Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. I Oskarshamn finns produktionen av lastbilshytter till Europa. Färdiga hytter skickas till Scanias chassiverkstäder för slutmontering i Södertälje, Nederländerna och Frankrike. Hyttfabriken består av verkstäderna: Pressverkstad, Karossverkstad, Grund- och Täcklacksmåleri samt Monteringsverkstad. För att flödet ska fungera krävs också en organiserad och fungerande logistik.

Examensarbete är ett utmärkt sätt att få närmare kontakt med Scania och bygga relationer för framtiden. Många av dagens medarbetare började sin Scaniakarriär med sitt examensarbete. 

Bakgrund

I Måleriet säkerställs att varje hytt tätas, grundmålas och lackeras innan den skickas vidare för montering. I det sista processteget jobbar operatörer med att inspektera samt åtgärda mindre defekter på de nymålade hytterna. Det finns idag tekniska möjligheter för automatisk avsyning av produkter, och en indikation på att goda resultat kan uppnås (se bild nedan). Detta öppnar upp intressanta möjligheter för framtidens process. 

Mål

Syftet med examensarbetet är att definiera ett framtida arbetssätt för kvalitetssäkring med hjälp av automatisk avsyning.

Uppdragsbeskrivning

  • Definiera nuläget genom statistisk processtyrning; typ av fel, trender, kvalitetsparametrar.
  • Undersöka tekniska möjligheter för automatisering – och vad det ställer för krav på statistiks processtyrning.
  • Ta fram förslag på arbetssätt och teknisk lösning för inspektionsprocessen.

Redovisning sker genom överlämnande av slutrapport och en slutpresentation 

Avgränsning

Uppdraget kräver att mycket av arbetet utförs på plats vid Scanias hyttmontering i Oskarshamn

Utbildning

Civilingenjör i Industriell Ekonomi, Maskinteknik, eller motsvarande.

Ytterligare information

Antal studerande: 2

Startdatum för ex-jobbet: Januari 2020

Beräknad tidsåtgång: ca 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare

Cecilia Axelsson, Ansvarig för Produkt & Projektteknik tel: 0491-762320

Oskar Kardmo Drott, HR Business partner, oskar.kardmo.drott@scania.com

Ansökan

Din ansökan skall innehålla CV, personligt brev och betygskopior. Vi kommer under denna rekryteringsprocess hantera ansökningarna löpande. Uppdragen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.

Ansökningsperiod 20190920 - 20191124

Kontaktpersoner