Tjänst Sista ansökningsdag Referens nr Ort Yrkeskategori
Distriktssköterska/Sjuksköterska till Herrgärdet vårdcentral, vikariat 2018-03-25 20180228 Västerås Sjuksköterskeyrken
Undersköterska till Laboratoriemedicin i Fagersta, sommaren 2018 2018-03-31 20180255 Fagersta Undersköterska
Verksamhetschef till Patientnämndens kansli 2018-04-08 20180148 Västerås Ekonomichefer och administrativa chefer
Patienttransportör till Resursenheten 2018-04-04 20180239 Västerås Övrig servicepersonal, personliga tjänster
Sjukhusfysiker till Röntgenkliniken 2018-04-30 20180254 Västerås Sjukhusfysiker
Kommunikatör till fastighetsutveckling, Centrum för kommunikation 2018-04-08 20180188 Västerås Informatör
Strategisk utvecklare för tågtrafik, Kollektivtrafikförvaltningen Västmanland 2018-04-16 20180241 Västerås Organisationsutvecklare
ST-läkare till Laboratoriemedicin Västmanland, Västerås 2018-04-02 20180144 Västerås Läkaryrken
Undersköterska till Mobila familjeläkarenheten, Västerås 2018-04-04 20180252 Västerås Undersköterska
Städare/lokalvårdare till Tärna folkhögskola Sala 2018-04-08 20180249 Sala Hotell- och kontorsstädare m.fl.
Medicinsk sekreterare till Skinnskatteberg vårdcentral 2018-04-01 20180140 Skinnskatteberg Medicinsk sekreterare
Enhetschef till Larmcentralen 2018-04-05 20180176 Västerås Enhetschef
Hjälpmedelskonsulent till Hjälpmedelscentrum 2018-03-22 20180226 Västerås Fysioterapeut
Processledare inom Laboratoriemedicin 2018-04-08 20180251 Västerås Biomedicinsk analytiker
Hjälpmedelskonsulent till Hjälpmedelscentrum 2018-04-03 20180227 Västerås Fysioterapeut
Undersköterska till Ögonklinikens administrativa enhet 2018-04-01 20180206 Västerås Undersköterska
Biomedicinsk analytiker till Herrgärdet Vårdcentral i Västerås 2018-03-30 20180242 Västerås Biomedicinsk analytiker
Arbetsterapeuter till sommaren 2018 2018-03-31 20170961 Köping Arbetsterapeut
Sjuksköterskor till Akutmottagningen Västerås 2018-03-25 20180139 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterskor till Kirurgklinikens avdelning 8 2018-04-15 20180247 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterskor till Kirurgklinikens avdelning 6 – kolorektalsektionen 2018-04-15 20180221 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterskor till Kirurgklinikens avdelning 7 2018-04-15 20180245 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterskor natt till Kirurgkliniken 2018-04-15 20180246 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterskor till hjärt- och lungavdelningen, Köpings sjukhus 2018-04-15 20170958 Köping Sjuksköterskeyrken
Undersköterska till Urologkliniken 2018-03-25 20180244 Västerås Undersköterska
Sjuksköterskor till Infektionskliniken 2018-04-02 20180236 Västerås Sjuksköterskeyrken
Enhetschefer till Operationskliniken 2018-04-08 20180180 Västerås Sjuksköterskeyrken
Psykolog till Habiliteringscentrum Köping 2018-04-08 20180233 Köping Psykolog
Dietist till Barn- och ungdomskliniken Västerås 2018-03-26 20180231 Västerås Dietist
Medicinsk sekreterare till Herrgärdet vårdcentral 2018-03-25 20180229 Västerås Medicinsk sekreterare
Undersköterska till Onkologkliniken avdelning 80 2018-03-21 20180235 Västerås Undersköterska
Enhetschef till Rehabenheten Medicin Västerås 2018-04-03 20180190 Västerås Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m.
Nämndsekreterare till RF-/RS-sekretariat 2018-03-23 20180136 Västerås Administratörer i offentlig förvaltning
Hjälpmedelscentrum söker hjälpmedelstekniker, Västerås 2018-04-07 20180225 Västerås Hjälpmedelstekniker
Röntgensköterska till Röntgenkliniken 2018-04-02 20180224 Västerås Sjuksköterskeyrken
Överläkare/specialistläkare inom Klinisk patologi till Laboratoriemedicin Västmanland, Västerås 2018-04-02 20180160 Västerås Läkaryrken
Sjuksköterskor till AH Äldre utskrivningsteam 2018-03-31 20180053 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjukgymnast/fysioterapeut till Kirurgklinikens Rehabenhet 2018-04-02 20180171 Västerås Fysioterapeut
Överläkare/specialistläkare inom Klinisk kemi till Laboratoriemedicin Västmanland, Västerås 2018-04-02 20180146 Västerås Läkaryrken
Medicinsk sekreterare till Västmanlands sjukhus Köping Vuxenpsykiatri 2018-04-22 20180230 Köping Medicinsk sekreterare
Psykolog till Synenheten 2018-03-25 20180218 Västerås Psykolog
Överläkare/specialistläkare inom Klinisk mikrobiologi till Laboratoriemedicin Västmanland, Västerås 2018-04-02 20180145 Västerås Läkaryrken
Enhetschef till controllerservice 2018-03-26 20180159 Västerås Ekonomichefer och administrativa chefer
Sjuksköterska natt till vårdavdelning 30, Urologkliniken 2018-04-30 20180181 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterska till Onkologens dagvårdsavdelning 2018-03-27 20180220 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterska till vårdavdelning 30, Urologkliniken 2018-04-30 20180222 Västerås Sjuksköterskeyrken
Barnmorska till Hemdal vårdcentral 2018-03-25 20180217 Västerås Barnmorska
Sjuksköterska till Beroendemottagningen Västerås 2018-03-25 20180216 Västerås Psykiatrisköterska
Företrädesrätt 2019-04-05 20140311
Kuratorer till Vuxenpsykiatriska mottagningen i Köping 2018-04-03 20180209 Köping Socialsekreterare och kuratorer
Medicinska sekreterare till sommaren 2018 2018-03-31 20180003 Länsövergripande Medicinsk sekreterare
Medarbetare för vårdnära administration till Västmanlands sjukhus, Västerås 2018-03-23 20180211 Västerås Administrativa assistenter
Sjuksköterska till Avancerad hemsjukvård, Sala 2018-03-29 20180187 Sala Sjuksköterskeyrken
Meriteringstandläkare inom protetik till Specialisttandvården 2018-04-02 20180157 Västerås Tandläkare
Introduktionstjänst i Västmanland - för dig med läkarexamen inom EU 2018-05-13 20180207 Västerås Läkaryrken
Sommarvikarier och timanställda till Kost 2018-03-23 20180204 Länsövergripande Köksbiträde
Tandhygienist till Folktandvården AB Skultuna 2018-03-30 20180200 Västerås Tandhygienist
Rehabassistent Rehabenheten Västmanlands sjukhus Köping 2018-03-23 20180199 Köping Undersköterska
Tandsköterska till Folktandvården Västmanland AB med placering Hallstahammar/Virsbo 2018-03-30 20180197 Hallstahammar Tandsköterska
Övertandläkare inom parodontologi till Specialisttandvården 2018-04-02 20180158 Västerås Tandläkare
Tandsköterska till Folktandvården AB, Oxbacken, Västerås 2018-04-02 20180202 Västerås Tandsköterska
Tandläkare till Folktandvården Västmanland AB, Oxbacken, Västerås 2018-04-02 20180201 Västerås Tandläkare
Verksamhetschef till Västmanlands sjukhus Sala 2018-03-21 20180070 Sala Verkställande direktörer, verkschefer m.fl.
Logoped till Habiliteringscentrum i Köping 2018-03-25 20180169 Köping Logoped
Fysioterapeut till Habiliteringscentrum i Köping 2018-03-25 20180170 Köping Fysioterapeut
Operationskliniken söker underläkare inom anestesi och intensivvård där tjänsten kan komma att övergå till ST-tjänst 2018-03-29 20180179 Västerås Läkare
Sjuksköterskor till Sjukvårdens larmcentral 2018-04-22 20180163 Västerås Sjuksköterskeyrken
Undersköterskor till sommaren 2018 2018-03-31 20171069 Länsövergripande Undersköterska
Sjuksköterska/ biomedicinsk analytiker till Laboratoriemedicin 2018-03-25 20180186 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterska till Barnkliniken, avdelning 69 2018-04-08 20180168 Västerås Sjuksköterskeyrken
Biotekniker till laboratoriemedicin, sommaren 2018 2018-03-31 20170962 Västerås Biomedicinsk analytiker
Anestesisjuksköterskor till Operationskliniken 2018-04-15 20180133 Västerås Anestesisjuksköterska
Fysioterapeuter Fagersta sjukhus 2018-03-25 20180149 Fagersta Arbetsterapeut
Tandläkare till Folktandvården Västmanland AB, Köping 2018-03-31 20180150 Köping Tandläkare
Tandläkare till Folktandvården Västmanland AB, Folktandvården Bäckby 2018-03-31 20180151 Västerås Tandläkare
Arbetsterapeuter Fagersta sjukhus 2018-03-25 20180153 Fagersta Arbetsterapeut
Dietist till Västmanlands sjukhus Köping 2018-03-25 20180155 Fagersta Dietist
Logopeder till Västmanlands sjukhus Köping 2018-03-25 20180154 Fagersta Logoped
Sjuksköterska till Diabetes-, Njur- och Lungmedicin 2018-03-31 20180135 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterska till barnavdelning 64/barnakuten 2018-05-06 20180077 Västerås Sjuksköterskeyrken
Tandläkare till Folktandvården Västmanland AB, Kungsör 2018-04-01 20180126 Kungsör Tandläkare
Sjuksköterskor till Region Västmanland, sommaren 2018 2018-03-31 20170960 Länsövergripande Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterska till Reumatologmottagningen, sommarvikariat 2018-03-25 20180130 Västerås Sjuksköterskeyrken
Fysioterapeuter till sommaren 2018 2018-03-31 20170964 Länsövergripande Fysioterapeut
Barnmorskor till Kvinnokliniken, sommaren 2018 2018-03-31 20170963 Västerås Barnmorska
Sjuksköterska natt till Ortopedkliniken 2018-03-31 20180111 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterska till Gastro, Hematologi- och Reumatologisektionen (BMT) 2018-05-31 20180072 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterskor till Köpings sjukhus sommaren 2018 2018-03-31 20170965 Köping Sjuksköterskeyrken
Biomedicinsk analytiker till laboratoriemedicin, sommaren 2018 2018-03-31 20170962 Västerås Biomedicinsk analytiker
Skötare till sommaren 2018, semestervikariat 2018-03-31 20171012 Västerås Skötare
Undersköterskor till Köping sommaren 2018 2018-03-31 20171068 Köping Undersköterska