Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. I Oskarshamn finns produktionen av lastbilshytter till Europa. Färdiga hytter skickas till Scanias chassiverkstäder för slutmontering i Södertälje, Nederländerna och Frankrike. Hyttfabriken består av verkstäderna: Pressverkstad, Karossverkstad, Grund- och Täcklacksmåleri samt Monteringsverkstad. För att flödet ska fungera krävs också en organiserad och fungerande logistik.

Examensarbete är ett utmärkt sätt att få närmare kontakt med Scania och bygga relationer för framtiden. Många av dagens medarbetare började sin Scaniakarriär med sitt examensarbete. 

Bakgrund

I Måleriet lackeras hytterna innan de skickas vidare för montering. Målningsprocessen är energikrävande genom hög grad av automation, krav på ventilation och härdning i processen. Scania har tydliga strategiska mål att skapa en hållbar produktionsprocess. Måleriet lägger stort fokus på hållbarhet och flera initiativ är på gång – men vad är nästa steg? Hur kan vi utmana vår process för att nå våra mål? 

Mål

Syftet med examensarbetet är att bidra till en mer hållbar målningsprocess.

Uppdragsbeskrivning

  • Kartlägga energianvändningen i målningsprocessen.
  • Studera hur processparametrar (t ex, tid, temperatur) kan optimeras.
  • Ta fram förslag på energibesparande aktiviteter och tekniska lösningar.

 Redovisning sker genom överlämnande av slutrapport och en slutpresentation. 

Avgränsning

Uppdraget kräver att mycket av arbetet utförs på plats vid Scanias hyttmontering i Oskarshamn.

Utbildning

Civilingenjör i Teknisk fysik, Energi, Maskinteknik, eller motsvarande. 

Ytterligare information

 Antal studerande: 2

Startdatum för ex-jobbet: Januari 2020

Beräknad tidsåtgång: ca 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare

Cecilia Axelsson, Ansvarig för Produkt & Projektteknik tel: 0491-762320

Oskar Kardmo Drott, HR Business partner, oskar.kardmo.drott@scania.com

Ansökan

Din ansökan skall innehålla CV, personligt brev och betygskopior. Vi kommer under denna rekryteringsprocess hantera ansökningarna löpande. Uppdragen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.

Ansökningsperiod 20190920 - 20191124

Kontaktpersoner