Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. I Oskarshamn finns produktionen av lastbilshytter till Europa. Färdiga hytter skickas till Scanias chassiverkstäder för slutmontering i Södertälje, Nederländerna och Frankrike. Hyttfabriken består av verkstäderna: pressverkstad, karossverkstad, grund- och täcklacksmåleri samt monteringsverkstad. För att flödet ska fungera krävs också en organiserad och fungerande logistik.

Examensarbete är ett utmärkt sätt att få närmare kontakt med Scania och bygga relationer för framtiden. Många av dagens medarbetare började sin Scaniakarriär med sitt examensarbete.

 

Bakgrund

En viktig del i Scanias kvalitetsarbete är att alltid skydda kunden från avvikelser på vår lastbil och i vårt fall, vår hytt. DTS (Dimension technical specification) reglerar spalter av geometriska krav på Scanias hytter. Det finns över 7000 punkter på en hytt som ska mätas mot den kravbild vi har för att hytten ska vara kvalitetssäkrad. Scania vill utveckla denna metod genom att ta fram en matematisk modell för hur vi gör dessa mätningar med tillförlitligt konfidensintervall. Vi vill också kunna använda punkterna proaktivt för att se om vi börjar få kvalitetsproblem. Vi söker studenter som är intresserade av att arbeta med matematiska optimeringsproblem och hur de tillämpas i en industriell produktion.

 

Mål
Syfte med detta examensarbete är att förstå hur en fordonstillverkaren kan säkra en sådan stor mängd punktmätningar kontinuerligt och hur vi kan använda mätningarna proaktivt för att upptäcka kvalitetsproblem.

 

Uppdragsbeskrivning

  • Utveckla en strategi för hur Scania ska säkra DTS-krav med olika konfidensintervall.
  • Basera strategin på DTS-punktens robusthet och allvarlighetsgrad.
  • Föreslå praktiska lösningar hur Scania kontinuerligt ska mäta DTS-punkter.

 

Redovisning sker genom överlämnande av slutrapport och en slutpresentation.

 

Avgränsning

Uppdraget kräver att mycket av arbetet utförs på plats vid Scanias hyttmontering i Oskarshamn.

 

Utbildning/linje/inriktning

Civilingenjör

 

Ytterligare information

Antal studerande: 2

Startdatum för examensarbete: 20 januari 2020

Beräknad tidsåtgång: ca 20 veckor

 

Kontaktpersoner och handledare
Björn Svedlund, Kvalitetschef, 0491-763751

Ulrika Persson, HR-business partner, 0491-762396

 

Ansökan

Din ansökan skall innehålla CV, personligt brev och betygskopior. Vi kommer under denna rekryteringsprocess hantera ansökningarna löpande. Uppdragen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.

 

Ansökningsperiod

20190920 - 20191124

Kontaktpersoner