SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Oceanografienheten vid forskningsavdelningen på SMHI bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom havsmiljö, havsklimat, och operationell oceanografi. Vi arbetar med analyser och utveckling av modeller och observationer i hav och kustzon med huvudfokus på Östersjön, Nordsjön och Arktis. Idag är 14 personer verksamma vid enheten och ca 100 personer vid avdelningen.

SMHIs forskningsavdelning bedriver forskning inom SMHIs verksamhetsområde, där oceanografi ingår. Verksamheten är till stor del externfinansierad, och oceanografiska enheten har lyckats väl med att attrahera forskningsmedel både på nationell och europeisk nivå. Enhetens forskning fokuserar på grundläggande förståelse och modellering av havets ekosystem, biogeokemi och fysik samt forskning om klimatförändringarnas effekter på havets tillstånd. Dessutom arbetar vi med nya metoder för havsobservationer och förbättringar av prognosmodeller t.ex. för isutbredning, vågor och havsvattenstånd samt spridning av olja och giftiga algblomningar.

SMHI har en bred verksamhet inom oceanografi, klimat, hydrologi, och meteorologi på observations-, modellerings-, och forskningssidan, och vi har tillgång till en omfattande infrastruktur som inkluderar stora beräkningsresurser, t.ex. för globala och regionala klimatmodeller. Specifikt för den oceanografiska verksamheten kan även nämnas att SMHI får tillgång till ett nytt forskningsfartyg R/V Svea som beräknas tas i bruk i 2019.

Vi söker nu en etablerad oceanografisk forskare med inriktning klimat som vill vara med och driva forskningen och utvecklingen vid enheten. Forsknings- och utvecklingsarbetet innefattar modellering med och kvalificerade analyser av resultat från kopplade fysik-biogeokemi havsmodeller och kopplade atmosfär-havsmodeller. Interaktion med omgivande samhället ingår som en viktig del i flera projekt, t.ex. genom utveckling av klimattjänster i samarbete med intressenter. Du kommer att tillsammans med forskningsledare och enhetschef delta i arbetet med strategiska frågor samt med att säkra en hög vetenskaplig nivå på enheten. Vi förväntar oss även att du är drivande när det gäller arbeta med forskningsansökningar, handledning av yngre forskare, samt upprätthållande av samarbete inom SMHI samt nationella och internationella nätverk.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Norrköping.

Din profil

Vi söker dig som är disputerad oceanograf eller motsvarande.

Du har goda teoretiska kunskaper om havets fysik och hydrodynamiska processer. Du har även dokumenterad erfarenhet av:

 • analys- och forskningsarbete inom havsklimatområdet
 • vetenskaplig publicering och muntliga presentationer på internationella konferenser, publiceringsmeritering och citering skall vara goda i förhållande till år i branschen
 • att söka och attrahera forskningsfinansiering - det är meriterande om detta även har skett i internationella konsortier
 • programmering (att ha arbetat i Fortran är en stark merit, men även andra programmeringsspråk är godtagbara)
 • arbete med analys- och statistikprogram såsom MatLab, Python, R eller liknande.

Det är starkt meriterande om du även har erfarenhet av arbete med havets biogeokemi

Det är meriterande om du har ett etablerat internationellt forskarnätverk, samt erfarenhet av

 • utveckling, validering och användning av numeriska datormodeller, gärna på klimattidsskala
 • arbeta med regionalt nerskalade havsmodeller
 • arbete med Östersjön, Nordsjön och/eller Arktiska hav,
 • handledning av studenter, doktorander, och yngre forskare
 • akademiska förtroendeuppdrag
 • projektledning, projektuppföljning och projektrapportering till finansiärer
 • interaktion med intressenter.

Som person är du målinriktad och välorganiserat, och har hög motivation och intresse för arbete med forskning och forskningsledning. Du har stort intresse för naturvetenskapliga frågeställningar som rör jordsystemet i allmänhet, samt havs- och klimatfrågor i synnerhet. Du har även stort intresse i att anpassa arbetet mot samhällets behov samt interaktion med intressenter.

Goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift, är ett krav. Kunskaper i svenska är en fördel och om det saknas krävs en vilja att snabbt vilja lära sig.

Vill du veta mer?

För mer information kontakta gärna Lars Arneborg, enhetschef, eller personalspecialist Susanne Gullmar. Fackliga representanter är Lennart Robertson för SACO och Ronald Scheirer för ST. Samtliga nås på 011-495 80 00 eller via e-post, fornamn.efternamn@smhi.se.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 12:e augusti 2018.

Kontaktpersoner

Lars Arneborg

Enhetschef

011-495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Lennart Robertson

SACO

011 495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Ronald Scheirer

ST

011 495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Susanne Gullmar

HR-specialist

011 495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se