Tjänst Org. Ort Ansök före
Administratör till sekretariatet för strategistyrt utvecklingssamarbete FBA i Sverige Stockholm 2018-01-28
Monitoring Officer, OSSE SMM Ukraina OSSE Kiev 2018-02-17
Political Analyst, OSSE SMM Ukraina OSSE Kiev 2018-01-31
Patrol Hub Leader, OSSE SMM Ukraina OSSE Kiev 2018-01-30
Deputy Patrol Hub Leader, OSSE SMM Ukraina OSSE Kiev 2018-01-25
Arabisk- och/eller hebreisktalande observatör, TIPH Palestina TIPH Hebron 2018-01-28
Political Adviser, EUNAVFOR MED, Rom EU (GSFP) 2018-01-28
Traditional/Informal Justice Expert UNSOM FN 2018-01-28
Specialist till programmet för konfliktförebyggande, med fokus på regionalt samarbete i Afrika söder om Sahara FBA i Sverige Stockholm 2018-01-21