Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. I Oskarshamn finns produktionen av lastbilshytter till Europa. Färdiga hytter skickas till Scanias chassiverkstäder för slutmontering i Södertälje, Nederländerna och Frankrike. Hyttfabriken består av verkstäderna: Pressverkstad, Karossverkstad, Grund- och Täcklacksmåleri samt Monteringsverkstad. För att flödet ska fungera krävs också en organiserad och fungerande logistik.

Examensarbete är ett utmärkt sätt att få närmare kontakt med Scania och bygga relationer för framtiden. Många av dagens medarbetare började Scaniakarriären med sitt examensarbete.

Bakgrund

Produktintroduktioner har som uppgift att säkra att nya produkter kan introduceras utan störning i samtliga verkstäder både i Oskarshamn och Brasilien. Dels så bereder vi in produktinformationen som konstruktion levererar in i våra produktionssystem, ett jobb som idag görs till stor del manuellt och risken för fel är stor. Därmed läggs mycket tid på att kvalitetsgranska såväl konstruktions produktinformation samt den egna informationen.

Mål

Syftet med examensarbetet är att utveckla en smart RPA (med hjälp av AI. Artificiell Intelligence med inriktning machine learning (feedback/re-inforcment) för att kontrollera att produktberedningen har gjorts rätt i vår struktur.

Uppdragsbeskrivning

Samla in nödvändig information och sedan programmera en RPA kopplat till machine learning för att verifiera vår produktberedning, pilot på Kablage 

Redovisning sker genom överlämnande av slutrapport och en slutpresentation. 

Avgränsning

Uppdraget kräver att mycket av arbetet utförs på plats vid Scanias hyttmontering i Oskarshamn.

Utbildning

Civilingenjör, Computer Science inriktning AI/Machine Learning

Ytterligare information

Antal studerande: 2

Startdatum för ex-jobbet: Januari 2020

Beräknad tidsåtgång: ca 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare

Grethe Hallberg, grethe.hallberg@scania.com, 0491-765221

Oskar Kardmo Drott, HR Business partner, oskar.kardmo.drott@scania.com

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betygsutdrag. Vi kommer under denna rekryteringsprocess hantera ansökningarna löpande. Uppdragen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.

Ansökningsperiod 20190920 - 20191124

Kontaktpersoner