Tjänst Sista ansökningsdag
Ekonom/statistiker till SCB 2020-01-12 2020-01-12
Testspecialister till SCB 2019-12-22 2019-12-22
Arbetsmarknadsekonom/analytiker till SCB 2019-12-22 2019-12-22
Samhällsvetare/statistiker till SCB 2020-01-03 2020-01-03
Systemutvecklare med inriktning på webbteknik till SCB 2020-01-06 2020-01-06
Strategisk webbredaktör till SCB 2020-01-07 2020-01-07