Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter, ledare och deltagare. Sensus lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning.

Sensus har ca 400 anställda, mer än 12000 ledare och ett 50-tal lokalkontor. Sensus region Skåne-Blekinge har ett 50-tal anställda och kontor i Malmö, Lund, Helsingborg, Landskrona,Kristianstad och Karlskrona.

Sensus studieförbund är en organisation i förändring. Just nu befinner vi oss i ett spännande utvecklingsskede där identiteten, som gemensamt arbetats fram, ska omsättas i handling. Som regionchef har du en viktig roll i denna process.

Nu söker region Skåne-Blekinge en regionchef som ska leda utvecklingen och ser medarbetarskapet som utgångspunkt för ledarskapet

 Sensus är en idéburen organisation. Vi tror på ett livslångt lärande. Ledarskapet i Sensus utgår från Sensus identitet som innebär en tilltro till medarbetares och människors förmåga att växa, lära och prestera. En uppgift för regionchefen är att skapa förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap och att bidra till att medarbetarskapet har liknande förutsättningar oavsett var i Sensus man är anställd.

 Regionchefen ska verka för ett Sensus och balansera hela Sensus intressen med regionens intressen. Som regionchef arbetar du utifrån att styrning och ledning i Sensus främst sker genom värderingar uttryckt i Sensus identitet. Regionchefen arbetar på uppdrag av regionstyrelsen och ingår tillsammans med övriga regionchefer i ett regionchefskollegium.

 Som regionchef i Sensus Skåne-Blekinge har du det yttersta ansvaret för att regionen har en organisation, verksamhet och arbetssätt som leder till att fastställda mål uppnås, samt till nöjda medlemsorganisationer, samarbetspartner och deltagare. Sensus arbetar utifrån statens fyra syften med folkbildning. Vår verksamhet finansieras bland annat av statliga, regionala och kommunala medel. Du har förmåga att skapa balans mellan verksamhet och ekonomi.

 Organisatoriskt är region Skåne-Blekinge indelad i fyra verksamhetsteam - kyrkliga organisationer, ideella organisationer, kultur, projekt och utbildning - och ett resursteam. Varje team har en teamledare med ansvar för budget, handlingsplan och uppföljning. Regionchefens uppgift är att stödja och leda teamledarna i deras roll.

 Det är viktigt för Sensus att stärka och synliggöra folkbildningens roll i samhället. Som regionchef företräder du regionen i offentliga sammanhang gentemot beslutsfattare, politiker och intressenter inom den idéburna sektorn.

 Vill du fortsätta arbetet med att skapa ett livskraftigt och hållbart studieförbund?

 Sensus krav är att regionchefen:

 • Vill vara med och förverkliga Sensus identitet
 • Vet att samverkan och delaktighet ger bättre problemlösning och kvalitet
 • Vill leda både i förvaltning och i förändring
 • Har erfarenhet av att leda och arbeta i komplexa sammanhang
 • Skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap
 • Har god kännedom om folkbildningen i allmänhet och studieförbunden i synnerhet
 • Har förmåga att förstå behov och förutsättningar hos såväl medlemsorganisationer som samarbetsparter och deltagare
 • Har god kunskap om samhällets strukturer
 • Har dokumenterade goda erfarenheter av att leda medarbetare och verksamhet
 • Strävar efter genuin förståelse av samtiden och dem vi samarbetar med
 • Vill bidra till folkbildningens roll i samhället
 • Har en för tjänsten relevant utbildning på högskolenivå

 Därutöver förutsätter vi att du har ett genuint engagemang för folkbildning och frågor inom Sensus målområden - livsfrågor, rättighetsfrågor, hållbarhet och relationer. Erfarenhet från den idéburna sektorn och/eller förankring i någon av våra medlemsorganisationer är också ett plus.

Tilltalas du av utmaningen? - då tror vi att vi har ett av de mest intressanta jobberbjudandena inom ideell sektor just nu.

Tjänsten är på heltid, tillsvidareanställning. Kollektivavtal finns med Idea. Tjänsten är placerad vid vårt kontor i Malmö.

Sista ansökningsdag är 2018-02-25, tillträde 1:e augusti eller enligt överenskommelse.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, ej via mail eller vanlig post.

Vid frågor vänligen vänd dig till regionstyrelsens ordförande Marie Wojidkow, 076-767 36 31, HR ansvarig Monika Månsson, 070-690 60 02, Facklig representant Heléne Wilkens, 070-364 27 29