Vill du vara med och stärka vår forskning inom luftmiljö inom något av områdena atmosfärisk kemi, kemisk dataassimilation riktad mot satellitobservationer, eller urban luftmiljö? Om du dessutom har en doktorsexamen i atmosfärisk vetenskap, matematik eller angränsande disciplin så borde denna tjänst vara intressant för dig.

Enheten för luftkvalitetsforskning på SMHI består av 12 entusiastiska och hängivna kvinnor och män. Vi arbetar med forskning och utveckling inom luftmiljö och fokuserar på tre huvudområden: 1) Atmosfäriska aerosoler och deras koppling till klimatförändringar; 2) Spridning och effekter av luftföroreningar från antroppgena och naturliga källor på från den regionala till den hemisfäriska skalan; 3) Urban luftkvalitet och klimat och dess effekter på invånarnas hälsa och välmående.

Vårt arbete bygger på modellsystem för luftkvalitét som kopplar ihop storskaliga modelldomäner med finare lokala och urbana skalor. För den regionala till hemisfäriska skalan använder vi en tredimensionell kemisk transpormodell som bland annat innehåller fotokemi, sekundära organiska aerosoler och kemisk dataassimilering. På stadsskalan spänner vår forskning från högupplöst nedskalning av klimatmodeller till simuleringar av flöden på mikroskala i komplexa stadsmiljöer. De flesta av våra projekt innebär samarbete i internationella projekt. Vi samarbetar också internt inom SMHIs forskningsavdelning med forskare inom väderprognos, klimatstudier och fjärranalys.

 Tjänsten är placerad i Norrköping.

 Din profil:

Vi söker dig som är disputerad inom atmosfärisk vetenskap, matematik eller relaterat ämnesområde. Du måste också ha erfarenhet av atmosfärisk modellering, goda programmeringskunskaper (scriptspråk och Fortran eller liknande) samt erfarenhet av att arbeta med Unix/Linux.

 Förutom detta ska du ha erfarenhet inom åtminstone ett av följande områden:

  • Modellering av atmosfärskemi
  • Dataassimilation, helst med erfarenhet inom fjärranalys
  • Modellering av urban luftkvalitet, gärna kombinerat av modellering av lokalt klimat.

 Om du dessutom har erfarenhet av följande är det meriterande:

  • Vetenskaplig publicering och presentation av forskningsresultat
  • Utforma och erhålla externa forskningsprojekt
  • Programmering av superdatorer med inriktning mot effektivisering

Du måste ha goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift. Kunskaper i andra språk är meriterande. Om du saknar kunskap i svenska måste du vara intresserad av att lära dig det.

För mer information:

Kontakta gärna enhetschef, Lena Strömbäck eller HR-specialist Karin Lien Aspeqvist. Fackliga föresträdare är Torben Koenigk för ST och Lennart Robertson för SACO. Samtliga kan nås på telefon 011-4958000 eller via e-post förnamn.efternamn@smhi.se

Din ansökan:

Välkommen med din ansökan, märkt med ref nr 262 senast den 15 mars 2018.

SMHI strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten.

Kontaktpersoner

Karin Aspeqvist

HR-specialist

Lena Strömbäck

Enhetschef