På Tyréns arbetar vi med samhällsbyggnad med målet att skapa bättre förutsättningar för dagens och framtidens städer. Våra skickliga ingenjörer, arkitekter och samhällsplanerare gör skillnad varje dag, inom alla våra områden.

Vi är en nyfiken och engagerad arbetsplats där innovation och hållbarhet visar vägen. Vi tror på våra medarbetare och satsar stort på forskning och utveckling. Nu kan du vara med och påverka morgondagen. För att framtiden spelar roll.

Vi söker dig med över 7 års erfarenhet som landskapsarkitekt i branschen och som har arbetat som uppdragsansvarig för mindre uppdrag inom gestaltning och projektering och teknikansvarig för landskap och gestaltning i större uppdrag.

Du brinner för gestaltande arbete och har samtidigt stor erfarenhet av och kunskap om tekniska krav och regelverk. Du kan detaljprojektera i AutoCad/Civil 3D och har grundläggande kunskap i 3D-projektering. Du har också kunskap om och erfarenhet av att ta fram för projekt mängdförteckning med teknisk beskrivning enligt Anläggnings AMA 2017.  Du har arbetat både med framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad liksom för totalentreprenad.

Du är en självklar teammedlem och trivs bäst i grupp, prestigelös och kan konsten att delegera. Du har ett självklart mentorskap till yngre kollegor och arbetar gärna tillsammans med flera kompetenser i team som t ex vatten, mark och gata m fl. 

Ditt intresse för de gröna miljöerna är genuint och du har kunskap om växtkomposition, uppbyggnad av växtbäddar och materialkunskap. Du är nyfiken och driven och har ambitionen att hitta nya lösningar på komplexa, tekniska utmaningar i den fysiska miljön med hållbarhet i fokus. Du kan ha gestaltat och projekterat bostadsgårdar, gröna tak, förskolor/ skolor och vårdmiljöer, men också parker och torg, platsbildningar och gaturum i befintliga stadsrum eller nya exploateringsområden. Du kan också ha erfarenhet av arbete i stora infrauppdrag såsom väg- och järnvägsplaner.

Om du känner att du är rätt person för tjänsten så vill vi önska dig varmt välkommen med din ansökan till en spännande, innovativ och kreativ arbetsplats.

Vill du veta mer?

Kontakta Avdelningschef Anneli Bellinger, anneli.bellinger@tyrens.se,  tel. 010 452 32 41.

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland och Litauen.

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.