Tjänst Sista ansökningsdag Publicerad
Rektor till Malmslättsskolan Tokarp 2019-05-05 2019-05-05 2019-04-19 2019-04-19
Lärare i fritidshem till Ekkälleskolan 2019-05-08 2019-05-08 2019-04-18 2019-04-18
Trädgårdsmästare till Drivbänk i Vreta Kloster 2019-05-02 2019-05-02 2019-04-18 2019-04-18
Handledare projekt Drivbänk - Dokumentation 2019-05-02 2019-05-02 2019-04-18 2019-04-18
Handledare projekt Drivbänk - Pedagog 2019-05-02 2019-05-02 2019-04-18 2019-04-18
Handledare projekt Drivbänk - Restaurangutbilding Café 2019-05-02 2019-05-02 2019-04-18 2019-04-18
Handledare inom projekt Drivbänk - restaurang 2019-05-02 2019-05-02 2019-04-18 2019-04-18
Studentmedarbetare inom analysbaserad AI 2019-04-24 2019-04-24 2019-04-18 2019-04-18
Studentmedarbetare inom dialogbaserad AI 2019-04-24 2019-04-24 2019-04-18 2019-04-18
Logoped till Blästadsskolan grundsärskolan 2019-04-26 2019-04-26 2019-04-18 2019-04-18
Lärare i fritidshem till Blästadsskolan 2019-04-30 2019-04-30 2019-04-18 2019-04-18
Lärare i naturkunskap och ett annat ämne till ALG 2019-05-02 2019-05-02 2019-04-18 2019-04-18
Arbetsterapeut till Anders Ljungstedts gymnasium 2019-05-02 2019-05-02 2019-04-18 2019-04-18
Förstelärare i fritidshem till Ljung och Ljungsbro skola 2019-04-28 2019-04-28 2019-04-18 2019-04-18
Projektledare till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-05-07 2019-05-07 2019-04-18 2019-04-18
Undersköterska till Kärna hemtjänst 2019-05-01 2019-05-01 2019-04-17 2019-04-17
Speciallärare till Ekängens skolor 2019-05-10 2019-05-10 2019-04-17 2019-04-17
Verksamhetsutvecklare med inriktning förändringsledning och innovation 2019-05-05 2019-05-05 2019-04-17 2019-04-17
Verksamhetsutvecklare med inriktning digitalisering 2019-05-05 2019-05-05 2019-04-17 2019-04-17
Barnskötare i fritidshem till Tanneforsskolan 2019-04-30 2019-04-30 2019-04-17 2019-04-17
Lärare i Matematik, NO och Teknik till Berzeliusskolan IVAS 7-9 2019-05-05 2019-05-05 2019-04-17 2019-04-17
Förskollärare till Skattegården 72b 2019-04-30 2019-04-30 2019-04-17 2019-04-17
Sjuksköterska Socialpsykiatri Råd & Stöd 2019-04-22 2019-04-22 2019-04-17 2019-04-17
Lärare 1-3 till Nygårdsskolan 2019-05-01 2019-05-01 2019-04-17 2019-04-17
Elevassistent till Blästadskolans grundsärskola 2019-04-26 2019-04-26 2019-04-17 2019-04-17
Elevassistent till Blästadsskolas grundsärskola 2019-04-26 2019-04-26 2019-04-17 2019-04-17
Lärare/förskollärare i grundsärskola åk 1-3 alt 4-6 2019-04-26 2019-04-26 2019-04-17 2019-04-17
Lärare/Förskollärare till Blästadsskolans grundsärskola inrikt ämnesområden 2019-04-26 2019-04-26 2019-04-17 2019-04-17
Administratör till Bostadsenheten 2019-04-30 2019-04-30 2019-04-17 2019-04-17
Lärare i MA/No till Skäggetorpsskolan åk 4-6 2019-05-04 2019-05-04 2019-04-17 2019-04-17
Lärare I Sv/Sva/SO/Eng till Skäggetorpsskolan åk 4-6 2019-05-04 2019-05-04 2019-04-17 2019-04-17
Vaktmästare till Ånestadsskolan 2019-05-17 2019-05-17 2019-04-17 2019-04-17
Lärare i idrott och hälsa till Brokind och Sätra skolor 2019-05-04 2019-05-04 2019-04-16 2019-04-16
Yrkeslärare inom personbil till Fordons- och transportprogrammet på ALG 2019-05-05 2019-05-05 2019-04-16 2019-04-16
Yrkeslärare inom karosseri och lackering till Fordons- och transportprogrammet på ALG 2019-05-05 2019-05-05 2019-04-16 2019-04-16
Ekonomichef till Utbildningsförvaltningen 2019-05-05 2019-05-05 2019-04-16 2019-04-16
Lärare i trä- och metallslöjd åk 7-9 till Berzeliusskolan 2019-05-05 2019-05-05 2019-04-16 2019-04-16
Yrkeslärare i elteknik till ALG 2019-04-29 2019-04-29 2019-04-16 2019-04-16
Verksamhetschef till UngPuls Kultur- och fritidsförvaltningen 2019-04-28 2019-04-28 2019-04-16 2019-04-16
Undersköterska med inriktning schemaoptimering till Leanlink Äldreomsorg 2019-04-30 2019-04-30 2019-04-16 2019-04-16
Fler projektledare/exploateringsingenjör till Plankontoret 2019-05-08 2019-05-08 2019-04-16 2019-04-16
Förskollärare till förskolan Utelek, Schiörlins gata 2 2019-04-29 2019-04-29 2019-04-16 2019-04-16
Sommarvik som receptionist till Social- och omsorgsförvaltningen 2019-04-29 2019-04-29 2019-04-16 2019-04-16
Studentmedarbetare inom Text mining 2019-04-24 2019-04-24 2019-04-16 2019-04-16
Avdelningschef Trafik och Gata till Stadsmiljökontoret på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-04-28 2019-04-28 2019-04-16 2019-04-16
Avdelningschef Projekt Stadsmiljökontoret Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-04-28 2019-04-28 2019-04-16 2019-04-16
Avdelningschef Park och Natur till Stadsmiljökontoret på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-04-28 2019-04-28 2019-04-16 2019-04-16
Klasslärare till åk 4 Björnkärrsskolan 2019-05-06 2019-05-06 2019-04-16 2019-04-16
Förskolechef 2019-05-05 2019-05-05 2019-04-16 2019-04-16
Biträdande rektor till Vikingstad skola 2019-04-29 2019-04-29 2019-04-15 2019-04-15
Lärare år 4-6 i matematik, no-ämnen samt svenska till Tallbodaskolan 2019-04-29 2019-04-29 2019-04-15 2019-04-15
Lärare i Ma/NO till Atlasskolan 2019-05-15 2019-05-15 2019-04-15 2019-04-15
Leanlink söker sjuksköterskor som vill arbeta på timmar! 2019-05-31 2019-05-31 2019-04-15 2019-04-15
Personlig assistent till kvinna i Vidingsjö 2019-04-29 2019-04-29 2019-04-15 2019-04-15
Vaktmästare med IT-uppdrag till Blästadsskolan 2019-04-28 2019-04-28 2019-04-15 2019-04-15
Biträdande förskolechef till Utbildningsförvaltningen 2019-04-28 2019-04-28 2019-04-15 2019-04-15
Biträdande rektor 50%, läraruppdrag 50% till Arenaskolan 2019-04-28 2019-04-28 2019-04-15 2019-04-15
Förstelärare till Askeby skola 2019-05-03 2019-05-03 2019-04-12 2019-04-12
Lärare i fritidshem till Atlasskolan 2019-05-09 2019-05-09 2019-04-12 2019-04-12
Undersköterskor till demensarbetslag i hemtjänst 2019-04-30 2019-04-30 2019-04-12 2019-04-12
Förstelärare i fritidshem till Nygårdsskolan 2019-04-25 2019-04-25 2019-04-12 2019-04-12
Studentmedarbetare till Digitaliseringsstaben 2019-04-24 2019-04-24 2019-04-12 2019-04-12
Studentmedarbetare inom integrationsutveckling 2019-04-24 2019-04-24 2019-04-12 2019-04-12
Leanlink söker sjuksköterskor till sommaren 2019 2019-05-31 2019-05-31 2019-04-12 2019-04-12
Sjuksköterskor till Leanlink, jourtjänstgöring 2019-05-31 2019-05-31 2019-04-12 2019-04-12
Elevassistent till Gymnasiesärskolan på Berzeliusskolan. Individuella programmet. 2019-04-28 2019-04-28 2019-04-12 2019-04-12
Förskollärare till Ådalagatan 2/14 2019-05-02 2019-05-02 2019-04-12 2019-04-12
Undersköterskor till Åleryds vårdboende, demensenhet 2019-04-25 2019-04-25 2019-04-11 2019-04-11
Lärare i svenska och svenska som andraspråk till Birgittaskolan 2019-04-25 2019-04-25 2019-04-11 2019-04-11
Lärare i Sv/Sva/Eng/Filosofi till Birgittaskolan 2019-04-25 2019-04-25 2019-04-11 2019-04-11
Lärare i textilslöjd och bild till Brokind och Sätra skolor 2019-04-25 2019-04-25 2019-04-11 2019-04-11
Specialpedagog till Skäggetorps förskolor 2019-04-24 2019-04-24 2019-04-11 2019-04-11
Undersköterskor till Åleryds vårdboende, demensenhet 2019-04-24 2019-04-24 2019-04-10 2019-04-10
Musiklärare till Folkungaskolan 2019-04-20 2019-04-20 2019-04-10 2019-04-10
Förskollärare till Valkebo förskolor 2019-04-23 2019-04-23 2019-04-10 2019-04-10
Barnskötare i fritidshem med resursuppdrag till Malmslättsskolan 2019-04-23 2019-04-23 2019-04-10 2019-04-10
Förstelärare i fritidshem till Slestadsskolan 2019-04-23 2019-04-23 2019-04-10 2019-04-10
Lärare i fritidshem till Tornhagsskolan 2019-04-23 2019-04-23 2019-04-10 2019-04-10
Lärare år 4-6 till Hjulsbroskolan 2019-04-25 2019-04-25 2019-04-10 2019-04-10
Stödassistenter till Valthornsgatan 2019-04-23 2019-04-23 2019-04-10 2019-04-10
Stödpedagoger till LSS Funktionsstöd 2019-04-22 2019-04-22 2019-04-10 2019-04-10
Studentmedarbetare till Rekryteringsservice 2019-04-24 2019-04-24 2019-04-10 2019-04-10
Leanlink söker tim- och semestervikarier till vård och omsorg! 2019-04-30 2019-04-30 2019-04-10 2019-04-10
Vaktmästare till Hälso- och sjukvårdsorganisationen 2019-04-24 2019-04-24 2019-04-10 2019-04-10
Gymnasielärare i teknik och matematik till Berzeliusskolan 2019-04-27 2019-04-27 2019-04-10 2019-04-10
Gymnasielärare i dataämnen till Berzeliusskolan 2019-04-27 2019-04-27 2019-04-10 2019-04-10
Lärare i Idrott och hälsa och ytterligare ämne åk 1-6 till Ånestadsskolan 2019-05-05 2019-05-05 2019-04-10 2019-04-10
Förskollärare/Grundlärare i förskoleklass till Ånestadsskolan 2019-05-01 2019-05-01 2019-04-10 2019-04-10
Förskollärare till Brandliljegatan 2, Harvestad 2019-04-23 2019-04-23 2019-04-10 2019-04-10
Barnskötare i fritidshem till Ekdungeskolan, Tallboda 2019-04-22 2019-04-22 2019-04-09 2019-04-09
Lärare i fritidshem till Ekdungeskolan, Tallboda 2019-04-22 2019-04-22 2019-04-09 2019-04-09
Lärare i Ma/No till Ånestadsskolan 7-9 2019-05-09 2019-05-09 2019-04-09 2019-04-09
Förskollärare till Nybrovägen 1, Harvestad 2019-04-29 2019-04-29 2019-04-09 2019-04-09
Speciallärare i svenska till IVAS Birgittaskolan 2019-04-30 2019-04-30 2019-04-08 2019-04-08
Lärare i fritidshem till Malmslättsskolan 2019-04-21 2019-04-21 2019-04-08 2019-04-08
Lärare i ekonomi till Folkungaskolan 2019-04-30 2019-04-30 2019-04-08 2019-04-08
Avlösare till LSS Barn och ungdom 2019-05-31 2019-05-31 2019-04-08 2019-04-08
Lärare i fritidshem till Himnaskolan 2019-04-21 2019-04-21 2019-04-08 2019-04-08
Elevassistent/ resurs till Vreta kloster skola 2019-05-08 2019-05-08 2019-04-08 2019-04-08
Budget- och skuldrådgivare till Kontakt Linköping 2019-04-22 2019-04-22 2019-04-08 2019-04-08
Undersköterska/skötare till Valthornsgatans vårdboende 2019-04-22 2019-04-22 2019-04-08 2019-04-08
Lärare/speciallärare/förskollärare till Gymnasiesärskolans individuella program, Berzeliusskolan 2019-05-08 2019-05-08 2019-04-08 2019-04-08
Lärare i fritidshem till Brokind och Sätra skolor 2019-04-20 2019-04-20 2019-04-05 2019-04-05
Lärare i fritidshem till Ånestadsskolan 2019-04-20 2019-04-20 2019-04-05 2019-04-05
Lärare i fritidshem till Vist skola 2019-04-20 2019-04-20 2019-04-05 2019-04-05
Förstelärare i fritidshem till Vist skola 2019-04-20 2019-04-20 2019-04-05 2019-04-05
Enhetschef tillika verksamhetsutvecklare, enheten digitalisering och IT-styrning 2019-04-21 2019-04-21 2019-04-05 2019-04-05
Förskollärare i förskoleklass Himnaskolan 2019-04-23 2019-04-23 2019-04-05 2019-04-05
Studentmedarbetare med inriktning mål- och verksamhetsstyrning 2019-05-05 2019-05-05 2019-04-05 2019-04-05
Förskollärare till förskolan Grindstugevägen 2, Blästad 2019-04-21 2019-04-21 2019-04-05 2019-04-05
Studentmedarbetare för framtagande av informations- och dokumenthanteringsplaner 2019-04-24 2019-04-24 2019-04-04 2019-04-04
Speciallärare F-6 till Brokind och Sätra skolor 2019-05-04 2019-05-04 2019-04-04 2019-04-04
Administrativ assistent till Birgittaskolans vuxenutbildning 2019-04-22 2019-04-22 2019-04-04 2019-04-04
Landskapsarkitekt till Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-04-23 2019-04-23 2019-04-04 2019-04-04
Elevassistenter till Nya Rydsskolan inriktning träning 2019-05-03 2019-05-03 2019-04-03 2019-04-03
Intresseanmälan Socialsekreterare till Social- och omsorgsförvaltningen 2019-08-31 2019-08-31 2019-04-03 2019-04-03
Lärare i musik år 1-3 på Ekängens skolor 2019-04-27 2019-04-27 2019-04-03 2019-04-03
Studentmedarbetare digitalisering, upplevelsen av idrott/fysisk aktivitet 2019-04-24 2019-04-24 2019-04-03 2019-04-03
Studentmedarbetare till Vuxenutbildning/SFI på Birgittaskolan 2019-04-24 2019-04-24 2019-04-03 2019-04-03
Studentmedarbetare inom utvecklingsplanering till Analys och utredning 2019-04-24 2019-04-24 2019-04-03 2019-04-03
Studentmedarbetare inom systemvetenskap till Kommunledningsförvaltningen 2019-04-24 2019-04-24 2019-04-03 2019-04-03
Studentmedarbetare inom kommunikation till Kommunledningsförvaltningen 2019-04-24 2019-04-24 2019-04-03 2019-04-03
Studentmedarbetare digitalisering till Leanlink 2019-04-24 2019-04-24 2019-04-03 2019-04-03
Studentmedarbetare för ökad innovationsförmåga inom social sektor 2019-04-24 2019-04-24 2019-04-03 2019-04-03
Studentmedarbetare inom systemförvaltning till Kommunikationsstaben 2019-04-24 2019-04-24 2019-04-03 2019-04-03
Studentmedarbetare inom E-tjänster till Kommunikationsstaben 2019-04-24 2019-04-24 2019-04-03 2019-04-03
Studentmedarbetare inom HR till Anders Ljungstedts gymnasium 2019-04-24 2019-04-24 2019-04-03 2019-04-03
Studentmedarbetare inom statistik och verksamhetsutveckling till Anders Ljungstedts gymnasium 2019-04-24 2019-04-24 2019-04-03 2019-04-03
Studentmedarbetare till eLärandeCentrum 2019-04-24 2019-04-24 2019-04-03 2019-04-03
Studentmedarbetare inom datahantering för interaktivt trafikdatasystem 2019-04-24 2019-04-24 2019-04-03 2019-04-03
Lärare i Hem- och konsumentkunskap till Ånestadsskolan åk 7-9 2019-05-03 2019-05-03 2019-04-03 2019-04-03
Elevassistenter till Ekholmens grundsärskola 2019-05-03 2019-05-03 2019-04-03 2019-04-03
Biträdande rektor till grundsärskolan åk 7-9 till Ekholmsskolan/Nya Rydsskolan 2019-05-03 2019-05-03 2019-04-03 2019-04-03
Lärare/speciallärare/specialpedagog till grundsärskola på Nya Rydsskolan 2019-05-03 2019-05-03 2019-04-03 2019-04-03
Lärare årskurs F-3 eller Förskollärare till Brokind och Sätra skolor. 2019-05-02 2019-05-02 2019-04-02 2019-04-02
Skolvärd med kompetens om ungdomskultur till Anders Ljungstedts gymnasium 2019-04-22 2019-04-22 2019-04-02 2019-04-02
Lärare i engelska till Askeby skola 2019-04-22 2019-04-22 2019-04-02 2019-04-02
Vaktmästare på Linköpings Stadsbibliotek 2019-04-22 2019-04-22 2019-04-02 2019-04-02
Musiklärare 50% till Brunnbyskolan 2019-05-02 2019-05-02 2019-04-02 2019-04-02
Rektor till Anders Ljungstedts gymnasium 2019-04-22 2019-04-22 2019-04-02 2019-04-02
Skolkurator till Nya Rydsskolan 2019-04-22 2019-04-22 2019-04-01 2019-04-01
Lärare i engelska till Ekängsskolan 4-6 2019-04-28 2019-04-28 2019-04-01 2019-04-01
Specialpedagog till Ljungsbro skola åk 7-9 2019-04-20 2019-04-20 2019-04-01 2019-04-01
Lärare i musik till Ekängsskolan, årskurs 4-6 2019-04-21 2019-04-21 2019-03-29 2019-03-29
Biträdande rektor 100% till Malmslättsskolan Kärna 2019-04-22 2019-04-22 2019-03-28 2019-03-28
Skolsköterska till Skäggetorpsskolan 2019-04-28 2019-04-28 2019-03-28 2019-03-28
Lärare i flygteknik till Anders Ljungstedts gymnasium 2019-04-28 2019-04-28 2019-03-28 2019-03-28
Lärare år 1-3 till Änggårdsskolan 2019-04-28 2019-04-28 2019-03-28 2019-03-28
Lärare år 4 2019-04-22 2019-04-22 2019-03-28 2019-03-28
Grundskollärare till gymnasiesärskolan på ALG 2019-04-22 2019-04-22 2019-03-28 2019-03-28
Grundskollärare till Särvux på Anders Ljungstedts gymnasium 2019-04-22 2019-04-22 2019-03-28 2019-03-28
Skolpsykolog till Nya Rydsskolan 2019-04-22 2019-04-22 2019-03-28 2019-03-28
Heltidsmentorer till ALG och Birgittaskolan 2019-04-22 2019-04-22 2019-03-27 2019-03-27
Linghemsskolan söker lärare i idrott och hemkunskap 2019-05-10 2019-05-10 2019-03-26 2019-03-26
Vårdare till Furirgatan 1 2019-04-25 2019-04-25 2019-03-25 2019-03-25
Lärare i SO och spanska till Elsa Brändströms skola 7-9 2019-04-22 2019-04-22 2019-03-22 2019-03-22
Lärare åk 7-9 i ma, fy och tk till Linghemsskolan 2019-05-10 2019-05-10 2019-03-19 2019-03-19
Integrationsutvecklare till LKDATA 2019-04-23 2019-04-23 2019-03-19 2019-03-19
Sommarvikarier till Furirgatan1 och Kortidshem Drabantgatan 2019-04-26 2019-04-26 2019-03-13 2019-03-13
Sommarvikarier till LSS Barn och Ungdom 2019-04-26 2019-04-26 2019-03-13 2019-03-13
Sjuksköterskor till kommunsjukvård, Leanlink 2019-05-31 2019-05-31 2019-03-11 2019-03-11
Sjuksköterskor till hemsjukvård, Leanlink 2019-05-31 2019-05-31 2019-03-11 2019-03-11
Speciallärare i svenska till Hagbyskolan 2019-04-30 2019-04-30 2019-03-05 2019-03-05
Lärare 1-3 till Hagbyskolan 2019-04-30 2019-04-30 2019-01-21 2019-01-21