Vill du vara med om att utveckla framtidens havsmiljömodeller? Nu förstärker oceanografienheten vid SMHIs forskningsavdelning verksamheten inom havs- och klimatfrågor för att möta samhällets behov. Vi erbjuder en stimulerande miljö med externa kontakter och flexibla arbetsformer.

Oceanografienheten vid SMHIs forskningsavdelning bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom havsmiljö, havsklimat, och operationell oceanografi. Vi arbetar med analyser och utveckling av modeller och observationer i hav och kustzon med huvudfokus på Östersjön, Nordsjön och Arktis. Vi är idag 16 personer på enheten och ca 100 personer på forskningsavdelningen. Vår verksamhet är till stor del externfinansierad och oceanografiska enheten har lyckats väl med att attrahera forskningsmedel på både nationell och europeisk nivå.

Du kommer att arbeta med utveckling och underhåll av våra modeller och analysverktyg, samt att hjälpa till med modellkörningar och dataanalyser inom forskningsprojekt. I arbetet ingår även att hålla ordning på modellversioner, lagring av data, koordinering av datorresurser, samt leveranser av data utanför enheten. Även visst forskningsarbete kan ingå.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Norrköping eller Göteborg.

Din profil

Vi söker dig som har en högskoleutbildning i naturvetenskapliga ämnen. Det är en merit om du är disputerad oceanograf eller motsvarande.

Du har goda programmeringsfärdigheter och du har dokumenterat erfarenhet av användning och utveckling av datormodeller inom oceanografi och meteorologi, samt analys av utdata och arbete med stora datamängder. Du har goda färdigheter i Fortran och Python, och du har erfarenhet av versionshantering, skript, netcdf, samt arbete i unix- eller linuxmiljö. Du har även erfarenheter av arbete på superdatorkluster.

Det är meriterande om du har kunskap om havets fysik och biogeokemi, samt erfarenhet av oceanografiska modellen Nemo. Det är även meriterande om du har erfarenheter av biogeokemiska modeller, och än mer om det rör sig som SCOBI, BFM, eller PISCES. Erfarenhet av validering av modeller, statistiska metoder, samt analys av observationsdata är också meriterande. Slutligen är det även meriterande om du har forskningserfarenhet, inkl. skriftlig och muntlig vetenskaplig publicering, projektansökningar, projektledning, samt deltagande i internationella forskarnätverk.

Som person har du ett stort engagemang och intresse för arbete med programmering och numerisk problemslösning. Du har stort intresse för naturvetenskapliga frågeställningar i allmänhet, samt havs- och klimatfrågor i synnerhet. Du är målinriktad och tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du är välorganiserad och har förmågan att själv strukturera arbetet med tydliga mål och delmål samt att möta deadlines.

Goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift, är ett krav. Kunskaper i svenska är en fördel och om det saknas krävs en vilja att snabbt vilja lära sig.

Vill du veta mer?

För mer information kontakta gärna Lars Arneborg, enhetschef, eller HR-specialist Elin Ring. Fackliga representanter är Lennart Robertson för SACO och Ronald Scheirer för ST. Samtliga nås på 011-495 80 00 eller via e-post, fornamn.efternamn@smhi.se.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 15 december 2019. 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Kontaktpersoner

Lars Arneborg

Enhetschef

011-495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se

Elin Ring

HR-Specialist

011-495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se

Lennart Robertson

SACO

011-495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se

Ronald Scheirer

ST

011-495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se