Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) är en religiöst och politiskt obunden stiftelse, vars verksamhet syftar till att öka respekten för och skyddet av de mänskliga rättigheterna i Sverige och internationellt. Detta gör vi genom utbildning, gransknings- och påverkansarbete samt internationellt samarbete med människorättsorganisationer. I detta arbete har vi två huvudsakliga fokusområden: ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt upprättelse för människorättskränkningar.

I det internationella arbetet fokuserar MR-Fonden framför allt på samarbete och stöd till lokala människorättsorganisationer, i syfte att bidra till en långsiktig utveckling av det lokala civila samhällets kapacitet. Vidare syftar arbetet till att öka det lokala civilsamhällets möjligheter att bidra till hållbara fredliga, demokratiska samhällen och en positiv utveckling av mänskliga rättigheter (MR). Arbetet bedrivs i stor del i konflikt- och postkonfliktländer med begränsat demokratiskt utrymme. Samarbetsorganisationerna finns främst i Latinamerika och Afrika. Huvudman för MR-Fonden är Sensus studieförbund.

Under 2018 kommer vår kollega med ansvar för ett av våra internationella program i Latinamerika vara tjänstledig. Vi söker därför en vikarierande kollega med arbetslivserfarenhet av internationella projekt och MR/folkrätt.

I arbetsuppgifterna ingår att:
• Utveckla, implementera och följa upp program och projekt enligt ett rättighetsbaserat arbetssätt och gällande människorättskonventioner och policys.
• Utveckla förtroendefulla relationer med samarbetsorganisationer, ansvara för avtal och vidareförmedling av medel samt stödja samarbetsorganisationer att stärka sin tematiska och institutionella kapacitet.
• Rapportera och analysera resultatuppfyllelse och erfarenheter samt skriva projektansökningar.
• Bedriva informations- och påverkansarbete i Sverige inom ramen för projektet.
• Vid behov genomföra kunskapshöjande aktiviteter som t.ex. utbildningar, bidra med MR/folkrättsexpertis i övrig verksamhet samt representera MR-Fonden externt.

Du har:
• Akademisk utbildning inom juridisk, statsvetenskap eller motsvarande med inriktning på mänskliga rättigheter och/eller folkrätt.
• Erfarenhet av att handlägga och utveckla internationella projekt i komplexa kontexter.
• Erfarenhet av att skriva och rapportera projektansökningar till bidragsgivare som Sida.
• Förmåga att utveckla samarbete och stärka internationella partners i deras arbete med mänskliga rättigheter.
• Förmåga att kommunicera obehindrat, såväl skriftligt som muntligt, på spanska, svenska och engelska.
• Kunskap om, och erfarenhet av att arbeta rättighetsbaserat.

Meriterande är:
• Erfarenhet av arbete i Latinamerika.
• Kunskap om och erfarenhet av arbete med övergångsrättvisa och områden i konflikt.
• Kunskap om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, miljö och mänskliga rättigheter, Resolution 1325 samt FN-systemet och andra internationella organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter.
• Erfarenhet från arbete i en civilsamhällesorganisation.

Som person tror vi att du:
• Är analytisk och har god förmåga till problemlösning.
• Är flexibel och kan anpassa arbetet efter skiftande kontexter, situationer och behov.
• Är självständig, engagerad och effektiv.
• Trivs med att arbeta i ett mindre team och är bra på att samarbeta.

Vi erbjuder
En spännande tjänst i en dynamisk miljö där du har möjlighet att självständigt påverka och utveckla arbetet och bidra till att öka respekten för och skyddet av de mänskliga rättigheterna. Tjänsten är på heltid och placerad i centrala Stockholm. MR-Fonden tillämpar tjänstemannaavtalet mellan IDEA och Unionen/Akademikerförbunden.

Välkommen med din ansökan!


Vi tar emot ansökningar och kallar till intervjuer löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt, senast den 14 januari 2018. Tjänsten är ett vikariat t.o.m. 31 augusti 2018 med tillträde snarast möjligt, dock senast under februari 2018. Vill du veta mer om MR-Fonden kan du besöka vår hemsida: www.humanrights.se. Har du frågor gällande tjänsten kontakta MR-Fondens generalsekreterare Ulrika Strand, ulrika.strand@humanrights.se.

Rekrytering sker i samarbete med huvudmannen Sensus.