Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning, på uppdrag av regeringen, myndigheter och forskare. Vår statistik bidrar till en faktabaserad samhällsdebatt och väl underbyggda beslut. Det är vi som beräknar bland annat befolkningstillväxten, bruttonationalprodukten och konsumentprisindex. Utvecklingen av våra statistiska metoder och IT-system baseras på aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet.   

Vi är en viktig del av det svenska demokratibiståndet och våra medarbetare deltar i uppbyggnaden av statistikverksamheter runt om i världen. Vi har också en aktiv och omfattande roll i det internationella statistiksamarbetet.

Vi är 1 300 medarbetare, huvudsakligen i Örebro och Stockholm, som utvecklar, framställer och sprider statistik. Söker du meningsfulla arbetsuppgifter som bidrar till ett demokratiskt samhälle är SCB arbetsgivaren för dig.

Arbetsbeskrivning

Portfölj-, process- och arkitekturenheten finns både i Stockholm och Örebro och tillhör SCB:s avdelning för process- och metodutveckling. Enheten har till uppgift att stödja biträdande generaldirektören i rollen som ansvarig för SCBs förvaltnings- och utvecklingsportfölj samt verka för att statistikproduktionsprocessen som helhet fungerar och utvecklas enligt fastslagen strategi.

Inom ramen för portföljen ska enheten hantera modellerna för förvaltning, projekt och portföljstyrning och att modellerna utvecklas för att effektivt stödja SCB. Enheten arbetar också med nyttorealisering för att stödja projekt och förvaltning. Vidare samordnar enheten kompetensutveckling inom projektledning för SCBs behov och koordinerar projektledare som sitter i linjen. 

Inom processdelen ansvarar enheten för förvaltningen och utvecklingen av de gemensamma verktygen, verksamhetsstödet och mallar m.m. kopplat till statistikproduktionsprocessen. Enheten ska stötta objektägare inom statistikproduktionsobjekten med förvaltningsledare utifrån ansvarsfördelningen i förvaltningsobjektsarkitekturen. Vidare ansvarar enheten för att bereda och följa upp den långsiktiga utvecklingsplanen och SCB:s arkitektur.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innebär att:

 • delta i SCB:s utvecklingsarbete i syfte att standardisera, kvalitetssäkra och effektivisera processer
 • utifrån en verksamhetsarkitekturansats säkerställa att korrekta beskrivningar av förmågor, processer och information tas fram som grund för utvecklingen av IT-baserade processtöd
 • bidra till att ta fram SCB:s målarkitektur och arkitekturförutsättningar
 • uppdatera, tydliggöra och kommunicera fastställda styrande arkitekturprinciper för utveckling och förvaltning samt delta i arkitekturberedningen som har en mer operativ uppgift i att stötta projekt- och förvaltningsarbetet
 • bidra till att säkerställa att arkitekturen förankras och följs samt i dialog erhåller uppgifter från projekt och förvaltning
 • bidra till utvecklingen av internationella branschstandarder inom statistikproduktion kopplat till verksamhetsarkitekturen.

Kvalifikationer

Du har:

 • akademisk examen i t.ex. informatik, systemvetenskap
 • minst ett par års dokumenterad erfarenhet av verksamhetsarkitekturarbete
 • kunskap om verksamhetsarkitekturarbete inkl. förmåge-, process- och informationsmodellering och av arkitekturarbete som utgångspunkt vid prioritering av utvecklingsinsatser
 • god kunskap i informationsmodellering
 • god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, på både engelska och svenska.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för den här tjänsten behöver du kunna skapa engagemang och delaktighet samt vara uthållig och behålla riktning. Dessutom ska du ha ett genuint intresse för förändringsarbete. Du lyssnar, kommunicerar samt relaterar dig till andra människor på ett smidigt sätt.

Givetvis hoppas vi att du delar våra förhållningssätt: mod, tillit, handlingskraft och ansvarstagande. 

Om anställningen

Tjänsten är tillsvidare men inleds med sex (6) månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Tjänsten kan placeras antingen i Stockholm eller i Örebro, ange därför i din ansökan vart du är intresserad av att arbeta. 

Ansökan 

Låter den här tjänsten som något för dig? Skicka då din ansökan senast
2018-09-05 märkt med dnr 2018/932, genom att registrera personligt brev och CV i en databas via ansökningsknappen nedan. I slutet av din ansökan kommer du även få besvara några urvalsfrågor.

Varmt välkommen med din ansökan.

Mer information om tjänsten

Vill du veta mer om tjänsten kontakta enhetschef Ulf Durnell
tel 010-479 66 45.

Fackliga företrädare

Martin Villner, ST inom SCB, tel 010-479 40 00.

Karin Lindgren, Saco-S föreningen vid SCB, tel 010-479 40 00. 

Övrigt

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.