Anställningar Sista ansökningsdag Anställningsform Ref. Ort Institution Välj yrkesområde här
Biträdande universitetslektor i tema Barn 2018-03-13 Tidsbegränsad anställning LiU-2018-00668 Linköping TEMA - Institutionen för tema Lärare/Forskare
Administratör 50-75 % till Institutionen för medicin och hälsa 2018-03-14 Tidsbegränsad anställning LiU-2018-00664 Linköping IMH - Institutionen för medicin och hälsa Teknisk/Administrativ
Professor i arbetsterapi till Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier 2018-03-27 Tillsvidareanställning LiU-2017-03810 Norrköping ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstud Lärare/Forskare
Kurator/leg psykoterapeut till Studenthälsan 2018-03-12 Tidsbegränsad anställning LiU-2018-00655 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk/Administrativ
Expert 2018-03-13 Tidsbegränsad anställning LiU-2018-00653 Linköping IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lära Teknisk/Administrativ
Universitetsadjunkt i trähantverk med placering vid Institutionen för kultur och kommunikation, 50% 2018-03-05 Tidsbegränsad anställning IKK-2018-00027 Linköping IKK - Institutionen för kultur och kommunikation Lärare/Forskare
Doktorand inom Säkerhetskritiska system med informationssäkerhetskrav 2018-03-13 Tidsbegränsad anställning IDA-2018-00023 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Doktorand
Amanuenser inom informatik 2018-03-12 Tidsbegränsad anställning IEI-2018-00110 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare/Forskare
Forskningsassistent till avdelningen för Socialt arbete vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier 2018-03-04 Tidsbegränsad anställning LiU-2018-00643 Norrköping ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstud Teknisk/Administrativ
Timarovderade studenter till Institutionen för datavetenskap 2018-03-13 Tidsbegränsad anställning IDA-2018-00026 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Teknisk/Administrativ
Postdoktor i fordonssystem vid Institutionen för Systemteknik 2018-03-08 Tidsbegränsad anställning LiU-2018-00621 Linköping ISY - Institutionen för systemteknik Lärare/Forskare
Utredare med inriktning medicinetik 2018-02-26 Tidsbegränsad anställning LiU-2018-00628 Linköping IMH - Institutionen för medicin och hälsa Teknisk/Administrativ
Biträdande universitetslektor i tema Barn 2018-03-12 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03642 Linköping TEMA - Institutionen för tema Lärare/Forskare
Förste forskningsingenjör i Virologi 2018-03-01 Tidsbegränsad anställning IKE-2018-00042 Linköping IKE - Institutionen för klinisk och experimentell Teknisk/Administrativ
Timanställda studenter till SaS 2018-03-08 Tidsbegränsad anställning IDA-2018-00025 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Teknisk/Administrativ
Doktorand i statsvetenskap till licentiatexamen 2018-03-02 Tidsbegränsad anställning IEI-2018-00106 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Doktorand
Amanuenser till avdelningen produktionsekonomi, TPPE17 2018-03-27 Tidsbegränsad anställning IEI-2018-00092 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare/Forskare
Amanuenser till avdelningen produktionsekonomi, TPPE13 2018-03-27 Tidsbegränsad anställning IEI-2018-00093 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare/Forskare
Amanuens till avdelningen produktionsekonomi, TPPE16 2018-03-27 Tidsbegränsad anställning IEI-2018-00094 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare/Forskare
Biträdande universitetslektor i tema Teknik och social förändring 2018-03-06 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03164 Linköping TEMA - Institutionen för tema Lärare/Forskare
Ekonom 2018-03-19 Tillsvidareanställning LiU-2018-00561 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk/Administrativ
Upphandlare 2018-03-19 Tillsvidareanställning LiU-2018-00610 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk/Administrativ
Utbildningsledare 2018-03-07 Tillsvidareanställning LiU-2018-00582 Linköping FFK - Filosofiska fakultetens kansli Teknisk/Administrativ
Biträdande universitetslektor i tema Teknik och social förändring 2018-03-06 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03414 Linköping TEMA - Institutionen för tema Lärare/Forskare
Amanuens i Informatik 2018-02-28 Tidsbegränsad anställning IEI-2018-00096 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare/Forskare
Anställning som HR-partner vid Institutionen för datavetenskap (IDA) 2018-03-13 Tillsvidareanställning IDA-2018-00022 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Teknisk/Administrativ
Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot verksamhetsstyrning 2018-04-03 Tillsvidareanställning LiU-2017-03658 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare/Forskare
Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot organisation 2018-04-03 Tillsvidareanställning LiU-2017-03659 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare/Forskare
Förste forskningsingenjör inom funktionella elektroniska material 2018-03-06 Tidsbegränsad anställning IFM-2018-00093 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Teknisk/Administrativ
Forskningsassistent vid tema Miljöförändring 2018-03-07 Tidsbegränsad anställning TEMA-2018-00044 Linköping TEMA - Institutionen för tema Teknisk/Administrativ
Datorsalstekniker 2018-02-28 Tillsvidareanställning LiU-2018-00534 Norrköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk/Administrativ
Amanuenser inom datorgrafik i Norrköping 2018-03-02 Tidsbegränsad anställning LiU-2018-00569 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Teknisk/Administrativ
Forskningsingenjör i programmering viod MIT och Visualiseringscenter C 2018-03-12 Tillsvidareanställning LiU-2018-00505 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Teknisk/Administrativ
Adjungerad professor i Logistik med inriktning mot klimatsmarta transporter 2018-03-06 Tidsbegränsad anställning LiU-2018-00063 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare/Forskare
Amanuenser inom IT grundkurs, Norrköping 2018-03-02 Tidsbegränsad anställning LiU-2018-00570 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Teknisk/Administrativ
Utbildningsledare med teknisk/naturvetenskaplig bakgrund 2018-03-08 Tillsvidareanställning LiU-2018-00202 Linköping TFK - Tekniska fakultetskansliet Teknisk/Administrativ
Doktorand inom tillämpad fysik (fokus:organisk elektronik) 2018-03-02 Tidsbegränsad anställning LiU-2018-00275 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Doktorand
Förste forskningsingenjör till Laboratoriet för organisk elektronik 2018-02-28 Tidsbegränsad anställning LiU-2018-00551 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Teknisk/Administrativ
Förste forskningingenjör inom organiska energimaterial 2018-02-28 Tillsvidareanställning LiU-2018-00568 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Teknisk/Administrativ
Förste forskningsingenjör i neurobiologi 2018-02-22 Tidsbegränsad anställning IKE-2018-00091 Linköping IKE - Institutionen för klinisk och experimentell Teknisk/Administrativ
Adjungerad universitetslektor i datavetenskap med inriktning mot datavetenskapens didaktik 2018-03-01 Tidsbegränsad anställning LiU-2018-00241 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Lärare/Forskare
Förste forskningsingenjör inom Translationell Bioinformatik 2018-03-01 Tidsbegränsad anställning IFM-2018-00071 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Teknisk/Administrativ
Forskningsassistenter till avdelningen för omvårdnad 2018-02-21 Tidsbegränsad anställning LiU-2018-00443 Norrköping ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstud Teknisk/Administrativ
Ekonom till Medicinska fakulteten 2018-03-06 Tidsbegränsad anställning LiU-2018-00440 Linköping MEDFAK - Medicinska fakulteten Teknisk/Administrativ
Studentambassadörer 2018-02-28 Tidsbegränsad anställning LiU-2018-00533 Linköping & Norrköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk/Administrativ
Doktorand Kemi ssk Proteinvetenskap 2018-03-01 Tidsbegränsad anställning IFM-2018-00049 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Doktorand
Doktorand inom Elektro- och systemteknik med inriktning mot informationskodning 2018-02-27 Tidsbegränsad anställning LiU-2018-00404 Linköping ISY - Institutionen för systemteknik Doktorand
Postdoktor i Teoretisk Biologi 2018-02-27 Tidsbegränsad anställning IFM-2018-00077 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Lärare/Forskare
Doktorand i pedagogik 2018-03-07 Tidsbegränsad anställning LiU-2018-00452 Linköping IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lära Doktorand
IT-tekniker 2018-02-27 Tillsvidareanställning LiU-2018-00198 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk/Administrativ
NSC söker förbindelseperson mellan områdena strukturbiologi och högprestandaberäkningar 2018-02-28 Tidsbegränsad anställning LiU-2018-00506 Linköping NSC - Nationellt superdatorcentrum Teknisk/Administrativ
Doktorand i medicinska vetenskaper med inriktning mot forensiska vetenskaper 2018-02-27 Tidsbegränsad anställning LiU-2018-00497 Linköping IMH - Institutionen för medicin och hälsa Doktorand
Vi söker nu 6-8 schemasamordnare till Fastighetsavdelningen 2018-02-28 Tidsbegränsad anställning LiU-2018-00498 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk/Administrativ
Forskningskoordinator till Medicinska fakulteten, Forum Östergötland 2018-03-03 Tillsvidareanställning LiU-2018-00441 Linköping MEDFAK - Medicinska fakulteten Teknisk/Administrativ
1-4 Extrapersonal till LiU Kundcenter vid IT-serviceenheten 2018-02-26 Tidsbegränsad anställning LiU-2018-00468 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk/Administrativ
Professor i utvecklingspsykologi 2018-04-04 Tillsvidareanställning LiU-2017-03641 Linköping IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lära Lärare/Forskare
Administrativ chef till Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier 2018-02-25 Tillsvidareanställning LiU-2018-00350 Norrköping ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstud Teknisk/Administrativ
Uppdrag som forskningsassistent till projekt vid CKS 2018-02-25 Tidsbegränsad anställning LiU-2018-00442 Norrköping ISAK - Institutionen för studier av samhällsutveck Teknisk/Administrativ
Teamleader för studentvärdarna till Linköping University Summer Academy 2018-03-05 Tidsbegränsad anställning LiU-2018-00316 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk/Administrativ
4-6 Studentvärdar till Linköping University Summer Academy 2018-03-05 Tidsbegränsad anställning LiU-2018-00315 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk/Administrativ
Biträdande professor i Organisk elektronik 2018-03-08 Tillsvidareanställning LiU-2018-00291 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Lärare/Forskare
Doktorand (licentiat) i Tillämpad fysik 2018-02-22 Tidsbegränsad anställning IFM-2018-00069 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Doktorand
Administratör med fokus på ekonomiadministration, lokalfrågor och service 2018-02-21 Tillsvidareanställning IMT-2018-00001 Linköping IMT - Institutionen för medicinsk teknik Teknisk/Administrativ
Doktorand i Tillämpad Fysik 2018-03-30 Tidsbegränsad anställning IFM-2018-00047 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Doktorand
Doktorand i Tillämpad Fysik 2018-03-30 Tidsbegränsad anställning IFM-2018-00048 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Doktorand
Doktorander i äldre och åldrande till ASC 2018-02-28 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03510 Norrköping ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstud Doktorand
Amanuens kopplad till Börssalen 2018-02-23 Tidsbegränsad anställning IEI-2018-00003 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare/Forskare
Doktorand i Konstruktionsmaterial 2018-02-23 Tidsbegränsad anställning IEI-2018-00011 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Doktorand
Postdoktor i perifer hybrid visualisering 2018-02-28 Tidsbegränsad anställning LiU-2018-00339 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Teknisk/Administrativ