Scanna verksamheten efter områden som skulle kunna effektiviseras med hjälp machine learning

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. I Oskarshamn finns produktionen av lastbilshytter till Europa. Färdiga hytter skickas till Scanias chassiverkstäder för slutmontering i Södertälje, Nederländerna och Frankrike. Hyttfabriken består av verkstäderna: Pressverkstad, Karossverkstad, Grund- och Täcklacksmåleri samt Monteringsverkstad. För att flödet ska fungera krävs också en organiserad och fungerande logistik.

Examensarbete är ett utmärkt sätt att få närmare kontakt med Scania och bygga relationer för framtiden. Många av dagens medarbetare började Scaniakarriären med sitt examensarbete.

Bakgrund

Produktintroduktioner har som uppgift att säkra att nya produkter kan introduceras utan störning i samtliga verkstäder både i Oskarshamn och Brasilien. Dels så bereder vi in produktinformationen som konstruktion levererar in i våra produktionssystem manuellt, men vi har också som uppgift att ta fram bästa möjliga produktionsprocess för produkten.

Vi ser ett behov av att korta ledtider vid produkt introduktioner. Med bland annat machine learning tror vi att det finns många möjligheter att korta ledtiderna.

Mål

Definiera områden där machine learning skulle tillföra en bättre/säkrare process för att ta fram nya process inställningar då en ny produkt ska introduceras

Uppdragsbeskrivning

Utföra en förstudie, vad säger forskningen inom detta område samt scanna av vart vi står idag. Genomför en gapanalys och rekommendera hur vi ska gå vidare för att få en effektivare inlärning.

Redovisning sker genom överlämnande av slutrapport och en slutpresentation.

Avgränsning

Uppdraget kräver att mycket av arbetet utförs på plats vid Scanias hyttmontering i Oskarshamn.

Utbildning

Utbildning, linje eller inriktning: Civilingenjör i Teknisk fysik, Energi, Maskinteknik, eller motsvarande.

Ytterligare information

Antal studerande: 2 st

Startdatum för ex-jobbet: 2020-01-20

Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare

Grethe Hallberg, 0491-765221, grethe.hallberg@scania.com

Oskar Kardmo Drott HR Business partner, oskar.kardmo.drott@scania.com

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betygsutdrag. Vi kommer under denna rekryteringsprocess hantera ansökningarna löpande. Uppdragen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.

Publiceringsdatum fr.o.m. – t.o.m. 20190920 - 20191124

Kontaktpersoner