Tjänst Ort Sista ansökningsdag
Vikarierande Administratör till Observationsenheten Norrköping 2018-02-04
Handläggare observationsnät Norrköping 2018-02-04
Forskare oceanografi med inriktning på havsnivåer, ref nr 68 Norrköping 2018-02-04
Hydrolog/Civilingenjör, ref nr 2503 Norrköping 2018-01-21
Konsult inom hydraulik och hydraulisk modellering referens 2516 Norrköping 2018-01-21
Löneadministratör/lönespecialist, ref.nr.29 Norrköping 2018-01-25
Tre Post-Doc. till Hydrologiska forskningsenheten Norrköping 2018-01-31
Sektoransvarig inom klimatanpassning, ref.nr.21 Norrköping 2018-01-24
Utvecklingschef Sjöfart Norrköping 2018-01-21
Serviceingenjör Hydrologi Norrköping 2018-01-21
Servicetekniker Norrköping 2018-01-21
Bygg- och anläggningstekniker Norrköping 2018-01-21