Tjänst Sista ansökningsdag Publicerad
Nätverkstekniker till LKDATA 2019-10-10 2019-10-10 2019-09-20 2019-09-20
Studiehandledare till Berzeliusskolans språkintroduktion 2019-10-07 2019-10-07 2019-09-20 2019-09-20
Undersköterskor till Demensarbetslag (DAL) City 2019-10-06 2019-10-06 2019-09-20 2019-09-20
Förskollärare till förskolan Lerbogavägen 9 i Bankekind, Förskolor Åkerbo 2019-10-10 2019-10-10 2019-09-20 2019-09-20
Personliga assistenter till flicka 2019-10-04 2019-10-04 2019-09-19 2019-09-19
Undersköterskor till Åleryds vårdboende 2019-10-06 2019-10-06 2019-09-19 2019-09-19
Undersköterska till Ulrika hemtjänst 2019-10-06 2019-10-06 2019-09-19 2019-09-19
Undersköterskor till Trädgårns hemtjänst 2019-10-06 2019-10-06 2019-09-19 2019-09-19
Fritidsledare till UngPuls 2019-09-30 2019-09-30 2019-09-19 2019-09-19
Undersköterskor till Linghems vårdboende 2019-10-18 2019-10-18 2019-09-19 2019-09-19
Undersköterska till Ekbackens vårdboende 2019-10-06 2019-10-06 2019-09-19 2019-09-19
Lärare med timanställning till Skeda/Slaka skola 2019-10-19 2019-10-19 2019-09-19 2019-09-19
Gruppledare till Socialpsykiatrin, Råd & Stöd 2019-10-18 2019-10-18 2019-09-18 2019-09-18
Kock till Kost & Restaurang, Anders Ljungstedts Gymnasium 2019-09-29 2019-09-29 2019-09-18 2019-09-18
Socialsekreterare till IFO vuxen mottagning 2019-10-02 2019-10-02 2019-09-18 2019-09-18
Lärare till förskoleklass Ekängens skolor 2019-10-06 2019-10-06 2019-09-18 2019-09-18
Modersmålslärare i engelska till sektionen för resurs- och stödverksamhet. 2019-10-02 2019-10-02 2019-09-18 2019-09-18
Modersmålslärare i bosniska/kroatiska/serbiska 2019-10-02 2019-10-02 2019-09-18 2019-09-18
Barnskötare/pedagog med timanställning till fritidshem på Skeda/Slaka skola 2019-10-18 2019-10-18 2019-09-18 2019-09-18
Stödassistent till Fanjunkaregatan 87 gruppbostad 2019-10-01 2019-10-01 2019-09-17 2019-09-17
Förskollärare till förskolan Ekholmsvägen 499, Ekholmen 2019-09-30 2019-09-30 2019-09-17 2019-09-17
Trafikingenjör till Stadsmiljökontoret 2019-10-01 2019-10-01 2019-09-17 2019-09-17
Lärare år 1 till Ekängens skolor 2019-10-06 2019-10-06 2019-09-17 2019-09-17
Heltidsmentor till Anders Ljungstedts gymnasium 2019-10-06 2019-10-06 2019-09-17 2019-09-17
Specialpedagog med koordinatorsuppdrag till Blästadsskolan 2019-09-30 2019-09-30 2019-09-17 2019-09-17
Controller med redovisningsinriktning till ekonomistaben 2019-10-01 2019-10-01 2019-09-17 2019-09-17
Administrativ assistent till den elevhälsan - den medicinska delen 2019-10-01 2019-10-01 2019-09-17 2019-09-17
Social koordinator till Skäggetorpsskolan 2019-10-05 2019-10-05 2019-09-17 2019-09-17
Förskollärare till Föreningsgatan 53, Förskolor Innerstaden 2019-09-30 2019-09-30 2019-09-17 2019-09-17
Undersköterskor till Vallastadens vårdboende 2019-10-01 2019-10-01 2019-09-17 2019-09-17
Modersmålslärare i japanska till sektionen för resurs- och stödverksamhet 2019-10-01 2019-10-01 2019-09-17 2019-09-17
Boendestödjare Gränslidens träningsboende 2019-10-16 2019-10-16 2019-09-16 2019-09-16
Stödpedagog till Nya Tanneforsvägen 50 2019-10-16 2019-10-16 2019-09-16 2019-09-16
Förstelärare i fritidshem till Nykils skola 2019-09-30 2019-09-30 2019-09-16 2019-09-16
Lärare i fritidshem till Nykils skola 2019-09-30 2019-09-30 2019-09-16 2019-09-16
Lärare i fritidshem till Änggårdsskolan 2019-09-30 2019-09-30 2019-09-16 2019-09-16
Lärare i fritidshem till Blästadsskolan 2019-09-30 2019-09-30 2019-09-16 2019-09-16
Barnskötare till förskolor i T1/Vasastaden 2019-09-30 2019-09-30 2019-09-16 2019-09-16
Barnskötare i fritidshem till Ljung och Ljungsbro skola 2019-09-30 2019-09-30 2019-09-16 2019-09-16
Barnskötare till Skäggetorps förskolor 2019-09-30 2019-09-30 2019-09-16 2019-09-16
Förskollärare till Skäggetorps förskolor 2019-09-30 2019-09-30 2019-09-16 2019-09-16
Barnskötare till Rättaregatan 120, Allergiförskolan 2019-09-30 2019-09-30 2019-09-16 2019-09-16
Administratör till Kulturskolan 2019-09-30 2019-09-30 2019-09-16 2019-09-16
Barnskötare till förskolan Bataljonsgatan 24, Förskolor Berga/Ekkällan 2019-09-29 2019-09-29 2019-09-16 2019-09-16
Förskollärare till Luftvärnsgatan 3, Förskolor Berga/Ekkällan 2019-09-29 2019-09-29 2019-09-16 2019-09-16
Resurspedagog till Änggårdsskolan 2019-10-16 2019-10-16 2019-09-16 2019-09-16
Lärare i år 5, Änggårdsskolan 2019-10-16 2019-10-16 2019-09-16 2019-09-16
Undersköterskor till Valthornsgatans vårdboende 2019-09-30 2019-09-30 2019-09-16 2019-09-16
Förskollärare till Berga/Vimanshäll förskoleområde 2019-09-22 2019-09-22 2019-09-16 2019-09-16
Stödpedagog till Jungfrubergsvägen 2A 2019-09-29 2019-09-29 2019-09-16 2019-09-16
Stödassistent till Jungfrubergsvägen 2B 2019-09-29 2019-09-29 2019-09-16 2019-09-16
Rektor vuxenutbildning till Birgittaskolan 2019-10-02 2019-10-02 2019-09-16 2019-09-16
Undersköterskor till Trollflöjtens demensboende 2019-09-29 2019-09-29 2019-09-13 2019-09-13
Vikariat Socialsekreterare till Familjecentral i Skäggetorp 2019-10-11 2019-10-11 2019-09-13 2019-09-13
Kurator i grundskola och grundsärskola till Blästadsskolan 2019-09-30 2019-09-30 2019-09-13 2019-09-13
Förskollärare till Majahuset, Göstringsgatan 2 2019-09-22 2019-09-22 2019-09-13 2019-09-13
Skolsköterska Blästadsskolan 2019-09-28 2019-09-28 2019-09-12 2019-09-12
Förstelärare i fritidshem till Ljung och Ljungsbro skola 2019-09-28 2019-09-28 2019-09-12 2019-09-12
Modersmålslärare i albanska 2019-09-26 2019-09-26 2019-09-12 2019-09-12
Lärare i estetiska ämnen till IVAS Birgittaskolan 2019-09-26 2019-09-26 2019-09-12 2019-09-12
Lärare till årskurs 5 på Slestadsskolan 2019-09-26 2019-09-26 2019-09-12 2019-09-12
Teckenspråkskunnig resurs till hörselklass Blästadsskolan 2019-10-12 2019-10-12 2019-09-12 2019-09-12
Vikarie till skola och fritidshem till Hagbyskolan 2019-09-22 2019-09-22 2019-09-12 2019-09-12
Barnskötare i fritidshem med resursuppdrag till Tornhagsskolan 2019-09-28 2019-09-28 2019-09-12 2019-09-12
Gymnasielärare i programmering 2019-09-21 2019-09-21 2019-09-11 2019-09-11
Bildlärare till Arenaskolan 2019-09-25 2019-09-25 2019-09-11 2019-09-11
Undersköterskor till Sandrinoparken 2019-09-24 2019-09-24 2019-09-10 2019-09-10
Lärare i musik och annat ämne till Skäggetorpsskolan 2019-10-03 2019-10-03 2019-09-10 2019-09-10
Förskollärare till Lindengatan 52, Förskolor Innerstaden 2019-09-23 2019-09-23 2019-09-10 2019-09-10
Kurator till Bäckskolan 2019-09-24 2019-09-24 2019-09-10 2019-09-10
Sjuksköterska till hälso- och sjukvårdsorganisationen 2019-12-09 2019-12-09 2019-09-09 2019-09-09
Förskollärare till Lyckhem G:a Kalmarvägen 5 Slaka 2019-09-22 2019-09-22 2019-09-09 2019-09-09
Barnskötare i fritidshem till Vikingstad skola 2019-09-22 2019-09-22 2019-09-09 2019-09-09
Biståndsbedömare/avgiftshandläggare till Debiteringsgruppen 2019-09-23 2019-09-23 2019-09-09 2019-09-09
Speciallärare i matematik och svenska år 1-6 2019-09-22 2019-09-22 2019-09-09 2019-09-09
Förstelärare till Birgittaskolans vuxenutbildning 2019-09-23 2019-09-23 2019-09-09 2019-09-09
Ekonomibiträde till Göstringsgatan 2 i Gottfridsberg 2019-09-23 2019-09-23 2019-09-09 2019-09-09
Socialsekreterare till IFO Barn och ungdom, utredning 2019-09-23 2019-09-23 2019-09-09 2019-09-09
Psykolog till Avdelningen för försörjningsinsatser, Team Utreda 2019-09-22 2019-09-22 2019-09-06 2019-09-06
Bibliotekarie med verksamhetsansvar till Malmslätts bibliotek 2019-09-29 2019-09-29 2019-09-06 2019-09-06
Lärare i svenska, engelska och svenska som andraspråk till Berzeliusskolan 7-9 2019-09-21 2019-09-21 2019-09-06 2019-09-06
Speciallärare med försteläraruppdrag till Blästadsskolan 2019-09-22 2019-09-22 2019-09-06 2019-09-06
Boendestödjare Ekhults psykiatriboende, Råd & Stöd 2019-09-28 2019-09-28 2019-09-06 2019-09-06
Boendestödjare Ekhults psykiatriboende, Råd & Stöd 2019-09-28 2019-09-28 2019-09-06 2019-09-06
Förskollärare till förskoleklass, Malmslättsskolan Kärna 2019-09-22 2019-09-22 2019-09-06 2019-09-06
Förste förskollärare till Skattegården 72 B 2019-10-14 2019-10-14 2019-09-05 2019-09-05
Undersköterskor till Ramstorp/Ekbackens hemtjänst 2019-09-22 2019-09-22 2019-09-05 2019-09-05
Lärare i idrott och annat ämne till Malmslättsskolan Tokarp 2019-09-22 2019-09-22 2019-09-05 2019-09-05
Kurator till Skeda/Slaka skola och T1-skolorna 2019-09-25 2019-09-25 2019-09-04 2019-09-04
Förskollärare till Källtorpsvägen 2 2019-10-18 2019-10-18 2019-09-04 2019-09-04
Barnbibliotekarie till Linköpings stadsbibliotek 2019-09-29 2019-09-29 2019-09-04 2019-09-04
Lärare i särskild undervisningsgrupp, åk 4-6 Tanneforsskolan 2019-09-27 2019-09-27 2019-09-03 2019-09-03
Skolsköterska till Skäggetorpsskolan 2019-09-28 2019-09-28 2019-09-02 2019-09-02
Speciallärare till skolor i Tallboda 2019-09-30 2019-09-30 2019-08-30 2019-08-30
Lärare ma, no och te - Tallbodaskolan 2019-09-30 2019-09-30 2019-08-30 2019-08-30
Undersköterskor till Östgötagatans hemtjänst 2019-09-29 2019-09-29 2019-08-29 2019-08-29
Vallastadens grundsärskola söker speciallärare för undervisning i ämnesområden. 2019-09-21 2019-09-21 2019-08-28 2019-08-28
Lärare/utställningsansvarig till Fenomenmagasinet 2019-09-30 2019-09-30 2019-08-20 2019-08-20
Timvikarier till Leanlink stöd, vård och omsorg 2019-09-30 2019-09-30 2019-08-05 2019-08-05
Intresseanmälan för praktik och examensarbete till Linköpings kommun 2019-12-31 2019-12-31 2019-07-04 2019-07-04