30 hp – Autonoma och digitala kontroller i kvalitetsarbete

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. I Oskarshamn finns produktionen av lastbilshytter till Europa. Färdiga hytter skickas till Scanias chassiverkstäder för slutmontering i Södertälje, Nederländerna och Frankrike. Hyttfabriken består av verkstäderna: pressverkstad, karossverkstad, grund- och täcklacksmåleri samt monteringsverkstad. För att flödet ska fungera krävs också en organiserad och fungerande logistik.

Examensarbete är ett utmärkt sätt att få närmare kontakt med Scania och bygga relationer för framtiden. Många av dagens medarbetare började sin Scaniakarriär med sitt examensarbete.

 

Bakgrund
En viktig del i Scanias kvalitetsarbete är att alltid skydda kunden från avvikelser på lastbilen. Kund kan definieras som antingen slutkund eller nästkommande station eller avdelning. Idag görs en majoritet av dessa kontroller manuellt av människor. Med de digitala förutsättningar som finns idag vill vi undersöka om vi kan skydda våra kunder ännu bättre med hjälp av andra system än dagens.

 

Mål
Genom detta examensarbete får Scania en större förståelse för hur autonoma kontrollsystem kan bidra till en förbättrad kvalitet till kund. Dessutom klargörs förutsättningar och konsekvenser för att gå över till digitala system.

 

Uppdragsbeskrivning

  • Undersöka om dagens kvalitetskontrollmetoder kan ersättas av digitala och autonoma, tex vision, programmeringstester, lufttest, ultraljud etc.
  • Beskriva förutsättningarna för att få ett sådant digitalt kontrollsystem på plats.
  • Göra en konsekvensanalys som jämför dagens metod med föreslagen.

 

Redovisning sker genom överlämnande av slutrapport och en slutpresentation.

Avgränsning

Uppdraget kräver att mycket av arbetet utförs på plats vid Scanias hyttmontering i Oskarshamn.

 

Utbildning/linje/inriktning

Civilingenjör

 

Ytterligare information

Antal studerande: 2

Startdatum för examensarbete: 20 januari 2020

Beräknad tidsåtgång: ca 20 veckor

 

Kontaktpersoner och handledare
Björn Svedlund, Kvalitetschef, 0491-763751

Ulrika Persson, HR-business partner, 0491-762396

 

Ansökan

Din ansökan skall innehålla CV, personligt brev och betygskopior. Vi kommer under denna rekryteringsprocess hantera ansökningarna löpande. Uppdragen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.

 

Ansökningsperiod

20190920 - 20191124

Kontaktpersoner