Hydrologiska forskningsenheten arbetar med att utveckla Vatten- och Klimattjänster från prognos- och scenarieverktyg i Sverige, Europa och världen. Vi beräknar variation i vattentillgång, hydrologiska effekter av en klimatförändring, samt modellerar vattenkvalitet och flöden av ämnen i avrinningsområden. Enhetens arbete syftar bl.a. till bättre beslutsunderlag för fysisk planering och miljömålsarbete, samt till bättre prognoser för hydrologiska varningstjänsten och kraftindustrin. Vi arbetar både direkt med externa användare och som stöd till SMHIs operationella produktionsenheter. Enheten har omkring 30 medarbetare från 13 länder.

Vi söker nu en medarbetare som ger oss en möjlighet att expandera vår internationella vattenverksamhet för att bättre bidra till global klimatanpassning och FNs hållbarhetsmål. För detta behövs ökad synlighet på internet, ökat utvecklingssamarbete och mer försäljning via webbaserade produkter/tjänster inom vatten och klimat. Därför söker vi en ny medarbetare med erfarenhet av strategisk marknadsföring via internet och kompetens kring användarbeteenden på internet och webdesign för försäljning via internet och sociala medier. Arbetet ska utföras i samarbete mellan flera avdelningar inom SMHI och den nyrekryterade ska leda ett mindre team med deltagare från dessa.

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år med start aug/sept. 2018 (eller så fort som möjligt efter det) med 100 % tjänstgöring och placering i Norrköping. 

Din profil

Vi söker Dig som är målinriktad, engagerad, noggrann och tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift (engelska är ett krav). Du ska ha högskoleutbildning i relevant ämne. Erfarenhet av marknadsföring och webdesign/försäljning via webbaserade produkter och tjänster är krav, liksom erfarenhet av arbetsledning.

Meriterande är internationella erfarenheter från försäljning i olika länder/världsdelar, vana att kommunicera med olika användargrupper, ingå i team, tillämpa agilt arbetssätt, och leverera resultat på utsatt tid med tillfredsställande kvalitet.

Vi värdesätter att du redan har väl utvecklade professionella nätverk internationellt och god kunskap om sociala medier. Du ska redan ha arbetstillstånd för att jobba i Sverige (EU).

Vill du veta mer?

För mer information kontakta gärna enhetschef Berit Arheimer eller HR-specialist Elin Ring. Fackliga representanter är för ST, Anders Höglund och för SACO, Lennart Robertson. Samtliga nås via telefon 011-495 80 00 eller via e-post Fornamn.Efternamn@smhi.se.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan märkt med ref. nr 1363 senast den 31 juli 2018.

SMHI strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten. SMHI informerar löpande om ärendets status på www.smhi.se

Kontaktpersoner

Elin Ring

011-4958000

fornamn.efternamn@smhi.se

Berit Arheimer

Rekryterande chef

011-4958000

fornamn.efternamn@smhi.se

Lennart Robertson

SACO

011-4958000

fornamn.efternamn@smhi.se

Anders Höglund

ST

011-4958000

fornamn.efternamn@smhi.se