Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet och samhället. Och gör skillnad varje dag. På riktigt.

Ansök senast 26 februari 2017


Det första moderna landstinget sammanträde i Västerås 1863 och därmed blev Landstinget Västmanland det första landstinget i Sverige. Från 1 januari 2017 bildade vi Region Västmanland och vi är region för de 259 740 invånarna i Västmanlands län.

Region Västmanlands viktigaste uppgift är att ge god hälso-, sjuk- och tandvård till varje invånare samt även ha ett ansvar för den regionala utvecklingen i länet och regionen. De regiondrivna sjukhusen i Västerås, Köping och Sala har samlats i en gemensam förvaltning vid namn Västmanlands sjukhus för att optimera möjligheterna att använda kompetens, vårdplatser och andra resurser så effektivt som möjligt. Region Västmanland står också för allmänna kommunikationer mellan länets kommuner och bedriver även viss kulturell verksamhet.

Västmanlands sjukhus Västerås har ett länsövergripande ansvar för ambulanssjukvård, kirurgisk specialistsjukvård och serviceverksamhet för diagnostik, medicinsk teknik och fysik.

Inom Västmanlands sjukhus Västerås bedrivs medicinsk specialistsjukvård, lungmedicin, neurologi, neontalvård, förlossningsvård, intensivvård, avancerad palliativ vård, kvalificerad rehabiliteringsinsatser, specialisttandvård samt driftsansvar för ambulansdirigering.

Medicinkliniken är uppdelad i fem sektioner; Hjärt- och akutmedicinska sektionen, Endokrin- och njurmedicinska sektionen, Gastro- och hematologisektionen, Lungsektionen samt Stroke- och neurologisektionen. Kliniken arbetar med organisationsutveckling och kompetensöverföring både mellan och inom sektionerna för att skapa bra vård och erbjuda en god arbetsmiljö. Medicinkliniken har organiserats för att möjliggöra kompetensutveckling, bland annat genom rotation och tvärfunktionella team. På kliniken finns studierektorer för ST-läkare och AT-läkare, där finns också doktorander, inom PCI och njurmedicin. Medicinkliniken ger goda möjligheter till forskning.


Klinikens utvecklingsområden är det kontinuerliga arbetet att hålla hög kvalitet samt att minska kostnader för brister i kvalitet. Ytterligare utvecklingsområde är det ständigt pågående förbättringsarbetet med arbetsmiljön för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser.


Arbetsuppgifte
r

Verksamhetschefen har ansvar för verksamhet, ekonomi och samtliga medarbetare på kliniken. Kliniken består av fem sektioner med en sektionsansvarig läkare för varje sektion. Utöver dessa fem sektioner finns det sex vårdavdelningar och en medicinmottagning. Avdelningarna och mottagningen leds av enhetschefer.

Verksamhetschefen svarar för den övergripande strategiska planeringen och utvecklingen tillsammans med klinikens ca 550 medarbetare. I rollen samarbetar verksamhetschefen brett med övriga kliniker på Västmanlands sjukhus Västerås, Köping och Sala samt med externa samarbetsparters såsom Västerås stad, primärvården m fl.

Ekonomisk omslutning 2016 är 810 mkr. 

Verksamhetschefen:

- har ansvar för all verksamhet på kliniken.

- har personal- och ekonomiansvar för kliniken.

- ska arbeta med patientsäkerhet och andra utvecklingsfrågor inom vårdflödet.

- ska upprätthålla en stabilitet i verksamheten och driva verksamhetsutveckling så att kliniken kan komma att ligga i framkant inom vissa områden.

- ska arbeta för utbildningsnivån på kliniken och tillse att medarbetare vidareutbildar sig.

- ska stärka verksamhetens forskningsprofil och stimulera till forskning.

- ska samverka med olika aktörer internt och externt, såsom fackliga organisationer, kliniker, primärvården, kommuner, andra sjukhus och regioner.

- leder genom sina chefer men förväntas vara delaktig, närvarande och tillgänglig för medarbetarna på kliniken.

- är direkt underställd förvaltningschef/sjukhuschef, ingår i sjukhusledningen.

Efter överenskommelse med förvaltningschef/sjukhuschef kan visst kliniskt arbete förekomma.

Kvalifikationer

Du är läkare med inriktning mot invärtesmedicin eller närliggande specialitet. Du har gedigen ledarskapsutbildning alternativt motsvarande erfarenhet av chefs- och ledarskap. Det är meriterande om du är disputerad eller har erfarenhet och kunskap om forskning inom verksamhetsområdet. 

Tjänsten kräver att du har kunskap och erfarenhet av att leda stora komplexa organisationer eller verksamheter samt av styr- och uppföljningsprocessen liksom budget och ekonomi. Du har kunskap och erfarenhet av personalfrågor, arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) samt samverkan med fackliga organisationer och andra aktörer. Du ska ha erfarenhet av egen forskning men det är inte nödvändigt att du är aktiv forskare för närvarande.

Som verksamhetschef ska du ha kunskap om chefs- och ledarskap alternativt en gedigen erfarenhet. Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av ledningsarbete inom en politiskt styrd organisation. Har du dessutom kunskap och erfarenhet av dygnet-runt-verksamheter så är det fördelaktigt.

För att lyckas i denna roll vill vi att du har en förmåga att se nya lösningar och kan omsätta idéer till praktisk handling. Som ledare är du trygg och lyhörd med anpassat ledarskap där du motiverar och förser andra med de befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du värdesätter olikheter och ser hur varje individ och verksamhet bidrar till helheten. Du kommunicerar och samarbetar bra med andra och ser det som naturligt att föra dialog med chefer, medarbetare, fackliga organisationer och samarbetspartners. Vi förutsätter att du ser förändringar som ett strategiskt arbete och har en förståelse av komplexiteten i verksamhetens uppdrag där du har en känsla för de små detaljerna i det större perspektivet. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor

Heltid, tillsvidareanställning i grundprofession med tidsbegränsat förordnande som chef.
Tillträde enligt överenskommelse. 

Välkommen med din ansökan senast 26 februari 2017

 

Urvalsarbete och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden varför vi ber dig att skicka din ansökan snarast möjligt!

Bifoga inte betygshandlingar med din ansökan, dessa ber vi dig ta med vid en eventuell intervju.

Region Västmanland eftersträvar mångfald och välkomnar sökanden med olika bakgrund för att möta framtidens behov.

Vi samarbetar med "Jobba i Västerås". Besök deras hemsida, jiv.se för att få information om Västerås och vilket stöd Medflyttarakademin kan ge till dig och din respektive vid en flytt till Västerås.

Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster.

Region Västmanland är en av länets största arbetsgivare med ca 7 000 anställda. Vår huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik och miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Håkan Wittgren

Förvaltningschef / Sjukhuschef

021-17 41 81

Carola Lilja

Personalchef Västmanlands sjukhus

021-17 45 09

Ingemar Lönnberg

Facklig repr Läkarföreningen

021-17 30 00

Harriet Lindqvist

Vårdförbundet

021-10 41 62

Lotta Almroth

Vision

021-17 58 06