Tjänst Sista ansökningsdag Referens nr Ort Yrkeskategori
Systemförvaltare till Systemstöd HR 2017-08-27 20170573 Västerås Systemförvaltare
Psykolog till Beroendesektionen 2017-08-31 20170568 Västerås Psykolog
Enhetschef till Kvinnokliniken, Västerås 2017-09-10 20170593 Västerås Barnmorska
Enhetschef till Beroendemottagningen 2017-08-31 20170571 Västerås Enhetschef
Introduktionstjänst i Västmanland - för dig med läkarexamen inom EU 2017-10-08 20170587 Västerås Läkaryrken
Medicinsk sekreterare till Urologmottagningen 2017-08-31 20170598 Västerås Medicinsk sekreterare
Enhetschef Ambulanssjukvården Sala 2017-09-05 20170480 Västerås Enhetschef
DT Modalitetsansvarig Röntgensjuksköterska till Röntgenkliniken, Köping 2017-09-15 20170588 Köping Sjuksköterskeyrken
Samordnare för Läkargruppen vid BUP Västmanland 2017-08-27 20170578 Västerås Administratörer i offentlig förvaltning
Dietister till Rehabenheten, Köping/Fagersta 2017-09-10 20170501 Köping Dietist
Sjuksköterska till BUP öppenvårdsmottagning, Sala 2017-09-05 20170417 Sala Sjuksköterska inom akutsjukvård
Sjuksköterskor till Gastro- och Hematologisektionen 2017-10-30 20170591 Västerås Sjuksköterska, medicin och kirurgi
Utbildningssamordnare till Akutmottagningen Västerås 2017-08-27 20170575 Västerås Sjuksköterska inom akutsjukvård
ST-studierektor i allmänmedicin till Vårdvalsenheten 2017-09-24 20170511 Västerås Utbildningsledare
Timanställda lokalvårdare till Rättspsykiatri Västmanland 2017-08-28 20170582 Sala Övriga servicearbetare
Klinikchef till Folktandvården Kungsör 2017-09-03 20170534 Västerås Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m.
Sjuksköterska till Intensivvårdsavdelningen 2017-09-10 20170548 Västerås Sjuksköterskeyrken
Arbetsterapeuter till Primärvården 2017-09-04 20170532 Länsövergripande Arbetsterapeut
Sjuksköterska natt till Rättspsykiatri Västmanland 2017-08-31 20170581 Sala Sjuksköterskeyrken
Verksamhetschef till Norberg Vårdcentral 2017-08-27 20170565 Norberg Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m.
Fysioterapeut till Herrgärdets vårdcentral 2017-08-31 20170574 Västerås Fysioterapeut
Arbetsterapeut till Rättspsykiatri Västmanland 2017-09-24 20170449 Sala Arbetsterapeut
Psykolog/psykoterapeut till Viksäng-Irsta Vårdcentral 2017-08-31 20170577 Västerås Psykolog
Sjuksköterskor till AH-teamet, Västmanlands sjukhus Köping 2017-09-10 20170579 Köping Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterskor till Diabetes- och njuravdelningen 2017-12-17 20170580 Västerås Sjuksköterskeyrken
Enhetschef till Allmänpsykiatrisk mottagning 3 i Västerås 2017-08-27 20170558 Västerås Enhetschef
Steriltekniker/undersköterska till Operationskliniken i Västerås 2017-08-27 20170477 Västerås Steriltekniker
Psykolog till Habiliteringscentrum i Fagersta 2017-08-27 20170470 Fagersta Psykolog
Medicinsk sekreterare till Allmänpsykiatrin i Västerås 2017-08-27 20170495 Västerås Medicinsk sekreterare
Servicetekniker Lås och Passagesystem till Regionservice Drift, Västerås 2017-08-20 20170545 Västerås Övriga ingenjörer och tekniker
Kurator till Allmänpsykiatrisk mottagning 3 2017-08-20 20170560 Västerås Socialsekreterare och kuratorer
Drifttekniker till Regionservice Drift, Västerås 2017-08-20 20170546 Västerås Övriga ingenjörer och tekniker
Kurator till Habiliteringscentrum 2017-08-27 20170527 Västerås Socialsekreterare och kuratorer
Utskrivningssamordnare till Enheten för utskrivningssamordning 2017-08-27 20170509 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sektionsledare till Akutmottagningen 2017-08-27 20170570 Västerås Enhetschef
Fysioterapeut/sjukgymnast till Ortopedklinikens rehabenhet 2017-08-27 20170569 Västerås Fysioterapeut
Logopeder till Rehabenheten, Köping/Fagersta 2017-08-20 20170500 Köping Logoped
Kurator till Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Sala 2017-08-23 20170467 Sala Socialsekreterare och kuratorer
Specialpedagog till Habiliteringscentrum 2017-08-27 20170512 Västerås Specialpedagog
Förrådsassistent till Hjälpmedelscentrum 2017-09-30 20170540 Västerås Lagerpersonal
Hälsovägledare till Hälsocentrum i Västmanland 2017-08-27 20170530 Sala Friskvårdskonsulent
Klinisk receptarie till Ortopedkliniken 2017-08-31 20170563 Västerås Receptarie
Klinisk apotekare till Ortopedkliniken 2017-08-31 20170564 Västerås Apotekare
Undersköterska till Västmanlands sjukhus Sala 2017-08-20 20170562 Sala Undersköterska
Sjuksköterskor till Västmanlands sjukhus Sala 2017-08-31 20170566 Sala Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterskor till Stroke- och neurologisektionen, Västerås 2017-09-30 20170567 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterska till Vuxenpsykiatriska mottagningen Köping 2017-08-27 20170476 Köping Sjuksköterskeyrken
Arbetsledare till Operationskliniken, Ortopedoperation 2017-08-27 20170557 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterska till Allmänpsykiatrisk mottagning 3 2017-08-20 20170559 Västerås Sjuksköterskeyrken
Ekonomichef till Kollektivtrafikförvaltningen 2017-08-20 20170479 Västerås Ekonomichefer och administrativa chefer
Psykolog till Vuxenpsykiatriska mottagningen i Fagersta 2017-08-25 20170550 Fagersta Psykolog
Kurator till Vuxenpsykiatriska mottagningen i Fagersta 2017-08-25 20170553 Fagersta Socialsekreterare och kuratorer
Medicinsk sekreterare till Vuxenpsykiatriska mottagningen i Fagersta 2017-08-25 20170552 Fagersta Medicinsk sekreterare
Tandsköterska till Käkkirurgen 2017-08-27 20170551 Västerås Tandsköterska
Vårdutvecklare till Medicinkliniken 2017-08-20 20170506 Västerås Organisationsutvecklare
Dietist till Primärvården 2017-08-20 20170498 Västerås Dietist
PTP-psykolog till Allmänpsykiatrisk mottagning 2 2017-08-20 20170541 Västerås Psykolog
Sjuksköterska till Beroendesektionen 2017-08-20 20170531 Västerås Psykiatrisköterska
Sjuksköterskor till slutenvården Vuxenpsykiatri Västmanland 2017-09-30 20170529 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterskor till Köpings sjukhus 2017-08-31 20170454 Köping Sjuksköterskeyrken
Tandläkare till Folktandvården Västmanland AB, Herrgärdet Västerås 2017-08-31 20170507 Västerås Tandläkare
Tandhygienist till Folktanvården Hallstahammar/Virsbo 2017-09-30 20170496 Hallstahammar Tandhygienist
Tandläkare till Folktandvården Västmanland AB, Folktandvården Vallby 2017-08-31 20170281 Västerås Tandläkare
Tandläkare till Folktandvården Hallstahammar/Virsbo 2017-09-30 20170400 Hallstahammar Tandläkare
Företrädesrätt 2017-12-31 20140311
Sjuksköterska till MIMA - Medicinsk Intermediärvårdsavdelning 2017-08-31 20170435 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterskor till Kirurgkliniken 2017-08-31 20170419 Västerås Sjuksköterskeyrken
Tandhygienist till Folktandvården AB i Arboga 2017-08-31 20170405 Arboga Tandhygienist