Anställningar Sista ansökningsdag Anställningsform Ref. Ort Institution Välj yrkesområde här
Amanuens inom integrerad företagsplanering 2017-09-29 Tidsbegränsad anställning IEI-2017-00539 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare/Forskare
Vikarierande brandskyddskoordinator 2017-10-09 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-02942 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk/Administrativ
Amanuenser i Informatik 2017-10-05 Tidsbegränsad anställning IEI-2017-00702 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare/Forskare
Tekniker 50% inom Drosophilaverksamheten vid avd Biologi 2017-10-12 Tillsvidareanställning IFM-2017-00744 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Teknisk/Administrativ
Utredare 2017-10-01 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-02946 Linköping IMH - Institutionen för medicin och hälsa Teknisk/Administrativ
Vi söker nu djurtekniker till Centrum för biomedicinska resurser (CBR). 2017-10-16 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-02939 Linköping CBR - Centrum för biomedicinska resurser Teknisk/Administrativ
Vi söker en tekniker för julvikariat till Centrum för biomedicinska resurser (CBR). 2017-10-16 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-02940 Linköping CBR - Centrum för biomedicinska resurser Teknisk/Administrativ
Doktorand i miljömanagement och miljöteknik 2017-10-10 Tidsbegränsad anställning IEI-2017-00695 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Doktorand
Doktorand i Äldre och åldrande med inriktning mot demens och interaktion 2017-10-08 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-02912 Norrköping ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstud Doktorand
Biträdande universitetslektor i tema Teknik och social förändring 2017-10-09 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-02081 Linköping TEMA - Institutionen för tema Lärare/Forskare
Förste bibliotekarie/avdelningschef 2017-10-09 Tillsvidareanställning UB-2017-00040 Linköping UB - Universitetsbiblioteket Teknisk/Administrativ
Gästlektor i urologi, inriktning mot blåscancer, 10 % 2017-10-09 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-01947 Linköping IKE - Institutionen för klinisk och experimentell Lärare/Forskare
Gästprofessor i experimentell kirurgi, med inriktning mot intenstinal immunofysiologi, 10 % 2017-10-09 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-02704 Linköping IKE - Institutionen för klinisk och experimentell Lärare/Forskare
Koordinator till IT-support och utbildning 2017-10-09 Tillsvidareanställning LiU-2017-02905 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk/Administrativ
Doktorand (lic) i informationssystemutveckling 2017-10-06 Tidsbegränsad anställning IEI-2017-00688 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Doktorand
Samordnare till Antagningsenheten 2017-10-09 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-02904 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk/Administrativ
Ekonom 2017-10-05 Tillsvidareanställning IFM-2017-00723 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Teknisk/Administrativ
Adjungerad universitetslektor i Molekylär ytfysik och nanovetenskap 2017-10-19 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-02390 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Lärare/Forskare
Amanuens i språkteknologi 2017-10-06 Tidsbegränsad anställning IDA-2017-00175 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Teknisk/Administrativ
1-4 Systemutvecklare 2017-09-28 Tillsvidareanställning LiU-2017-02629 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk/Administrativ
Amanuens för uppdrag i analog elektronik vid ITN 2017-09-29 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-02895 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Lärare/Forskare
Anställning som universitetslektor i tillämpad etik 2017-10-19 Tillsvidareanställning LiU-2017-02145 Linköping IKK - Institutionen för kultur och kommunikation Lärare/Forskare
Projektanställning som Förste forskningsingenjör inom Teoretisk kemi 2017-10-04 Tidsbegränsad anställning IFM-2017-00715 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Teknisk/Administrativ
Vi söker nu en tekniker till Post- och husserviceenheten vid Linköpings universitet 2017-10-02 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-02881 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk/Administrativ
Doktorand i medicinsk vetenskap 2017-10-03 Tidsbegränsad anställning IKE-2017-00791 Linköping IKE - Institutionen för klinisk och experimentell Doktorand
Doktorand i Teknisk mekanik 2017-10-09 Tidsbegränsad anställning IEI-2017-00687 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Doktorand
Doktorand i hållfasthetslära 2017-10-09 Tidsbegränsad anställning IEI-2017-00686 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Doktorand
Kommunikatör 2017-10-02 Tillsvidareanställning LiU-2017-02839 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk/Administrativ
Amanuenser på avdelningen Fluida och mekatroniska system 2017-10-03 Tidsbegränsad anställning IEI-2017-00685 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare/Forskare
Proj.anst. Fö. forskningsing. inom Biomolekylär och organisk elektronik 2017-10-03 Tidsbegränsad anställning IFM-2017-00701 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Teknisk/Administrativ
Adjungerad universitetslektor i katastrofmedicin, 20 % 2017-10-02 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-01446 Linköping IKE - Institutionen för klinisk och experimentell Lärare/Forskare
Amanuens för uppdrag i programmering i C++ vid ITN 2017-10-06 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-02832 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Lärare/Forskare
Förste forskningsingenjör i organiska energimaterial (ligninkemi) 2017-10-02 Tillsvidareanställning LiU-2017-02818 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Teknisk/Administrativ
Förste forskningsingenjör i organiska energimaterial (elektriska material) 2017-10-02 Tillsvidareanställning LiU-2017-02820 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Teknisk/Administrativ
Förste forskningsingenjör i organiska energimaterial (polym syntes) 2017-10-02 Tillsvidareanställning LiU-2017-02819 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Teknisk/Administrativ
Amanuens i elektronisk publicering vid ITN 2017-10-06 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-02833 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Lärare/Forskare
Vi söker nu 3-5 Schemasamordnare (extrapersonal) 2017-09-27 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-02859 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk/Administrativ
HR-partner med inriktning mot arbetsrätt 2017-10-02 Tillsvidareanställning LiU-2017-02628 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk/Administrativ
Doktorand i kommunikationssystem-inriktning nätverksteori 2017-09-28 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-02834 Linköping ISY - Institutionen för systemteknik Doktorand
Lokalvårdare till universitetets serviceenhet i Norrköping 2017-09-25 Tillsvidareanställning LiU-2017-02850 Norrköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk/Administrativ
Adjungerad professor i kirurgi med inriktning mot kärlkirurgi 2017-09-27 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-02612 Kalmar IKE - Institutionen för klinisk och experimentell Lärare/Forskare
Forskningsingenjör 2017-09-28 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-02806 Linköping IMH - Institutionen för medicin och hälsa Teknisk/Administrativ
Förste forskningsingenjör i fysikalisk elektronik 2017-09-27 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-02709 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Teknisk/Administrativ
Biträdande universitetslektor i Molekylär fysik 2017-09-27 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-01863 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Lärare/Forskare
Postdoktor i Fullerenfria polymersolceller med hög verkningsgrad 2017-09-26 Tidsbegränsad anställning IFM-2017-00695 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Lärare/Forskare
Datorsalstekniker 2017-09-25 Tillsvidareanställning LiU-2017-02690 Linköping & Norrköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk/Administrativ
Ekonom 2017-09-24 Tidsbegränsad anställning IDA-2017-00163 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Teknisk/Administrativ
Koordinator till Internationella enheten 2017-09-25 Tillsvidareanställning LiU-2017-02749 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk/Administrativ
Studentambassadörer 2017-09-25 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-02691 Linköping & Norrköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk/Administrativ
1-2 Systemadministratörer med inriktning mot stora Windows-system 2017-09-25 Tillsvidareanställning LiU-2017-02670 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk/Administrativ
Universitetslektor i Mekanisk värmeteori och strömningslära 2017-09-26 Tillsvidareanställning LiU-2017-02323 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare/Forskare
Universitetsadjunkt i pedagogik 2017-09-26 Tillsvidareanställning LiU-2017-01678 Linköping IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lära Lärare/Forskare
Universitetslektor i Maskinkonstruktion 2017-09-26 Tillsvidareanställning LiU-2017-02368 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare/Forskare
Universitetslektor i Maskinkonstruktion med inriktning mot designautomation 2017-09-26 Tillsvidareanställning LiU-2017-02369 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare/Forskare
Doktorander i Tema Kultur och samhälle (Tema Q) 2017-09-29 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-02654 Linköping ISAK - Institutionen för studier av samhällsutveck Doktorand
Universitetsadjunkt i idrott och hälsa 2017-10-01 Tillsvidareanställning LiU-2017-02187 Linköping IKK - Institutionen för kultur och kommunikation Lärare/Forskare