Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. I Oskarshamn finns produktionen av lastbilshytter till Europa. Färdiga hytter skickas till Scanias chassiverkstäder för slutmontering i Södertälje, Nederländerna och Frankrike. Hyttfabriken består av verkstäderna: Pressverkstad, Karossverkstad, Grund- och Täcklacksmåleri samt Monteringsverkstad. För att flödet ska fungera krävs också en organiserad och fungerande logistik.

Examensarbete är ett utmärkt sätt att få närmare kontakt med Scania och bygga relationer för framtiden. Många av dagens medarbetare började Scaniakarriären med sitt examensarbete.

Bakgrund

Produktintroduktioner har som uppgift att säkra att nya produkter kan introduceras utan störning i samtliga verkstäder både i Oskarshamn och Brasilien m.fl.. Dels så bereder vi in produktinformationen som konstruktion levererar in i våra produktionssystem, ett jobb som idag görs till stor del manuellt och risken för fel är stor.

Idag finns nya teknologier där en robot kan utföra repetitivt datorarbete, vilket vi ser att vi har en del av, då en ny produkt ska introduceras. Produktens information ska föras in i våra produktionssystem. Arbetet startas redan på konstruktion där man beskriver produkten, vart den ska placeras samt vilka egenskaper och villkor som måste uppfyllas. Information går sedan via olika instanser vidare och förädlas hela vägen till där produkten ska produceras. En hel del av detta arbetet är repetitivt och tar mycket tid och energi.

Mål

Syftet med examensarbetet är att definiera områden som är repetitiva som kan automatiseras. Behövs vissa kriterier förändras så ska dessa beskrivas.

Uppdragsbeskrivning

Genom att göra en scanning av produktens beredning i våra system hela vägen från konstruktion tills produkten producerats i produktionen.

Redovisning sker genom överlämnande av slutrapport och en slutpresentation.

Avgränsning

Uppdraget kräver att mycket av arbetet utförs på plats vid Scanias hyttmontering i Oskarshamn.

Utbildning

Civilingenjör i Teknisk fysik, Energi, Maskinteknik, eller motsvarande.

Ytterligare information

Antal studerande: 2 st

Startdatum för ex-jobbet: 2020-01-20:

Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare

Grethe Hallberg, Digitalisering, 0703591267, grethe.hallberg@scania.com

Oskar Kardmo Drott, HR Business partner, oskar.kardmo.drott@scania.com

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betygsutdrag. Vi kommer under denna rekryteringsprocess hantera ansökningarna löpande. Uppdragen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.

Ansökningsperiod 20190920 - 20191124

Kontaktpersoner