BMT) 2018-06-05 2018-06-05 20180072 Västerås Sjuksköterskeyrken
Tandläkare till Folktandvården Oxbacken, Västerås 2018-06-14 2018-06-14 20180414 Västerås Tandläkare
Psykolog sökes till Mödra- och Barnhälsovården 2018-06-03 2018-06-03 20180421 Västerås Psykolog
Sjuksköterska till Strokemottagning- och neurologisektionen 2018-05-31 2018-05-31 20180331 Västerås Sjuksköterskeyrken
Idrottslärare / Hälsovägledare till Tärna folkhögskola 2018-05-31 2018-05-31 20180418 Sala Friskvårdskonsulent
Verksamhetschef till Kost 2018-05-30 2018-05-30 20180411 Västerås Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m.
Specialpedagoger till Habiliteringscentrum 2018-06-03 2018-06-03 20180425 Västerås Specialpedagog
Sjuksköterska natt till Ortopedkliniken 2018-06-03 2018-06-03 20180424 Västerås Sjuksköterskeyrken
Utvecklingssjuksköterska till ortopedisk avdelning akut 2018-06-03 2018-06-03 20180346 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterskor till Fagersta sjukhus 2018-06-03 2018-06-03 20180422 Fagersta Sjuksköterskeyrken
Dietist till Primärvården 2018-06-06 2018-06-06 20180367 Västerås Dietist
Sjuksköterska till Vuxenpsykiatrisk mottagning 2 2018-05-28 2018-05-28 20180419 Västerås Sjuksköterskeyrken
Medicinska sekreterare till Västmanlands sjukhus Köping och Fagersta 2018-07-30 2018-07-30 20180420 Köping Medicinsk sekreterare
Överläkare/Specialistläkare/ST-läkare till Fysiologkliniken Västmanlands sjukhus Västerås 2018-06-06 2018-06-06 20180417 Västerås Läkaryrken
Överläkare/specialistläkare till Hudkliniken 2018-06-15 2018-06-15 20180412 Västerås Läkaryrken
Sjuksköterska till barnavdelning 64/barnakuten 2018-06-30 2018-06-30 20180077 Västerås Sjuksköterskeyrken
Arbetsterapeuter Fagersta sjukhus 2018-08-31 2018-08-31 20180401 Fagersta Arbetsterapeut
Fysioterapeuter Fagersta sjukhus 2018-08-31 2018-08-31 20180402 Fagersta Arbetsterapeut
Sjuksköterska till avdelning 1, Västmanlands sjukhus Sala 2018-05-31 2018-05-31 20180358 Sala Sjuksköterskeyrken
Psykolog till Habiliteringscentrum i Köping 2018-06-03 2018-06-03 20180391 Köping Psykolog
Logoped till Habiliteringscentrum i Köping 2018-06-03 2018-06-03 20180389 Köping Logoped
Fysioterapeut till Habiliteringscentrum i Köping 2018-06-03 2018-06-03 20180390 Köping Fysioterapeut
Sjuksköterska till Diabetes-, Njur- och Lungmedicin 2018-05-31 2018-05-31 20180374 Västerås Sjuksköterskeyrken
Tandläkare till Folktandvården Västmanland AB, Köping 2018-05-31 2018-05-31 20180366 Köping Tandläkare
Sjuksköterska till Resursenheten 2018-05-31 2018-05-31 20180285 Köping Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterskor till Köpings sjukhus 2018-06-21 2018-06-21 20180355 Köping Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterskor till AH-teamet, Västmanlands sjukhus Köping 2018-05-30 2018-05-30 20180326 Köping Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterskor till Ambulanssjukvården Västmanland 2018-05-31 2018-05-31 20180296 Länsövergripande Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterskor till Kirurgklinikens avdelning 6 – kolorektalsektionen 2018-06-10 2018-06-10 20180276 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterskor natt till Kirurgkliniken 2018-06-10 2018-06-10 20180246 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterskor till Kirurgklinikens avdelning 7 2018-06-10 2018-06-10 20180245 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterskor till Kirurgklinikens avdelning 8 2018-06-10 2018-06-10 20180247 Västerås Sjuksköterskeyrken
Företrädesrätt 2019-04-05 2019-04-05 20140311