Sensus studieförbund är en del av folkbildningen och verkar utifrån såväl medlemsorganisationernas uppdrag som ett samhällsuppdrag. Sensus studieförbund ska ge möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom kulturupplevelser. Sensus verkar för aktivt engagemang i samhället och i medlemsorganisationerna. Arbetsformer är studiecirklar, kulturprogram och annat folkbildningsarbete.
Vi är cirka 350 medarbetare och på riksförbundet närmare 40 samt 12 000 ledare med verksamhet i nästan alla Sveriges kommuner. Sensus består av sex regioner och ett riksförbund.

Arbetsuppgifter
Tillsammans med dina HR-kollegor ger du stöd till regionerna i deras arbetsgivaransvar. Du blir involverad inom HR-processer såsom rekrytering och introduktion, arbetsrätt, förhandlingar, arbetsmiljö och rehabilitering, lönerevisionsarbete och kompetensutveckling.

Du har;
• några års erfarenhet och kompetens inom HR-området.
• erfarenhet av digitala plattformar för HR processer
• gärna kännedom om pedagogiska metoder för lärande i vardagen
• har en adekvat utbildning, gärna Pa-programmet, PAO-programmet eller motsvarande
• är lyhörd för de olika förutsättningar som råder inom regionerna

Du kommer ingå Hemvist HR och Kommunikation som är en funktion till stöd för hela Sensus. Vi strävar efter ett arbetssätt som präglas av hög tillgänglighet och möjlighet att vara ”relationellt nära” verksamhet och regionernas arbetsgivarfunktioner. Du blir anställd på Sensus riksförbund men har arbetsplats i någon av våra regioner.

Sensus medarbetarskap
Sensus medarbetarskap tänker att människan både vill och kan bidra till organisationens och uppgifternas bästa. I Sensus är vi medarbetare i första hand och har en funktion i andra hand.
Sensus identitet är utgångspunkt och riktning för vår kompetensutveckling. Vi är en lärande organisation där kompetensutveckling och lärande är integrerat i vardagsarbetet. Sensus har en tilltro till medarbetarens förmågor att lära, utvecklas och prestera.

Läs gärna mer på sensus.se/identitet

Intresserad?
Lämna in din ansökan senast 26 maj via webben. Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens utgång.

• Frågor besvaras av hemvistledare Fredrik Hedlund som nås på fredrik.hedlund@sensus.se, 08-4061778
• Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med sex månaders provanställning.
• Tillträde 15/8 eller enligt överenskommelse
OBS, placeringsort enligt överenskommelse på något av våra kontor i regionerna Stockholm-Gotland (Stockholm), Svealand (Uppsala) eller Norrland (Örnsköldsvik)
• Vi har kollektivavtal med IDEA
• Facklig företrädare för Unionen är Ulrika Erksell, ulrika.erksell@sensus.se, 0721-41 61 32

På Sensus eftersträvar mångfald och värdesätter en blandning av perspektiv, förmågor, bakgrunder och erfarenheter på arbetsplatsen. Vi har en inkluderingspolicy, arbetar aktivt med jämställdhet och har ett systematiskt arbetsmiljöarbete.