Tjänst Sista ansökningsdag Publicerad
Stödpedagog till Sensum dagliga verksamhet 2018-12-21 2018-12-21 2018-12-07 2018-12-07
Vaktmästare mot förskolorna i Sturefors och Harvestad med omnejd 2018-12-18 2018-12-18 2018-12-07 2018-12-07
Verksamhetsutvecklare inriktning kvalitet till Miljö- och samhällsbyggnad 2019-01-06 2019-01-06 2018-12-07 2018-12-07
Förskollärare till Kvarnfallsvägen 2 2018-12-15 2018-12-15 2018-12-07 2018-12-07
Boendestödjare Ekhults psykiatriboende, Råd & Stöd 2018-12-10 2018-12-10 2018-12-07 2018-12-07
Vuxenpedagog till Ekhults psykiatriboende, Råd & Stöd 2018-12-10 2018-12-10 2018-12-07 2018-12-07
Sjuksköterska/ gruppledare Ekhults psykiatriboende, Råd & Stöd 2018-12-10 2018-12-10 2018-12-07 2018-12-07
Administrativ assistent till Tanneforsskolan och Kungsbergsskolan 2019-01-07 2019-01-07 2018-12-07 2018-12-07
Timanställning till gruppbostäder och personlig assistans 2018-12-16 2018-12-16 2018-12-07 2018-12-07
Fritidsledare/Behandlingspedagog till resursskolorna 2018-12-23 2018-12-23 2018-12-07 2018-12-07
Kurator till Katedralskolan 2019-01-06 2019-01-06 2018-12-07 2018-12-07
Socialsekreterare IFO Barn och Ungdom, mottagningsgrupp 2018-12-16 2018-12-16 2018-12-06 2018-12-06
Objektspecialist IFO till Social- och omsorgsförvaltningen 2018-12-20 2018-12-20 2018-12-06 2018-12-06
Lärare i fritidshem/Fritidspedagog till Tanneforsskolan 2018-12-19 2018-12-19 2018-12-06 2018-12-06
Lärare i trä- och metallslöjd till Skäggetorpsskolan 2019-01-04 2019-01-04 2018-12-05 2018-12-05
Biträdande rektor till Ljungsbro skola 7-9 2019-01-02 2019-01-02 2018-12-05 2018-12-05
Skolsköterska till Malmslättsskolan Tokarp 2019-01-05 2019-01-05 2018-12-05 2018-12-05
Klasslärare årskurs 4-6 till Tanneforsskolan 2018-12-15 2018-12-15 2018-12-04 2018-12-04
Hem- och konsumentkunskapslärare till Folkungaskolan 2018-12-18 2018-12-18 2018-12-04 2018-12-04
Kommunikatör till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-01-06 2019-01-06 2018-12-04 2018-12-04
Politisk sekreterare till Moderaterna 2018-12-16 2018-12-16 2018-12-04 2018-12-04
Teamansvarig undersköterska till Kärna vårdby, korttids 2018-12-18 2018-12-18 2018-12-04 2018-12-04
Administrativ assistent/ vaktmästare till Tallbodaskolorna 2018-12-14 2018-12-14 2018-12-04 2018-12-04
Barnskötare i fritidshem till Brunnbyskolan 2018-12-15 2018-12-15 2018-12-04 2018-12-04
Undersköterskor till Kärna vårdby 2018-12-18 2018-12-18 2018-12-04 2018-12-04
Samordnare till Ryds hemtjänst 2018-12-18 2018-12-18 2018-12-04 2018-12-04
Speciallärare till Vikingstad skola 2018-12-15 2018-12-15 2018-12-04 2018-12-04
Projektledare/exploateringsingenjör till Plankontoret 2019-01-07 2019-01-07 2018-12-03 2018-12-03
Verksamhetschefer till Linköpings stadsbibliotek 2018-12-17 2018-12-17 2018-12-03 2018-12-03
Förstelärare till Folkungaskolan 2018-12-10 2018-12-10 2018-12-03 2018-12-03
Erfarna planarkitekter till Plankontoret – arbetsplats Stockholm 2019-01-07 2019-01-07 2018-12-03 2018-12-03
Erfarna projektledare/exploateringsingenjörer till Plankontoret – arbetsplats Stockholm 2019-01-07 2019-01-07 2018-12-03 2018-12-03
Lärare i fritidshem till Rosendalsskolan 2018-12-16 2018-12-16 2018-12-03 2018-12-03
Skolsköterska till Anders Ljungstedts gymnasium 2019-01-03 2019-01-03 2018-12-03 2018-12-03
Beteendevetare/elevassistent till T1-skolorna 2018-12-17 2018-12-17 2018-12-03 2018-12-03
Specialpedagog till Birgittaskolans gymnasium 2018-12-15 2018-12-15 2018-12-03 2018-12-03
Lärare i årskurs 1 till Brunnbyskolan 2018-12-15 2018-12-15 2018-12-03 2018-12-03
Speciallärare/pedagog med inriktning SV/SvA till Rosendalsskolan 2018-12-16 2018-12-16 2018-12-03 2018-12-03
Förstelärare i fritidshem till Hagbyskolan 2019-01-06 2019-01-06 2018-12-03 2018-12-03
Lärare i idrott och hälsa till Blästadsskolan 2018-12-16 2018-12-16 2018-12-03 2018-12-03
Gymnasielärare i engelska och svenska till Katedralskolan 2018-12-16 2018-12-16 2018-12-03 2018-12-03
Sommarvikarier till avdelningen för försörjningsinsatser, Socialförvaltningen 2019-03-31 2019-03-31 2018-12-03 2018-12-03
Förskollärare till Bergvallavägen 5 i Nykil 2018-12-13 2018-12-13 2018-11-30 2018-11-30
Biträdande förskolechef till Valkebo 2018-12-16 2018-12-16 2018-11-30 2018-11-30
Bemanningsassistenter till LSS Funktionsstöd 2018-12-16 2018-12-16 2018-11-30 2018-11-30
Förskollärare till Vimanshäll/Berga förskolor 2018-12-16 2018-12-16 2018-11-30 2018-11-30
Leanlink söker sjuksköterskor till det kommunala demensteamet 2018-12-21 2018-12-21 2018-11-30 2018-11-30
Lärare i fritidshem T1-skolorna 2018-12-15 2018-12-15 2018-11-29 2018-11-29
Barnskötare med resursuppdrag till Kvarnfallsvägen 2 2018-12-12 2018-12-12 2018-11-29 2018-11-29
Boendestödjare till Fogdegatans stödboende, Råd & Stöd 2018-12-14 2018-12-14 2018-11-29 2018-11-29
Förskollärare till Stationsgatan 5, Förskolor Innerstaden 2018-12-16 2018-12-16 2018-11-29 2018-11-29
Förskollärare till Lindengatan 52, Förskolor Innerstaden 2018-12-16 2018-12-16 2018-11-29 2018-11-29
Förskollärare till Klostergatan 64 - Linné, Förskolor Innerstaden 2018-12-16 2018-12-16 2018-11-29 2018-11-29
Barnskötare till skola och fritids T1-skolorna 2018-12-10 2018-12-10 2018-11-29 2018-11-29
Undersköterskor till Trollflöjtens demensboende 2018-12-12 2018-12-12 2018-11-28 2018-11-28
Undersköterskor till Kärna hemtjänst och vårdboende 2018-12-11 2018-12-11 2018-11-28 2018-11-28
Undersköterskor till Åleryds vårdboende, pool-tjänster 2018-12-12 2018-12-12 2018-11-28 2018-11-28
Modersmålslärare i turkiska 2018-12-12 2018-12-12 2018-11-28 2018-11-28
HR-specialist inom arbetsmiljö och rehabilitering 2018-12-13 2018-12-13 2018-11-28 2018-11-28
Kommunikationsstrateg till Social- och omsorgsförvaltningen 2018-12-16 2018-12-16 2018-11-28 2018-11-28
Förändringsledare till Social- och omsorgsförvaltningen 2018-12-16 2018-12-16 2018-11-28 2018-11-28
Lärare i matematik till Birgittaskolans gymnasium 2018-12-14 2018-12-14 2018-11-28 2018-11-28
Direktörsassistent till Social- och omsorgsförvaltningen 2018-12-16 2018-12-16 2018-11-28 2018-11-28
Administrativ assistent till Ryds förskolor 2018-12-11 2018-12-11 2018-11-28 2018-11-28
Kock till Vallastadens vårdboende 2018-12-11 2018-12-11 2018-11-27 2018-11-27
Undersköterska/skötare till Psykiatri inom äldreomsorg 2018-12-11 2018-12-11 2018-11-26 2018-11-26
Lärare i trä- och metallslöjd till Folkungaskolan 2018-12-10 2018-12-10 2018-11-26 2018-11-26
Idrottslärare till Elsa Brändströms skola 7-9 2018-12-17 2018-12-17 2018-11-22 2018-11-22
Kurator till Atlasskolan 2018-12-20 2018-12-20 2018-11-20 2018-11-20
Projektledare till LKDATA 2018-12-14 2018-12-14 2018-11-14 2018-11-14
Timvikarier till LSS barn och ungdom 2018-12-14 2018-12-14 2018-11-14 2018-11-14
Yrkeslärare i elteknik till Anders Ljungstedts Gymnasium 2018-12-13 2018-12-13 2018-11-13 2018-11-13
Lärare i EN, SV och/ eller SPA till Arenaskolan 2019-01-31 2019-01-31 2018-11-08 2018-11-08
Lärare i matematik och NO till Arenaskolan 2018-12-31 2018-12-31 2018-11-06 2018-11-06
Sjuksköterskor till kommunsjukvård, Leanlink 2018-12-31 2018-12-31 2018-10-22 2018-10-22
Sjuksköterskor till hemsjukvård, Leanlink 2018-12-31 2018-12-31 2018-10-10 2018-10-10
Intresseanmälan Socialsekreterare till Socialförvaltningen 2019-01-05 2019-01-05 2018-09-05 2018-09-05