Tjänst Org. Ort Ansök före
Vikarierande projektledare till FBA:s strategiarbete i Irak FBA i Sverige Stockholm 2019-12-08 2019-12-08
Erfarna handläggare inom säkerhetssektorreform FBA i Sverige Stockholm 2019-11-24 2019-11-24
Handläggare avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter (DDR) FBA i Sverige Stockholm 2019-12-01 2019-12-01
Projektledare till FBA:s strategiarbete i Demokratiska republiken Kongo FBA i Sverige Stockholm 2019-11-29 2019-11-29
Specialist dialog och fredsmedling - fokus FN FBA i Sverige Stockholm 2019-11-24 2019-11-24
Specialist inom rättsstatsuppbyggnad FBA i Sverige Stockholm 2019-11-28 2019-11-28
Specialist dialog och fredsmedling - fokus Somalia FBA i Sverige Stockholm 2019-11-27 2019-11-27
Handläggare med fokus på insatsförberedande utbildning FBA i Sverige Stockholm 2019-11-24 2019-11-24
Specialist dialog och fredsmedling - fokus Afghanistan FBA i Sverige Stockholm 2019-11-24 2019-11-24
Handläggare politisk rådgivning FBA i Sverige Stockholm 2019-11-17 2019-11-17