Tjänst Sista ansökningsdag Publicerad
Systemtekniker med utvecklar- och förvaltningserfarenhet 2018-11-04 2018-11-04 2018-10-15 2018-10-15
Nätverkstekniker till LKDATA 2018-11-04 2018-11-04 2018-10-15 2018-10-15
Lärare i fritidshem/fritidspedagog till Nya Rydsskolan 2018-10-24 2018-10-24 2018-10-15 2018-10-15
Barnskötare till Kisavägen 1 2018-10-28 2018-10-28 2018-10-15 2018-10-15
Samordnare till Åleryds vårdboende, korttids-/växelvård 2018-10-29 2018-10-29 2018-10-15 2018-10-15
Utvecklingslärare till Ekkälleskolan 2018-10-28 2018-10-28 2018-10-12 2018-10-12
Webbredaktör till kommunikationsstaben 2018-10-28 2018-10-28 2018-10-12 2018-10-12
Timvikarier till Leanlink äldreomsorg 2018-10-26 2018-10-26 2018-10-12 2018-10-12
Vaktmästare till Social- och omsorgsförvaltningen 2018-10-28 2018-10-28 2018-10-12 2018-10-12
Förste förskollärare till förskolorna i Ekholmen/Blästad/Harvestad 2018-10-28 2018-10-28 2018-10-12 2018-10-12
Barnskötare/ Socialpedagog till Harvestadsskolorna 2018-10-25 2018-10-25 2018-10-11 2018-10-11
Sjuksköterskor till kommunsjukvård, Leanlink 2018-12-31 2018-12-31 2018-10-11 2018-10-11
Leanlink söker fysioterapeut/sjukgymnast till Kommunrehab 2018-11-02 2018-11-02 2018-10-11 2018-10-11
Personlig assistent Sturefors 2018-10-24 2018-10-24 2018-10-10 2018-10-10
Undersköterskor till Gistad hemtjänst 2018-11-11 2018-11-11 2018-10-10 2018-10-10
Sjuksköterskor till hemsjukvård, Leanlink 2018-12-31 2018-12-31 2018-10-10 2018-10-10
Lärare i EN/SVA till Birgittaskolans vuxenutbildning 2018-10-25 2018-10-25 2018-10-10 2018-10-10
Nya Rydsskolan söker F-3 lärare 2018-10-24 2018-10-24 2018-10-10 2018-10-10
Förskollärare/Grundlärare F-3 till förskoleklass på T1 2018-10-26 2018-10-26 2018-10-10 2018-10-10
Klasslärare till åk 2 2018-10-24 2018-10-24 2018-10-10 2018-10-10
Klasslärare åk 4 till Tornhagsskolan 2018-10-24 2018-10-24 2018-10-10 2018-10-10
Lärare i ma/no i åk 7-9 till Linghemsskolan 2018-11-10 2018-11-10 2018-10-10 2018-10-10
Undersköterskor till Åleryds vårdboende, korttids/växelvårdsavdelning 2018-10-22 2018-10-22 2018-10-09 2018-10-09
Undersköterskor till Järdalavägens vårdboende 2018-10-23 2018-10-23 2018-10-09 2018-10-09
Matematik/speciallärare till Birgittaskolan IVAS 2018-10-24 2018-10-24 2018-10-09 2018-10-09
Lärare till resursskolan Daggkåpan 2018-10-27 2018-10-27 2018-10-09 2018-10-09
Projektledare e-hälsa och välfärdsteknik 2018-10-21 2018-10-21 2018-10-09 2018-10-09
Resurssamordnare IFO 2018-10-21 2018-10-21 2018-10-09 2018-10-09
Förskollärare till Norra Cloettavägen 40 2018-10-21 2018-10-21 2018-10-08 2018-10-08
Speciallärare till Skäggetorpsskolan 2018-10-22 2018-10-22 2018-10-08 2018-10-08
Barnskötare till förskolor Linghem 2018-10-21 2018-10-21 2018-10-08 2018-10-08
Förskollärare till Sandstensvägen 5, Gistad 2018-10-21 2018-10-21 2018-10-08 2018-10-08
Förskollärare till förskolor Linghem 2018-10-28 2018-10-28 2018-10-08 2018-10-08
Förvaltningschef till Verksamhetsstöd och service 2018-10-21 2018-10-21 2018-10-08 2018-10-08
Förskollärare till Källtorpsvägen 2 2018-10-21 2018-10-21 2018-10-08 2018-10-08
Förskollärare till Bigarråvägen 3, förskolor Sturefors 2018-10-28 2018-10-28 2018-10-08 2018-10-08
Barnbibliotekarie med verksamhetsansvar till Linköpings huvudbibliotek 2018-11-05 2018-11-05 2018-10-05 2018-10-05
Arbetsledare till Friluftsmuseet Gamla Linköping 2018-10-21 2018-10-21 2018-10-05 2018-10-05
Kock/kokerska till Förskolan Luftvärnsgatan 2018-10-21 2018-10-21 2018-10-05 2018-10-05
HR-konsult med inriktning kompetensförsörjning till Leanlink Äldreomsorg 2018-10-19 2018-10-19 2018-10-05 2018-10-05
Barnskötare till Sågvägen 8 i Bestorp, förskolor i Brokind och Bestorp 2018-10-21 2018-10-21 2018-10-05 2018-10-05
Stödassistent till Aspnäsvägen gruppbostad 2018-10-19 2018-10-19 2018-10-05 2018-10-05
Vuxenpedagog och skötare till stödboende i Berga 2018-10-18 2018-10-18 2018-10-05 2018-10-05
Assisterande projektledare till ESF-projekt EVIKOMP 2018-10-21 2018-10-21 2018-10-05 2018-10-05
Undersköterska/LAPS-planerare till hemtjänstenhet 2018-10-18 2018-10-18 2018-10-04 2018-10-04
Musiklärare till Vreta kloster skola 2018-11-03 2018-11-03 2018-10-04 2018-10-04
Leanlink söker sjuksköterska som vill arbeta på timmar! 2018-12-02 2018-12-02 2018-10-04 2018-10-04
Fritidsledare/Barnskötare 2018-10-17 2018-10-17 2018-10-03 2018-10-03
Förskollärare till Bataljonsgatan 24, förkolor i Berga/Ekkällan 2018-10-21 2018-10-21 2018-10-03 2018-10-03
Förskollärare till Luftvärnsgatan 3, förskolor i Berga/Ekkällan 2018-10-21 2018-10-21 2018-10-03 2018-10-03
Undersköterska till Sturefors hemtjänst 2018-10-17 2018-10-17 2018-10-03 2018-10-03
Undersköterskor till Åleryd, demensenhet 2018-10-17 2018-10-17 2018-10-03 2018-10-03
Modersmålslärare i thailändska 2018-10-17 2018-10-17 2018-10-03 2018-10-03
Antikvarie till Bygglovskontoret 2018-10-21 2018-10-21 2018-10-03 2018-10-03
Lärare år 1-3 till Änggårdsskolan 2018-10-20 2018-10-20 2018-10-02 2018-10-02
Undersköterskor med enhetsansvar till Åleryds vårdboende 2018-10-31 2018-10-31 2018-10-02 2018-10-02
Bibliotekarie med ungdomsinriktning till Ekholmens bibliotek 2018-10-16 2018-10-16 2018-10-02 2018-10-02
Kock till Vallastadens vårdboende 2018-10-31 2018-10-31 2018-10-01 2018-10-01
Förskollärare till Grengatan, Vidingsjö förskolor 2018-10-21 2018-10-21 2018-10-01 2018-10-01
Utvecklingsstrateg (EU) till Kommunledningsförvaltningen 2018-10-17 2018-10-17 2018-09-28 2018-09-28
Sjuksköterska natt till Leanlink 2018-10-26 2018-10-26 2018-09-28 2018-09-28
Undersköterskor till Valthornsgatans vårdboende 2018-10-16 2018-10-16 2018-09-28 2018-09-28
Elevassistent till Elsa Brändströms skola 2018-10-18 2018-10-18 2018-09-27 2018-09-27
Förskollärare till Bronsåldersgatan 50 2018-10-21 2018-10-21 2018-09-27 2018-09-27
Samordnare till Vallastadens vårdboende 2018-10-31 2018-10-31 2018-09-26 2018-09-26
Biträdande verksamhetschef till Vallastadens vårdboende 2018-10-31 2018-10-31 2018-09-26 2018-09-26
Undersköterskor till Vallastadens vårdboende 2018-10-31 2018-10-31 2018-09-26 2018-09-26
Bygginspektör till Bygglovskontoret 2018-10-25 2018-10-25 2018-09-25 2018-09-25
Skolbibliotekarie till utbildningsförvaltningen 2018-10-21 2018-10-21 2018-09-25 2018-09-25
Lärare i åk 4-6 till Vallastadens skola 2018-10-18 2018-10-18 2018-09-25 2018-09-25
HR-specialist inom arbetsrätt och förhandling 2018-10-17 2018-10-17 2018-09-24 2018-09-24
Skolpsykolog till Tornhagsskolan och T1-skolorna 2018-10-24 2018-10-24 2018-09-24 2018-09-24
Specialpedagog/speciallärare till sektionen för resurs- och stödverksamhet 2018-10-19 2018-10-19 2018-09-19 2018-09-19
Lärare i trä- och metallslöjd till Folkungaskolan 2018-10-18 2018-10-18 2018-09-18 2018-09-18
Klasslärare till årskurs 4 på Björnkärrsskolan 2018-10-19 2018-10-19 2018-09-18 2018-09-18
Timanställning till gruppbostäder och personlig assistans 2018-10-31 2018-10-31 2018-09-17 2018-09-17
Timvikarier till LSS barn och ungdom 2018-12-01 2018-12-01 2018-09-13 2018-09-13
Leanlink söker sjuksköterska till jourorganisation 2018-10-31 2018-10-31 2018-09-13 2018-09-13
Intresseanmälan Socialsekreterare till Socialförvaltningen 2019-01-05 2019-01-05 2018-09-05 2018-09-05
Lärare i förskoleklass till Hjulsbroskolan 2018-10-20 2018-10-20 2018-09-04 2018-09-04
Två klasslärare till åk 3 på Björnkärrsskolan 2018-10-31 2018-10-31 2018-08-30 2018-08-30