Anställningar Sista ansökningsdag Anställningsform Ref. Ort Institution Välj yrkesområde här
Timanställd student (SAS) 2017-12-15 Tidsbegränsad anställning IDA-2017-00231 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Teknisk/Administrativ
Universitetsadjunkt i omvårdnad, vikariat 2017-12-15 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03526 Linköping IMH - Institutionen för medicin och hälsa Lärare/Forskare
Koordinator till Institutionen för klinisk och experimentell medicin 2017-12-13 Tillsvidareanställning IKE-2017-00949 Linköping IKE - Institutionen för klinisk och experimentell Teknisk/Administrativ
Projektanställning som Förste Forskningsingenjör inom Tillämpad Fysik 2017-12-14 Tidsbegränsad anställning IFM-2017-00894 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Teknisk/Administrativ
Adjungerad universitetslektor internmedicin, inriktning mot endokrinologi 2017-12-19 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03379 Linköping IMH - Institutionen för medicin och hälsa Lärare/Forskare
Adjungerad universitetslektor i kliniska vetenskaper, företrädesvis med inriktning mot internmedicin, allmänmedicin eller diagnostiska specialiteter 2017-12-19 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03381 Linköping IMH - Institutionen för medicin och hälsa Lärare/Forskare
Ekonom till ISV 2017-12-13 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03518 Norrköping ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstud Teknisk/Administrativ
Biträdande universitetslektor i tema Miljöförändring, vikariat 2017-12-06 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03522 Linköping TEMA - Institutionen för tema Lärare/Forskare
Adjungerad universitetslektor i kliniska vetenskaper, företrädesvis med inriktning mot internmedicin, allmänmedicin eller diagnostiska specialiteter 2017-12-19 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03382 Linköping IMH - Institutionen för medicin och hälsa Lärare/Forskare
Adjungerad universitetslektor internmedicin, inriktning mot endokrinologi 2017-12-19 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03380 Linköping IMH - Institutionen för medicin och hälsa Lärare/Forskare
Timanställda studenter med inriktning mot programmering 2017-12-14 Tidsbegränsad anställning IDA-2017-00220 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Lärare/Forskare
Timanställda studenter till pedagogiskt projekt 2017-12-14 Tidsbegränsad anställning IDA-2017-00224 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Lärare/Forskare
Teknisk chef 2017-12-14 Tillsvidareanställning IFM-2017-00868 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Teknisk/Administrativ
Vikarierande universitetsadjunkt i Film- och videogestaltning 2017-12-03 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03541 Norrköping ISAK - Institutionen för studier av samhällsutveck Lärare/Forskare
Vikarierande universitetsadjunkt i Kultur och mediegestaltning med inriktning mot rumslig gestaltning 2017-12-03 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03545 Norrköping ISAK - Institutionen för studier av samhällsutveck Lärare/Forskare
Universitetslektor i Fysioterapi 2017-12-13 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03513 Linköping IMH - Institutionen för medicin och hälsa Lärare/Forskare
Projektanställning som Förste forskningsingenjör inom halvledarmaterial 2017-12-13 Tidsbegränsad anställning IFM-2017-00889 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Teknisk/Administrativ
Postdoktor i nationalekonomi 2017-12-08 Tidsbegränsad anställning IEI-2017-00804 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare/Forskare
Forskningsassistent till forskningsprojekt om lokal utvecklingspolitik 2017-12-17 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03354 Norrköping ISAK - Institutionen för studier av samhällsutveck Teknisk/Administrativ
Doktorand (licentiat) i Industriell ekonomi med inriktning mot Produktionsekonomi 2018-01-08 Tidsbegränsad anställning IEI-2017-00851 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Doktorand
Amanuenser inom industriell miljöteknik 2017-12-05 Tidsbegränsad anställning IEI-2017-00840 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare/Forskare
Doktorand i Kemi med inriktning Materialkemi 2018-02-11 Tidsbegränsad anställning IFM-2017-00888 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Doktorand
Universitetslektor med inriktning mot lokal politik, demokrati och förvaltning 2018-01-10 Tillsvidareanställning LiU-2017-03342 Norrköping ISAK - Institutionen för studier av samhällsutveck Lärare/Forskare
Studievägledare, visstid 2017-12-08 Tidsbegränsad anställning IEI-2017-00843 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Teknisk/Administrativ
Vikarierande universitetsadjunkt i fysioterapi 2017-12-11 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03515 Linköping IMH - Institutionen för medicin och hälsa Lärare/Forskare
IT-tekniker med känsla för service 2017-12-12 Tillsvidareanställning LiU-2017-03505 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk/Administrativ
Projektanställning som Forskningsingenjör inom halvledarmaterial 2017-12-12 Tidsbegränsad anställning IFM-2017-00887 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Teknisk/Administrativ
Utbildningskoordinator med chefsuppdrag till Uppdragsutbildningsenheten 2017-12-11 Tillsvidareanställning LiU-2017-03435 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk/Administrativ
HR-partner 2017-12-12 Tillsvidareanställning IFM-2017-00873 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Teknisk/Administrativ
Universitetslektorat i logopedi med inriktning mot klinisk lingvistik - vikariat under tillsättning 2017-12-11 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03502 Linköping IKE - Institutionen för klinisk och experimentell Lärare/Forskare
Postdoktor i spridning av miljöteknik 2017-12-11 Tidsbegränsad anställning IEI-2017-00838 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare/Forskare
Amanuenser i optimeringslära, 6-7 st 2017-12-08 Tidsbegränsad anställning MAI-2017-00135 Linköping MAI - Matematiska institutionen Lärare/Forskare
Adjungerade adjunkter i omvårdnad 2017-11-30 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03438 Norrköping ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstud Lärare/Forskare
Amanuenser för uppdrag i programmering vid ITN 2017-11-27 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03488 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Lärare/Forskare
Forskningsassistet till tema Miljöförädnring vid Institutionen för Tema 2017-11-27 Tidsbegränsad anställning TEMA-2017-00270 Linköping TEMA - Institutionen för tema Lärare/Forskare
Universitetslektor i logopedi - vikariat under tillsättning 2017-12-07 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03501 Linköping IKE - Institutionen för klinisk och experimentell Lärare/Forskare
Amanuens för uppdrag i att analysera flygledararbete vid ITN Norrköping 2017-11-27 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03489 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Lärare/Forskare
Doktorand i medicinsk vetenskap 2017-12-07 Tidsbegränsad anställning IKE-2017-00992 Linköping IKE - Institutionen för klinisk och experimentell Doktorand
Universitetslektor i cell- och molekylärbiologi med inriktning mot experimentell utvecklingsbiologi, vikariat under tillsättning 2017-12-07 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03503 Linköping IKE - Institutionen för klinisk och experimentell Lärare/Forskare
Forskningsassistent i informatik 2017-12-07 Tidsbegränsad anställning IEI-2017-00837 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Doktorand
Administratör till Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur 2017-12-10 Tillsvidareanställning LiU-2017-03453 Linköping ISAK - Institutionen för studier av samhällsutveck Teknisk/Administrativ
Universitetsadjunkt i Visuell kommunikation och gestaltning med inriktning mot konstnärliga metoder och verktyg 2017-12-07 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03405 Lidingö IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare/Forskare
Professor i obstetrik och gynekologi förenad med anställning som överläkare/specialistläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping 2017-12-20 Tillsvidareanställning LiU-2017-02703 Linköping IKE - Institutionen för klinisk och experimentell Lärare/Forskare
Forskningsassistent inom cell- och molekylärbiologi 2017-12-07 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03422 Linköping IMH - Institutionen för medicin och hälsa Doktorand
Postdoktor inom området cell och molekylärbiologi 2017-12-07 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03461 Linköping IMH - Institutionen för medicin och hälsa Lärare/Forskare
Koordinator till NATDID, ISV 2017-11-29 Tillsvidareanställning LiU-2017-03456 Norrköping ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstud Teknisk/Administrativ
Forskningsassistent 2017-12-07 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03423 Linköping IMH - Institutionen för medicin och hälsa Doktorand
Adjungerad universitetsadjunkt i spanskt fackspråk 2017-11-30 Tidsbegränsad anställning IEI-2017-00829 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare/Forskare
Doktorand i tillämpad fysik vid ITN 2017-12-07 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03392 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Doktorand
Postdoktor inom området vita ljusdioder (LED) 2017-12-20 Tidsbegränsad anställning IFM-2017-00790 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Lärare/Forskare
Vikarierande lokalvårdare till Campus Norrköping 2017-12-05 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03462 Norrköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk/Administrativ
Forskningsassistent inom säkerhet 2017-12-06 Tidsbegränsad anställning IDA-2017-00217 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Doktorand
Samordnare 2017-12-06 Tillsvidareanställning IFM-2017-00875 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Teknisk/Administrativ
Universitetsadjunkt i socialmedicin och folkhälsovetenskap 2017-12-06 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03416 Linköping IMH - Institutionen för medicin och hälsa Lärare/Forskare
Samordnare 2017-12-06 Tillsvidareanställning IFM-2017-00874 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Teknisk/Administrativ
Timarvoderade amanuenser i Mekanik och Hållfasthetslära 2018-01-05 Tidsbegränsad anställning IEI-2017-00811 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare/Forskare
Doktorand i analytisk sociologi 2017-12-14 Tidsbegränsad anställning IEI-2017-00814 Norrköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Doktorand
Amanuens för uppdrag Analog/digital systemkonstruktion vid ITN 2017-12-15 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03441 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Lärare/Forskare
Amanuens till kursen Neuronnät och lärande system 2017-12-05 Tidsbegränsad anställning IMT-2017-00088 Linköping IMT - Institutionen för medicinsk teknik Lärare/Forskare
Universitetsadjunkt i arbetsterapi, vikariat 2017-12-05 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03436 Norrköping ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstud Lärare/Forskare
Biträdande universitetslektor i tema Miljöförändring 2017-12-04 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-02888 Linköping TEMA - Institutionen för tema Lärare/Forskare
Förste forskningsingenjör inom tunnfilmsfysik 2017-12-05 Tillsvidareanställning IFM-2017-00856 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Teknisk/Administrativ
Examensarbete - Konstruktion och verifiering av antenn baserad på metamaterial vid ITN (20 veckor, 30 HP) 2017-11-30 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03421 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Teknisk/Administrativ
Utredare, 100% i sex månader 2017-12-05 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03427 Linköping IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lära Teknisk/Administrativ
Examensarbete - Sakernas Internet med IPv6 vid ITN, (20 veckor, 30 HP) 2017-11-30 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03419 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Teknisk/Administrativ
Biträdande professor i internmedicin med inriktning mot klinisk koagulationsmedicin, förenad med anställning som överläkare/specialistläkare 2017-12-12 Tillsvidareanställning LiU-2017-03022 Linköping IMH - Institutionen för medicin och hälsa Lärare/Forskare
Sjuksköterska till Studenthälsan (60 %) 2017-12-04 Tillsvidareanställning LiU-2017-03410 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk/Administrativ
Förste forskningsingenjör i organisk nanoelektronik 2017-11-30 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03358 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Teknisk/Administrativ
Ekonom till Institutionen för klinisk och experimentell medicin 2017-11-30 Tillsvidareanställning IKE-2017-00948 Linköping IKE - Institutionen för klinisk och experimentell Teknisk/Administrativ
Projektanställning som förste forskningsingenjör inom Teoretisk biologi 2017-11-30 Tidsbegränsad anställning IFM-2017-00858 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Teknisk/Administrativ
Projektanställning som forskningsingenjör vid IFM 2017-11-30 Tidsbegränsad anställning IFM-2017-00854 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Teknisk/Administrativ
Doktorand i Konstruktionsmaterial 2017-12-01 Tidsbegränsad anställning IEI-2017-00790 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Doktorand
Förste forskningsingenjör (projektanställning) inom avdelningen för Halvledarmaterial 2017-11-28 Tidsbegränsad anställning IFM-2017-00831 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Teknisk/Administrativ
Lokalvårdare till Linköpings universitet 2017-11-28 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03386 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk/Administrativ
Amanuenser i konstruktionsmaterial 2017-12-07 Tidsbegränsad anställning IEI-2017-00812 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare/Forskare
Universitetslektor i cell- och molekylärbiologi med inriktning mot experimentell utvecklingsbiologi 2017-12-11 Tillsvidareanställning LiU-2017-02742 Linköping IKE - Institutionen för klinisk och experimentell Lärare/Forskare
Universitetsadjunkt i matematik, tidsbegränsad anställning 2017-11-28 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03259 Linköping MAI - Matematiska institutionen Lärare/Forskare
Professor i tema Genus med inriktning mot genus och samhälle 2018-01-08 Tillsvidareanställning LiU-2017-02252 Linköping TEMA - Institutionen för tema Lärare/Forskare
Utbildningsledare - ett utmanande, betydelsefullt och kreativt uppdrag 2017-11-27 Tillsvidareanställning LiU-2017-02968 Linköping TFK - Tekniska fakultetskansliet Teknisk/Administrativ
Gästprofessor i kvalitetsteknik 2017-11-30 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-02929 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare/Forskare
Postdoktor i automotiv säkerhet inom WASPs forskningsprogram 2017-12-21 Tidsbegränsad anställning IDA-2017-00211 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Lärare/Forskare
Doktorand i datalogi inom WASP forskarskola 2017-12-21 Tidsbegränsad anställning IDA-2017-00210 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Doktorand
Adjungerad universitetslektor i medicinsk mikrobiologi med inriktning mot antibiotikaforskning ur ett ”One health”-perspektiv 2017-12-05 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-02727 Linköping IKE - Institutionen för klinisk och experimentell Lärare/Forskare
Universitetslektor i logopedi 2017-12-05 Tillsvidareanställning LiU-2017-02714 Linköping IKE - Institutionen för klinisk och experimentell Lärare/Forskare
Amanuens för uppdrag i objektorienterad programmering 2017-11-24 Tidsbegränsad anställning LiU-2017-03343 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Lärare/Forskare
Universitetslektor i logopedi med inriktning mot klinisk lingvistik 2017-12-05 Tillsvidareanställning LiU-2017-02715 Linköping IKE - Institutionen för klinisk och experimentell Lärare/Forskare
Professor i tema Teknik och social förändring 2018-01-15 Tillsvidareanställning LiU-2017-02223 Linköping TEMA - Institutionen för tema Lärare/Forskare
Postdoktor i Nukleinsyraprober och nanomaterial 2018-01-15 Tidsbegränsad anställning IFM-2017-00789 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Lärare/Forskare
Postdoktor i Biokemi 2018-01-15 Tidsbegränsad anställning IFM-2017-00787 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Lärare/Forskare