Scania genomgår nu en transformation från att vara en leverantör av lastbilar, bussar och motorer till en leverantör av kompletta och hållbara transportlösningar.

Examensarbete är ett utmärkt sätt att få närmare kontakt med Scania och bygga relationer för framtiden. Många av dagens medarbetare började Scaniakarriären med sitt examensarbete.

Bakgrund
För att ge bra klimatkomfort i lastbilshytten för förare och passagerare finns system som aktivt arbetar med att ventilera och alstra värme eller kyla i hytten. Den energi som behövs för att nå klimatkomfort styrs av balansen mellan de aktiva systemens energitillförsel mot hyttens energiförbrukning i form av termiskt isolerande egenskaper och ventilationsförluster. För att förbättra komforten och minimera energibehovet vill vi utmana nuvarande konstruktionslösningar.

Mål
Syftet med examensarbetet är att kartlägga nuläget avseende hyttens termiska energibalans, att kvantifiera hur stora förlusterna är i dess huvudkomponenter och konceptutveckla energieffektiviserande åtgärder samt utvärdera överensstämmelse mellan teoretiska modeller och konceptprov.

Uppdragsbeskrivning
Exjobbet går ut på att genomföra:

  • Litteraturstudier / Referenser / Omvärldsanalys / Intervjuer / Empiriska studier
  • Beskriva nuläget avseende lastbilens termiska energiförluster i klimatsystem och hyttens uppbyggnad.
  • Bygga upp relevant simuleringsmodell med utvalda delar av klimatsystemet och de värmeenergier som till- och bortförs hytten.
  • Föreslå möjliga förbättringar på klimatsystem och hytt och konceptutveckla lösning/lösningar för utvärderande prov
  • Bygga prototyp för prov i klimatkammare
  • Utvärdera överensstämmelse mellan modell och prov.Examensarbetet utförs vid en provande och utvecklande grupp på hyttutvecklingsavdelningen i direkt närhet till provningslaboratorium, mätsystem och lastbilar. Samarbete kommer att ske med konstruerande grupper för hyttinteriör och klimatsystem.

Examensarbetet utförs vid en provande och utvecklande grupp på hyttutvecklingsavdelningen i direkt närhet till provningslaboratorium, mätsystem och lastbilar. Samarbete kommer att ske med konstruerande grupper för hyttinteriör och klimatsystem.

Utbildning/linje/inriktning
Civilingenjör inom Teknisk fysik, Maskinteknik, Farkost, Energiteknik eller motsvarande. God kunskap inom termodynamik. Kunskaper i simulering med 1-dimensionella simuleringsverktyg typ GT-SUITE är meriterande.
Startdatum för ex-jobbet: Kvartal 1 2020.
Beräknad tidsåtgång: 30hp (ca 20 veckor)
Vi ser att det är lämpligt att två personer genomför exjobbet tillsammans.

Kontaktpersoner och handledare

Chef: Magnus Gustafsson, RCIT, 08-55381520
Handledare: Jimmy Tedenäs, RCIT, 08-55382894

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betygsutdrag

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2018 levererade vi 88 000 lastbilar, 8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte över 137 miljarder kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Eurasien. Scania ingår i TRATON.SE. För ytterligare information, besök www.scania.com.

Kontaktpersoner