Tjänst Ort Sista ansökningsdag
Produktchef affärssegment Integrated Weather Solutions Norrköping 2019-11-17 2019-11-17
Projektledare till Hydrologiska forskningsenheten Norrköping 2019-11-03 2019-11-03
Post-Doc till Hydrologiska forskningsenheten Norrköping 2019-10-25 2019-10-25
Utvecklare till Hydrologiska forskningsenheten Norrköping 2019-10-25 2019-10-25
Administrativt stöd/sekreterare Norrköping 2019-11-03 2019-11-03
Reactutvecklare (webbutveckling) Norrköping 2019-11-03 2019-11-03
Marin mättekniker till Göteborg Göteborg 2019-10-28 2019-10-28
Klimatforskare Norrköping 2019-11-20 2019-11-20
Senior Klimatforskare Norrköping 2019-10-20 2019-10-20