Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. I Oskarshamn finns produktionen av lastbilshytter till Europa. Färdiga hytter skickas till Scanias chassiverkstäder för slutmontering i Södertälje, Nederländerna och Frankrike. Hyttfabriken består av verkstäderna: Pressverkstad, Karossverkstad, Grund- och Täcklacksmåleri samt Monteringsverkstad. För att flödet ska fungera krävs också en organiserad och fungerande logistik.

Bakgrund

Logistik ser till att rätt artiklar levereras i rätt tid och till rätt plats. Beställning av material från förråd till förbrukningsplats triggas när operatör ser att ett emballage är tomt och sker manuellt med scanner av logistikpersonal. Med ett beställningssystem som grundar sig på planerat och faktiskt behov i produktion skulle logistiken bli mer effektiv och minska risk för att beställningar missas eller görs dubbelt. Det skulle också kunna leda till reducerade nivåer i säkerhetsförråd.  

Mål

Syftet med examensarbete är att utreda om ett behovsstyrt beställningssystem är en bra lösning för Scanias hyttfabrik.

 Uppdragsbeskrivning

  • Utreda om ett behovsstyrt beställningssystem skulle vara möjligt att implementera i Scanias hyttfabrik och förutsättningar som krävs.
  • Redovisa fördelar och nackdelar med ett behovsstyrt beställningssystem och vad det kommer innebära för logistik.
  • Redovisa tekniska krav och systembehov för att uppnå föreslagna förbättringar.    

Redovisning sker genom överlämnande av slutrapport och en slutpresentation.

Avgränsning

Uppdraget kräver att mycket av arbetet utförs på plats vid Scanias hyttmontering i Oskarshamn.

Utbildning/linje/inriktning

Civilingenjör, gärna med inriktning mot logistik.

Ytterligare information

Antal studerande: 2

Startdatum för exjobbet: 20 januari 2020

Beräknad tidsåtgång: Ca 20 veckor

Scania tillhandahåller kontorsplats och datum under uppdragstiden

Kontaktpersoner och handledare

Maryana Sjöquist, gruppchef logistikutveckling tel: 0491 – 765945

Aida Sabanovic, logistikutvecklare/handledare tel: 0491 – 765866

Anne Swebilius, MBHR tel: 0491 - 767281

Ansökan

Din ansökan skall innehålla CV, personligt brev och betygskopior. Vi kommer under denna rekryteringsprocess hantera ansökningarna löpande. Uppdragen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.

Ansökningsperiod 20190920 – 20191124