Tjänst Avdelning Sista ansökningsdag
Leg. Sjuksköterska/Distriktssköterska Sektor Omsorg 2019-07-21 2019-07-21
Leg. Sjuksköterska/Distriktssköterska Sektor Omsorg 2019-07-21 2019-07-21
Stödpedagoger till LSS-boende tillsvidare Sektor Omsorg 2019-07-31 2019-07-31
Miljöinspektör Sektor Miljö och bygg 2019-07-31 2019-07-31
Nätverkstekniker Sektor Ledning och verksamhetsstöd 2019-08-04 2019-08-04
Stödassistent Kaprifolvägen1 Vikariat Sektor Omsorg 2019-07-31 2019-07-31
Undersköterska tillsvidare Torp/Myckleby hemtjänst Sektor Omsorg 2019-06-30 2019-06-30
Förskollärare 100 %, Tillsvidare, Varekils skola, Sektor Lärande 2019-07-02 2019-07-02
Lärare Ma/NO, 100% tillsvidare, Ängås skola 7-9 Sektor Lärande 2019-07-07 2019-07-07
Lokalvårdare Sektor Samhällsutveckling 2019-08-01 2019-08-01
Utvecklingsinriktad 1:e Socialsekreterare till Familjeenheten Sektor Omsorg 2019-07-15 2019-07-15
Projektledare/projektsamordnare Sektor Samhällsutveckling 2019-06-30 2019-06-30
Administrativt chefstöd Sektor Omsorg 2019-07-02 2019-07-02
Barnsekreterare och Socialsekreterare Sektor Omsorg 2019-09-30 2019-09-30
Undersköterska Strandgården 100% tillsvidare Sektor Omsorg 2019-08-30 2019-08-30
Sommarvikarier/timvikarie/Undersköterska/Vårdbiträde Sektor Omsorg 2019-06-30 2019-06-30