Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. I Oskarshamn finns produktionen av lastbilshytter till Europa. Färdiga hytter skickas till Scanias chassiverkstäder för slutmontering i Södertälje, Nederländerna och Frankrike. Hyttfabriken består av verkstäderna: Pressverkstad, Karossverkstad, Grund- och Täcklacksmåleri samt Monteringsverkstad. För att flödet ska fungera krävs också en organiserad och fungerande logistik.

Bakgrund

Scania Oskarshamn har under hösten och våren arbetat med att kartlägga hur och vad vi plockar för att skapa en effektivitet i fabriken kring plock och dess metoder. Nu behöver vi ta detta ett steg längre för att även kunna plocka bl.a. så kallade C-artiklar (säkerhetsartiklar) effektivare men ändå på ett sätt som garanterar att vi plockat rätt.

Mål

Syftet med detta examensarbete är att hitta förslag på alternativa plockmetoder.

Uppdragsbeskrivning

  • Ta fram förslag på metoder för plock av material.
  • Ta fram eventuella leverantörer för dessa alternativa metoder.
  • Se över befintliga plock, visa på vilka som skulle kunna förändras och vilka besparingar detta skulle kunna ge.

 Redovisning sker genom överlämnande av slutrapport och presentation.

Avgränsning

Uppdraget kräver att mycket av arbetet utförs på plats på Scanias hyttmontering i Oskarshamn.

Utbildning/linje/inriktning

Civilingenjör, gärna med inriktning mot logistik.

Ytterligare information

Antal studerande: 2

Startdatum för exjobbet: 20 januari 2020

Beräknad tidsåtgång: Ca 20 veckor

Scania tillhandahåller kontorsplats och dator under uppdragstiden

Kontaktpersoner och handledare

Maryana Sjöquist, gruppchef logistikutveckling tel: 0491 – 765945

Rickard Bengzon, handledare: tel: 0491 – 765003

Anne Swebilius, MBHR tel: 0491 - 767281

Ansökan

Din ansökan skall innehålla CV, personligt brev och betygskopior. Vi kommer under denna rekryteringsprocess hantera ansökningarna löpande. Uppdragen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.

Ansökningsperiod 20190920 – 20191124