Tjänst Sista ansökningsdag
Administratör till Statistikdatabasen, SCB 2019-09-29 2019-09-29
Avdelningsadministratör till SCB 2019-09-25 2019-09-25
Kommunikationschef till SCB 2019-09-23 2019-09-23
Demograf till SCB 2019-09-22 2019-09-22
Systemutvecklare till SCB 2019-09-25 2019-09-25