Tjänst Ort Sista ansökningsdag
Systemutvecklare Norrköping 2019-02-10 2019-02-10
Kommunikatör/redaktör digitalt Norrköping 2019-01-30 2019-01-30
Hydrolog/Civilingenjör till Prognos- och varningstjänsten Norrköping 2019-01-20 2019-01-20
Webbutvecklare Norrköping 2019-01-27 2019-01-27
Vetenskapsprogrammerare Norrköping 2019-01-22 2019-01-22
GD sekreterare Norrköping 2019-01-20 2019-01-20
Medarbetare till Serviceenheten-Kundtjänst Norrköping 2019-01-20 2019-01-20
Klimatforskare Norrköping 2019-02-03 2019-02-03
Väderobservatör med placering i Katterjåkk Kiruna 2019-01-20 2019-01-20