Tjänst Avdelning Sista ansökningsdag
Leg Fysioterapeut / sjukgymnast Omsorg 2018-10-31 2018-10-31
Sektorschef miljö och bygg Kommunstyrelseförvaltningens stab 2018-10-12 2018-10-12
Enhetschef Särskilt boende Vård och Omsorg Omsorg 2018-10-21 2018-10-21
1 VA drifttekniker/1 teknisk service Samhällsutveckling 2018-10-03 2018-10-03
Bibliotekarie Samhällsutveckling 2018-09-30 2018-09-30
Undersköterska 70% vikariat, Röra hemtjänst Omsorg 2018-09-30 2018-09-30
Schemaplanerare/Undersköterska Omsorg 2018-09-27 2018-09-27
Driftledare VA Samhällsutveckling 2018-10-07 2018-10-07
Kock med arbetsledande funktion Samhällsutveckling 2018-10-15 2018-10-15
2 Undersköterskor, 60-100% tillsvidare, Ängsvikens äldreboende Omsorg 2018-09-30 2018-09-30
1 st Undersköterskor, 60-100% tillsvidare - Kaprifolgårdens äldreboende Omsorg 2018-09-30 2018-09-30
Fritidspedagog 100 % Tillsvidare. Varekils skola Lärande 2018-09-30 2018-09-30
Timvikarier till Vård och omsorg och Stöd och omsorg Omsorg 2018-09-30 2018-09-30
Drifttekniker Samhällsutveckling 2018-09-30 2018-09-30