Tjänst Sista ansökningsdag Publicerad
Skolsköterska Blästadsskolan 2019-08-02 2019-08-02 2019-06-26 2019-06-26
Textilslöjdslärare Blästadsskolan 2019-08-02 2019-08-02 2019-06-26 2019-06-26
Lärarassistent till Hagbyskolan 2019-08-02 2019-08-02 2019-06-26 2019-06-26
Intresseanmälan Socialsekreterare till Social- och omsorgsförvaltningen 2019-09-30 2019-09-30 2019-06-26 2019-06-26
Grundskollärare 4-6 Sv/So till Kvinnebyskolan 2019-08-05 2019-08-05 2019-06-25 2019-06-25
Lärare i ekonomiska ämnen till Folkungaskolan 2019-07-09 2019-07-09 2019-06-25 2019-06-25
Musiklärare åk 4-9 Ljungsbro skola 2019-07-20 2019-07-20 2019-06-25 2019-06-25
Fritidspedagog till gymnasiesärskolan på ALG 2019-08-04 2019-08-04 2019-06-25 2019-06-25
Förskolechef 2019-08-25 2019-08-25 2019-06-25 2019-06-25
Stödassistent till Askebyvägens gruppbostad 2019-08-01 2019-08-01 2019-06-24 2019-06-24
Stödassistent till Gårdshuset Edhaga 2019-07-08 2019-07-08 2019-06-24 2019-06-24
Stödassistent till Bronsåldersgatan 2019-07-08 2019-07-08 2019-06-24 2019-06-24
Stödpedagog eller vuxenpedagog till Snicken daglig verksamhet 2019-08-11 2019-08-11 2019-06-24 2019-06-24
Biträdande verksamhetschef till Leanlinks hälso- och sjukvårdsorganisation 2019-07-04 2019-07-04 2019-06-24 2019-06-24
Stödassistent till bemanningspoolen i Daglig verksamhet 2019-08-12 2019-08-12 2019-06-24 2019-06-24
Lärare i sv/eng i tvålärarsystem till Malmslättsskolan Tokarp 2019-07-07 2019-07-07 2019-06-24 2019-06-24
Lärare i sv/en åk 7-9 till Ljungsbro skola 2019-07-20 2019-07-20 2019-06-24 2019-06-24
Gymnasielärare i programmering till Berzeliusskolan 2019-08-04 2019-08-04 2019-06-24 2019-06-24
Förstelärare till Vikingstad skola 2019-07-12 2019-07-12 2019-06-24 2019-06-24
Lärare 4-6 till Vikingstad skola 2019-07-08 2019-07-08 2019-06-24 2019-06-24
Förskollärare eller lärare F-3 till förskoleklass Björnkärrsskolan 2019-08-02 2019-08-02 2019-06-24 2019-06-24
Lärare i MA/NO till Folkungaskolan 2019-07-24 2019-07-24 2019-06-24 2019-06-24
LSS-handläggare till avdelningen för äldre och funktionsnedsatta 2019-07-15 2019-07-15 2019-06-24 2019-06-24
Biståndsbedömare funktionshinderomsorg till avdelningen för äldre och funktionsnedsatta 2019-07-15 2019-07-15 2019-06-24 2019-06-24
Lärare i Hem- och konsumentkunskap till Ånestadsskolan 7-9 2019-07-07 2019-07-07 2019-06-24 2019-06-24
Elevassistent till Askeby skola 2019-07-30 2019-07-30 2019-06-24 2019-06-24
Lärare i idrott och hälsa till Arenaskolan 2019-08-11 2019-08-11 2019-06-24 2019-06-24
Enhetschef till Katedralskolan 2019-08-25 2019-08-25 2019-06-20 2019-06-20
Förstelärare till Malmslättsskolan Kärna 2019-08-11 2019-08-11 2019-06-20 2019-06-20
Lärare I Sv/Sva till Skäggetorpsskolan åk 4-6 2019-08-03 2019-08-03 2019-06-20 2019-06-20
Undersköterska till Torparegatans servicehus och hemtjänst 2019-07-17 2019-07-17 2019-06-20 2019-06-20
Lärare i undervisningsgrupp, åk 4-6 Tanneforsskolan 2019-07-04 2019-07-04 2019-06-20 2019-06-20
Undersköterska till Trädgårns servicehus 2019-07-04 2019-07-04 2019-06-20 2019-06-20
Förstelärare år 4-6 till Blästadskolan 2019-08-03 2019-08-03 2019-06-19 2019-06-19
Lärare i ma/no samt sv/so år 4-6 till Blästadsskolan 2019-08-03 2019-08-03 2019-06-19 2019-06-19
Lärare i fritidshem till Blästadsskolan 2019-06-28 2019-06-28 2019-06-19 2019-06-19
Undersköterska till Järdalavägens vårdboende 2019-07-07 2019-07-07 2019-06-19 2019-06-19
Bostöd till Bostadsenheten 2019-08-04 2019-08-04 2019-06-19 2019-06-19
Undersköterskor till Åkerbo omsorg 2019-07-14 2019-07-14 2019-06-19 2019-06-19
Skolpsykolog till Västra skolområdet 2019-08-11 2019-08-11 2019-06-19 2019-06-19
Lärare årskurs 1-3 till Brunnbyskolan 2019-06-27 2019-06-27 2019-06-19 2019-06-19
Speciallärare till Slestadsskolan årskurs 4-6 2019-06-30 2019-06-30 2019-06-19 2019-06-19
Lärare i trä-och metallslöjd till Tanneforsskolan 2019-07-03 2019-07-03 2019-06-19 2019-06-19
Förskollärare till Blästad, Ekholmsvägen 115 och 499 2019-07-09 2019-07-09 2019-06-19 2019-06-19
Arbetsmarknadskonsulent till Idrott & Service 2019-06-29 2019-06-29 2019-06-18 2019-06-18
Idrottslärare F-6 på Bäckskolan 2019-07-18 2019-07-18 2019-06-18 2019-06-18
Barnskötare till Ekängen och Tallboda förskolor 2019-07-01 2019-07-01 2019-06-18 2019-06-18
Barnskötare till Berga/Vimanshäll förskoleområde 2019-07-01 2019-07-01 2019-06-18 2019-06-18
Lärare i fritidshem till Vist skola 2019-06-30 2019-06-30 2019-06-17 2019-06-17
Vaktmästare till Katedralskolan 2019-06-28 2019-06-28 2019-06-16 2019-06-16
Lärare i textilslöjd och eventuellt ett annat ämne till Nya Rydsskolan 2019-07-28 2019-07-28 2019-06-15 2019-06-15
Förstelärare i fritidshem till Kungsbergsskolan 2019-06-29 2019-06-29 2019-06-14 2019-06-14
Applikationsspecialist till LKDATA - Application management 2019-08-04 2019-08-04 2019-06-14 2019-06-14
Lärare i textilslöjd och bild Ånestadsskolan 2-6 2019-07-14 2019-07-14 2019-06-14 2019-06-14
Lärare i teknik Ånestadsskolan 7-9 2019-07-14 2019-07-14 2019-06-14 2019-06-14
Undersköterskor till Räknestickan servicehus och hemtjänst 2019-07-01 2019-07-01 2019-06-14 2019-06-14
Skolsköterska till Skeda/Slaka skola och Tornhagsskolan 2019-08-02 2019-08-02 2019-06-13 2019-06-13
SO-lärare årskurs 6-9 till Tornhagsskolan 2019-06-27 2019-06-27 2019-06-13 2019-06-13
Lärare i åk 4-6 Vikingstad skola 2019-06-26 2019-06-26 2019-06-13 2019-06-13
Lärare i fritidshem till Ljung och Ljungsbro skola 2019-06-26 2019-06-26 2019-06-13 2019-06-13
Lärare 1-3 till Nygårdsskolan 2019-06-26 2019-06-26 2019-06-13 2019-06-13
Lärare i fritidshem till Vikingstad skola 2019-06-26 2019-06-26 2019-06-13 2019-06-13
Spansklärare till Arenaskolan 2019-08-31 2019-08-31 2019-06-12 2019-06-12
Bildlärare till Arenaskolan 2019-08-31 2019-08-31 2019-06-12 2019-06-12
Lärare till årskurs 4 på Slestadsskolan 2019-06-26 2019-06-26 2019-06-12 2019-06-12
Avlösare till LSS Barn och ungdom 2019-07-05 2019-07-05 2019-06-05 2019-06-05
Sjuksköterska till hälso- och sjukvårdsorganisationen 2019-08-31 2019-08-31 2019-06-04 2019-06-04
Leanlink söker tim- och semestervikarier till vård och omsorg! 2019-06-30 2019-06-30 2019-06-04 2019-06-04
Fokusbibliotekarie till Blästadskolan 2019-08-11 2019-08-11 2019-06-03 2019-06-03
Lärare i hemkunskap till Tanneforsskolan 2019-07-18 2019-07-18 2019-06-03 2019-06-03
Skolsköterska till Skäggetorpsskolan 2019-07-03 2019-07-03 2019-06-03 2019-06-03
Lärare i musik och annat ämne till Skäggetorpsskolan 2019-07-03 2019-07-03 2019-06-03 2019-06-03
Kurator till Vidingsjöskolan 2019-06-28 2019-06-28 2019-05-28 2019-05-28
Lärare åk 7-9 i ma, fy och tk till Linghemsskolan 2019-08-09 2019-08-09 2019-05-23 2019-05-23