Tjänst Sista ansökningsdag Publicerad
Stödassistent till Tinnerö daglig verksamhet, Råd & Stöd 2019-02-28 2019-02-28 2019-02-15 2019-02-15
Barnskötare till förskolan Ekängen, Tallboda 2019-03-03 2019-03-03 2019-02-15 2019-02-15
Barnskötare till Skäggetorps Centrum 30A 2019-02-28 2019-02-28 2019-02-15 2019-02-15
Idrottslärare till Elsa Brändströms skola 7-9 2019-03-08 2019-03-08 2019-02-15 2019-02-15
Barnskötare till förskolor i Kvinneby, Hagby och Hjulsbro 2019-03-14 2019-03-14 2019-02-15 2019-02-15
Lärare i svenska/svenska som andraspråk samt tyska till Elsa Brändströms skola 7-9 2019-03-08 2019-03-08 2019-02-15 2019-02-15
Förskollärare till Vimanshäll/Berga förskolor 2019-02-24 2019-02-24 2019-02-15 2019-02-15
Lärare i fritidshem till Tornhagsskolan 2019-02-28 2019-02-28 2019-02-15 2019-02-15
Förskollärare till förskolan Nybrovägen 1 2019-03-03 2019-03-03 2019-02-15 2019-02-15
Biträdande rektorer till Tornhagsskolan 2019-02-28 2019-02-28 2019-02-14 2019-02-14
Lärare i musik och annat ämne till Skäggetorpsskolan 2019-03-14 2019-03-14 2019-02-14 2019-02-14
Vikarierande stödassistent till Navet daglig verksamhet, Råd & Stöd 2019-02-28 2019-02-28 2019-02-14 2019-02-14
Vuxenpedagog till Ekhults psykiatriboende, Råd & Stöd 2019-03-03 2019-03-03 2019-02-14 2019-02-14
Förskollärare till förskolor i Kvinneby, Hagby och Hjulsbro 2019-03-13 2019-03-13 2019-02-14 2019-02-14
Förskollärare till Bataljonsgatan 24, Förskolor Berga/Ekkällan 2019-03-03 2019-03-03 2019-02-14 2019-02-14
HR-specialist arbetsmiljö/stf HR-chef till Leanlink 2019-02-28 2019-02-28 2019-02-14 2019-02-14
Rektor till Ånestadsskolan 2019-03-03 2019-03-03 2019-02-14 2019-02-14
Polare till Fältverksamheten 2019-03-29 2019-03-29 2019-02-14 2019-02-14
Specialistundersköterska till Åleryd, resursenhet demens 2019-02-28 2019-02-28 2019-02-14 2019-02-14
Lärare i matematik och No till Skäggetorpsskolan 2019-03-13 2019-03-13 2019-02-13 2019-02-13
Restaurangföreståndare/kock till Kärna servicehus 2019-03-05 2019-03-05 2019-02-13 2019-02-13
Vikarierande verksamhetschefer till sommaren 2019 2019-03-10 2019-03-10 2019-02-13 2019-02-13
Modersmålslärare i armeniska 2019-02-27 2019-02-27 2019-02-13 2019-02-13
Lärare i svenska, engelska & SO till Skäggetorpsskolan 2019-03-13 2019-03-13 2019-02-13 2019-02-13
Skolsköterska till Atlasskolan 2019-03-14 2019-03-14 2019-02-12 2019-02-12
Undersköterska till Ekbackens vårdboende 2019-02-26 2019-02-26 2019-02-12 2019-02-12
Fysioterapeut/sjukgymnast till Leanlink 2019-02-26 2019-02-26 2019-02-12 2019-02-12
Lärare i MA/NO till Folkungaskolan 2019-02-28 2019-02-28 2019-02-12 2019-02-12
Socialsekretare till Stödteamet 2019-02-26 2019-02-26 2019-02-12 2019-02-12
Undersköterskor till Vallastadens vårdboende 2019-02-24 2019-02-24 2019-02-12 2019-02-12
Teamansvarig undersköterska till Berga vårdboende 2019-02-24 2019-02-24 2019-02-11 2019-02-11
Miljöplanerare till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-02-24 2019-02-24 2019-02-11 2019-02-11
Samordnare till Hälso- och sjukvårdsorganisationen, Leanlink 2019-02-25 2019-02-25 2019-02-11 2019-02-11
Lärare i idrott, hemkunskap, spanska och engelska till Linghemsskolan 2019-03-22 2019-03-22 2019-02-11 2019-02-11
Stödpedagog till Mjärdevi servicebostad 2019-02-23 2019-02-23 2019-02-08 2019-02-08
Lärare år 4-6, sv och en, till Hjulsbroskolan 2019-02-22 2019-02-22 2019-02-08 2019-02-08
Undersköterskor till Räknestickan/Möjetorp hemtjänst 2019-02-21 2019-02-21 2019-02-08 2019-02-08
Administrativ assistent till Individ och Familjeomsorg, Barn och Ungdom 2019-02-18 2019-02-18 2019-02-08 2019-02-08
Undersköterskor till Solrosens hemtjänst 2019-02-22 2019-02-22 2019-02-08 2019-02-08
Boendestödjare till Torparegatans boendestöd 2019-02-28 2019-02-28 2019-02-08 2019-02-08
Familjepedagog till Råd och Stöd 2019-02-22 2019-02-22 2019-02-08 2019-02-08
Skolpsykolog till Nya Rydsskolan 2019-03-08 2019-03-08 2019-02-07 2019-02-07
Modersmålslärare i hausa 2019-02-21 2019-02-21 2019-02-07 2019-02-07
Lärare i idrott och hälsa till Blästadsskolan 2019-02-20 2019-02-20 2019-02-07 2019-02-07
Undersköterska etablering av digitala lösningar till enheten för E-hälsa 2019-02-21 2019-02-21 2019-02-07 2019-02-07
Lärare i Hem- och konsumentkunskap Ånestadsskolan 7-9 2019-03-06 2019-03-06 2019-02-06 2019-02-06
Lärare i musik till Ånestadsskolan årskurs 4-9 2019-03-06 2019-03-06 2019-02-06 2019-02-06
Lärare till Vallastadens grundsärskola 2019-03-20 2019-03-20 2019-02-06 2019-02-06
Leanlink söker tim- och semestervikarier till vård och omsorg! 2019-03-30 2019-03-30 2019-02-06 2019-02-06
Sjuksköterskor till kommunsjukvård, Leanlink 2019-02-28 2019-02-28 2019-02-06 2019-02-06
Social koordinator till Ånestadsskolan 2019-03-06 2019-03-06 2019-02-06 2019-02-06
Lärare 4-6 till Vallastadens skola 2019-03-20 2019-03-20 2019-02-06 2019-02-06
Projektledare digitalisering till Enheten för Digitalisering och IT-styrning 2019-02-19 2019-02-19 2019-02-05 2019-02-05
Projektsamordnare (PMO) digitalisering till Enheten för Digitalisering och IT-styrning 2019-02-19 2019-02-19 2019-02-05 2019-02-05
IT/Enterprise-arkitekt till Enheten för Digitalisering och IT-styrning 2019-02-19 2019-02-19 2019-02-05 2019-02-05
Samordnare till Vreta hemtjänst 2019-02-19 2019-02-19 2019-02-05 2019-02-05
Lärare åk 4 till Vikingstad skola 2019-03-05 2019-03-05 2019-02-05 2019-02-05
Behandlingspedagog/stödpedagog till Vidingsjöskolan 2019-02-25 2019-02-25 2019-02-04 2019-02-04
Vårdare till Blästadgatans LSS-boende 2019-03-04 2019-03-04 2019-02-04 2019-02-04
Sommarvikarier till Furirgatan1 och Kortidshem Drabantgatan 2019-03-04 2019-03-04 2019-02-04 2019-02-04
Vårdare till nattarbete på Blästadsgatans LSS-boende 2019-03-04 2019-03-04 2019-02-04 2019-02-04
Medarbetare till Grengatans Fritids/Kortidshem 2019-03-04 2019-03-04 2019-02-04 2019-02-04
Vårdare till Furirgatan 1 2019-02-28 2019-02-28 2019-02-04 2019-02-04
Restaurangföreståndare till Kost & Restaurang, Kvinnebyskolans skolrestaurang 2019-03-22 2019-03-22 2019-02-01 2019-02-01
Kurator till Folkungaskolan 2019-02-20 2019-02-20 2019-01-30 2019-01-30
Leanlink söker arbetsterapeuter till sommaren 2019 2019-03-30 2019-03-30 2019-01-25 2019-01-25
Leanlink söker sjuksköterskor till sommaren 2019 2019-03-30 2019-03-30 2019-01-25 2019-01-25
Leanlink söker fysioterapeuter till sommaren 2019 2019-03-30 2019-03-30 2019-01-25 2019-01-25
Kock till Kost & Restaurang, Tallbodaskolans skolrestaurang 2019-03-04 2019-03-04 2019-01-24 2019-01-24
Restaurangbiträde till Kost & Restaurang, Himnaskolans skolrestaurang 2019-03-04 2019-03-04 2019-01-24 2019-01-24
Intresseanmälan Socialsekreterare till Social- och omsorgsförvaltningen 2019-03-31 2019-03-31 2019-01-24 2019-01-24
Lärare f-3 i särskild undervisningsgrupp för elever med grav-generell språkstörning till Tanneforsskolan 2019-02-23 2019-02-23 2019-01-23 2019-01-23
Restaurangföreståndare/kock till Kost & Restaurang, Tallbodaskolans skolrestaurang 2019-03-04 2019-03-04 2019-01-23 2019-01-23
Kock till Kost & Restaurang, Rydsskolans skolrestaurang 2019-03-04 2019-03-04 2019-01-23 2019-01-23
Restaurangföreståndare till Kost & Restaurang, Stolplyckans restaurang 2019-03-04 2019-03-04 2019-01-23 2019-01-23
Restaurangföreståndare till Kost & Restaurang, Brunnbyskolans skolrestaurang 2019-03-04 2019-03-04 2019-01-23 2019-01-23
Restaurangbiträde till Kost & Restaurang, Brunnbyskolans skolrestaurang 2019-03-04 2019-03-04 2019-01-23 2019-01-23
Sjuksköterska till Leanlinks Demensarbetslag i City 2019-02-23 2019-02-23 2019-01-23 2019-01-23
Lärare 1-3 till Hagbyskolan 2019-04-30 2019-04-30 2019-01-21 2019-01-21
Museivärdar/Turistvärdar till Infomagasinet och Handelsboden 2019-02-18 2019-02-18 2019-01-18 2019-01-18
Lärare i flygteknik till Anders Ljungstedts gymnasium 2019-02-28 2019-02-28 2019-01-11 2019-01-11
Timvikarier till LSS barn och ungdom 2019-02-28 2019-02-28 2019-01-07 2019-01-07
Sjuksköterskor till hemsjukvård, Leanlink 2019-02-28 2019-02-28 2018-12-13 2018-12-13
Sommarvikarier till avdelningen för försörjningsinsatser, Socialförvaltningen 2019-03-31 2019-03-31 2018-12-03 2018-12-03